Een nieuw Dorpshuis voor de Radio Kootwijkers

 

ONS NIEUWE DORPSHUIS                                                                   Radio Kootwijk 29 oktober 2016

uit: Nieuwsbrief RKwk oktober 2016

Op 3 december betrekken wij het nieuwe dorpshuis. De verbouwing van gebouw J is nog in volle gang. In tegenstelling tot eerdere berichten is dat niet de T Loods maar gebouw J, achter de Theaterloods. ‘Dat is snel gegaan?!’ denk je nu vast. ‘Ja’ en ‘Nee’. We zijn er al anderhalf jaar mee bezig.  We hadden al uitstel gekregen met behulp van de gemeente Apeldoorn, maar begin september leek het er toch even op, dat wij onze subsidie terug moesten geven. Gelukkig heeft SBB begin oktober belangrijke keuzes gemaakt in overleg met de Dorpsraad en hebben ze hard gewerkt om voor ons een nieuw dorpshuis te realiseren.

Dat betekent voor de Dorpsraad de uitdaging om voor het eerst in de geschiedenis, te zorgen dat het Dorphuis financieel zelfstand geëxploiteerd kan worden. Een spannende taak voor de penningmeester en de beheerder van het Dorpshuis. Je mag gerust weten, dat wij als Dorpsraad hebben we getwijfeld of dit dorp wel geschikt is voor een dergelijk dorpshuis, waarin er veel leunt op bewoners. Want zijn het niet steeds dezelfde mensen die zich inzetten? Leunt dat niet te zwaar? Is er nog wel animo voor een dorpshuis? We hebben gezegd dat het dorpshuis onze ziel is van het dorp. En we hopen dat onze angst volledig onterecht is door het animo en de hulp die er zal zijn tijdens de inrichting en verhuizing.

Het gebruik van het dorpshuis is voor de activiteiten van de Dorpsraad, de belangenverenigingen en gebruik door en voor bewoners. Gebruikt u het dorpshuis? De penningmeester zal contact met u opnemen over het gebruik.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Radio Kootwijk ‘onder dak’ !  (redactie)

 

IMG_20161028_140917624

Radio Kootwijk 30 oktober 2016

Het nieuwe dorpshuis voor de bewoners van Radio Kootwijk nadert zijn voltooiing.               

De faciliteit (wordt) is gerealiseerd in een ruimte vlakbij de Theaterloods. De als gebouw J bekende loods is tijdens de 2e wereldoorlog door de bezetter gebouwd als werkplaats. Het staat samen met het transformatorhuisje aan de zuidzijde van gebouw G (nu Theaterloods).  Deze “Nieuwbouw Nederlandse Siemens Mij. Radio Kootwijk” verrees in 1942 na een bouwaanvraag van de directeur-generaal der PTT. De naam Siemens maakt duidelijk dat de bezetter een belangrijke rol speelde bij de bouw van de montagehal (G) en de werkplaats (J). De werkplaats (J) bij de montagehal heeft cultuurhistorische waarden  als functioneel ondersteunend onderdeel van het toenmalige zendercomplex. Het gebouw is tot 1998 in gebruik geweest als lak-oftewel spuitinrichting voor de in gebouw G geconstrueerde zendapparatuur en o.a. de geelkleurige ANWB Praatpalen.

 

 

IMG_20161028_140758431

 

IMG_20161028_140408996

IMG_20161028_135942629

 

____________________________________________________________________

Wisenten kunnen half april definitief uitgezet worden!

Groen licht voor wisent bij Kootwijk

De kudde wisenten op de Veluwe kunnen half april definitief uitgezet worden. Dat meldt Stichting Wisent op de Veluwe. Eerder deze maand was de komst van de Europese bizon op een terrein globaal tussen Kootwijk en Radio Kootwijk onzeker, vanwege bezwaren van bewoners van Radio Kootwijk.

DSC_4136 - kopie - kopie

Wisent komt nu definitief naar de Veluwe –                                                                   Foto: ©Louis Fraanje

Radio Kootwijk positief

Naar aanleiding van een draagvlakpeiling, uitgevoerd door de dorpsraad van Radio Kootwijk, is nu helder dat een meerderheid van 41 procent in het dorp positief is over de komst van de dieren. 36 procent stemde neutraal, 23 procent stemde negatief. De uitkomsten en conclusies zijn gedeeld met Staatsbosbeheer, die nu besluit over de komst van de dieren.

De snelheid en kwaliteit waarmee de draagvlakpeiling is uitgevoerd door de dorpsraad en gemeente, wordt erg gewaardeerd door Staatsbosbeheer, de Stichting Wisent op de Veluwe en ARK . Het geeft veel duidelijkheid en handvatten voor de toekomstige samenwerking.

Planning
De verwachting is nu dat de 4 wisenten de tweede week van april uit Duitsland komen. Dan gaan ze eerst naar het wengebied midden in het bos. Na een wenperiode van 4-6 weken kunnen de dieren het hele leefgebied gaan verkennen. Het startmoment van de excursies is gekoppeld aan het uitvoeren van de gemaakte afspraken met het dorp over verkeer en vervoer. Ook wordt het raster voor die tijd op enkele punten verplaatst. De komende twee weken worden de drinkpoelen afgerond; dat betekent klei aanvoer, verdichten en met zand afdekken. Daarna gaat begin april stroom op het raster.

Er blijft gestructureerd contact nodig met de dorpsraad, de gemeente Apeldoorn en bewoners over het project, zo meldt de stichting. Vanuit het dorp werden eerder vooral zorgen geuit over parkeerdruk door belangstellenden die de dieren willen bekijken. Volgens de stichting zijn die zorgen onterecht, omdat bezoek aan de wisenten alleen via een excursie onder leiding van een gids kan. Startpunt van die excursies ligt niet in Radio Kootwijk, maar in Kootwijk.

(bewerking  redactie ‘Tussen Zand en Zender’. 24 maart 2016)

 


 

NIEUWSBRIEF SBB No.5 HIER RADIO KOOTWIJK  februari 2016Logo SBB nieuwLogo Radiokootwijk met payoff

  •  –fragmentarisch-

Mededeling   Team Radio Kootwijk    

Met ingang van 1 fMenno Brandtebruari hebben er wijzigingen plaatsgevonden in het team van Radio Kootwijk. Het contract van Waronne Elbers is niet verlengd en Saskia Boerrigter krijgt binnen Staatsbosbeheer een andere functie. De formele rol van Waronne als zakelijk leider Radio Kootwijk wordt tijdelijk door mij, Menno Brandt, hoofd afdeling landschap, cultuur en gebouwen Staatsbosbeheer, ingevuld tot er een opvolger/-ster is gevonden. De werkzaamheden van Waronne en Saskia zijn binnen het team tijdelijk herverdeeld.

Wanneer er nog vraagstukken openstaan waarvoor Saskia of Waronne uw contactpersoon was, wil ik u verzoeken deze door te geven aan het team van Radio Kootwijk. Dit kan per mail via info@hierradiokootwijk.nl of telefonisch: 055 – 519 16 65. Wij zullen dan gezamenlijk kijken hoe we hier vervolg aan geven.

Menno Brandt, manager SBB team RKwk

De komst van de Wisent

Op 5 februari (vandaag) is constructief overleg geweest tussen de wijkmanager van de gemeente Apeldoorn, de voorzitter van de Stichting Wisent op de Veluwe, de voorzitter van de dorpsraad Radio Kootwijk en Staatsbosbeheer. Tijdens dat overleg bleek dat niet bij iedereen de gegevens en antwoorden bekend waren op de vragen die leven. Afgesproken is dat we op vrijdag 19 februari opnieuw bij elkaar komen en dan met elkaar een besluit nemen over “hoe verder ?”

Kijk voor complete Nieuwsbrief  Bij Dorp RKwk/Dorp & Bewoners onder Nieuwsbrieven


Radio Kootwijk, 29 november 2015

wisent actueel

_________________________________________________________________________________________________

Radio Kootwijk, 30 november 2015.

Met betrekking tot het onderwerp Wisent worden momenteel door de betrokken organisaties de mogelijkheden onderzocht de  Radioweg achter gebouw A, het z.g. Radiolijntje, weer te ontsluiten. Dit zal het dorp Radio Kootwijk als muziek in de oren klinken. Het afgelopen jaar heeft men zich, na het bekend worden van het Veluwse  Wisent Project, bezorgd betoond over de te verwachten verhoging van de verkeersintensiteit. Door het gebruik van het Radiolijntje zal dit dan niet ten laste komen van het Dorp. Meer informatie wordt ongetwijfeld geleverd door SBB.

 Redactie website: Radio Kootwijk ‘Tussen Zand en Zenders’

Hieronder de voorgestelde route voor de touristen die op wisentexcursie/tour gaan.

Download het document op uw computer

“”]

Voor meer Wisent scroll verder naar beneden!


  

Logo Radiokootwijk met payoff   Ingekomen : Radio Kootwijk, 25 november 2015     Radio Kootwijk avond_Frank Volkers-1

Voormalig hoofdzender gebouw A te Radio Kootwijk                                                                                           foto: Frank Volkers SBB


 

Logo Radiokootwijk met payoff

 
         2 November 2015
 
 
SBB Verboden zwijnen te voeren-1
 
 
 

 

 
                            Radio Kootwijk,10 September 2015
 
 
 
                              prov. GD                       
 
                                             Nat. bescherm. wet 1998 wisents
 
_________________________________________________________________
 
 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
 
 
Lees hieronder het gehele pdf document (exl. Bijlagen)
 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
 
 
  

 

 


 

 

 

 

WISENTS OP DE VELUWE

wisentendef2

Logo Radiokootwijk met payoff

Logo SBB nieuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van: Elbers, Waronne  Verzonden: dinsdag 1 september 2015  Onderwerp: Drinkven Wisent

Beste mensen,

Zoals al eerder gemeld is er een nieuwe plek voor de drinkven voor de Wisent gevonden die niet zichtbaar zal zijn vanaf de weg. Deze plek is in samenspraak met de Dorpsraad, Stichting Wisent Veluwe en Staatsbosbeheer bepaald en de vergunningsaanvraag hiervoor loopt. De wisent zal door deze nieuwe drinkplek waarschijnlijk alleen maar te zien zijn als men met een excursie mee gaat van de Stichting Wisent Veluwe. Hiermee proberen we te voorkomen dat we “kijktoeristen” naar dit gebied trekken. Het leefgebied van de Wisent zal daarom ook alleen als “midden Veluwe” worden benoemd.  De Provincie Gelderland juicht de komst van de Wisent toe en helpt bij de financiering van het project: http://www.gelderland.nl/Drinkvennen-voor-wisent-op-de-Veluwe

De excursies zullen te boeken zijn via http://www.wisentopdeveluwe.nl en bestaan uit groepjes van +/- 15 personen die met een (elektrisch)busje naar Radio Kootwijk gebracht zullen worden.Hiermee wordt de Veluwe wel aantrekkelijker voor toeristen maar zonder dat dit meer verkeersovelast door het dorp oplevert.

Met vriendelijke groet,   Waronne Elders

 


 

prov. GD

 Arnhem, maandag 31 augustus 2015

Drinkvennen voor Europese bizon op de Veluwe

Om de komst van een groep Europese bizons, ook bekend als wisenten, op de Veluwe mogelijk te maken zijn een   aantal drinkvennen nodig. De provincie Gelderland draagt bij aan de aanleg van drinkvennen en de bouw van een vangkraal. Ook K3 Delta en Vitens dragen bij aan de aanleg van de watervoorziening.

Wisent in natuur

Samenwerken

‘De komst van de wisent op de Veluwe is een mooi voorbeeld van samenwerking die niet alleen bijdraagt aan nieuwe natuur, maar ook zorgt voor nieuwe ontmoetingen in die natuur. Zo wordt de Veluwe nog aantrekkelijker voor toeristen en daar ben ik blij mee’, aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk

Variatie

De wisent, de europese bizon, is een wilde rundersoort die de Veluwe nog aantrekkelijker maakt voor bezoekers. Bovendien zorgen wisenten met hun aanwezigheid voor meer variatie in de natuur en helpt hun komst bij de instandhouding van deze bedreigde diersoort.

 Aanleg

Stichting Wisent op de Veluwe bereidt de komst van de wisenten voor. Staatsbosbeheer stelt een stuk natuurgebied ter beschikking waar Ark Natuurontwikkeling de wisenten laat grazen. Deze voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde om de wisent welkom te kunnen heten op de Veluwe. De provinciale bijdrage bedraagt € 157.000 euro. De aanleg van de drinkvennen start in het najaar van 2015.

Gepubliceerd op: maandag 31 augustus 2015

Contact

Provincie Gelderland

Eusebiusplein 1a
6811 HE ARNHEM
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
T (026) 359 91 11
provincieloket@gelderland.nl

 


 


 

Stichting Wisent op de Veluwe

Wisent 1 en 2

               


Klik voor meer info op: http://www.wisentopdeveluwe.nl/nieuws/detail/het-leefterrein-van-de-wisent