Bedrijventerrein en woonvoorziening te Radio Kootwijk. (gem.Apeldoorn)

001 Luchtfoto h Dorp RKwk

 

_____________________________________________________________________________________________________        

                         Het dorp Radio Kootwijk en de bewoners.

Woningen

                                                       De voormalige dienstwoningen aan de Turfbergweg anno 2005

 

Tijdens de opbouw van het zendstation Kootwijk Radio begin jaren twintig werd al begonnen met de werving van personeel. Een deel van de werknemers, vooral degenen die werkten bij de bediening van de zenders en bij de storingsdienst, moesten dag en nacht bereikbaar zijn. Daarom werden aan de Turfbergweg, dicht bij het zendstation, personeelswoningen gebouwd. De vier blokken van elk zes huizen waren eenvoudige dienstwoningen, bestemd voor personeelsleden en hun gezinnen. In de loop van de jaren twintig groeide het inwonertal in de nederzetting bij het zendstation gestaag. De huizen werden bewoond door PTT-personeelsleden en hun gezinnen Eind jaren twintig woonden er een kleine 200 mensen. In de jaren dertig werden aan de Radioweg nog enkele woningen bijgebouwd, onder andere drie ‘ingenieurswoningen’, ruime villa’s voor het hoger personeel, en weer later in de jaren ’50 nog vier woningen (2 onder 1 kap) eveneens aan de Radioweg. Tezamen met drie oudere nog altijd bewoonde houten huizen en de drie woningen naast het hotel komt daarmee het totale aantal woonhuizen in het dorp op 37. 

De invloed van de PTT beperkte zich niet alleen tot het zendstation, maar strekte zich ook uit tot het leven in het radiodorp. Als verhuurder van de woningen droeg de PTT zorg voor het onderhoud van de huizen. De bewoners konden bij een lekkage of ander ongemak altijd een beroep doen op een der werknemers van het zendstation. Er was altijd wel een timmerman, schilder, smid, loodgieter, tuinman, automonteur of een andere deskundige aanwezig. De PTT regelde dat artsen uit Apeldoorn bereid waren om patiënten in het afgelegen Radio Kootwijk in hun patiënten bestand op te nemen. De PTT zorgde al vroeg voor het (school) busvervoer dat voor bewoners en personeel gratis was. De beheerder van het zendstation fungeerde er als een soort burgemeester. Er was een bloeiend verenigingsleven in Radio Kootwijk. Een toneelvereniging en kegelclub en een jaarlijkse feestavond zijn daar enige voorbeelden van. In 1980 werd de Dorpsraad/ Belangenvereniging Radio Kootwijk opgericht. De evenementencommissie organiseert o.a jaarlijks een voetbaltoernooi, het dauwtrappen en het Sinterklaas feest.  Het ‘Radiodorp’ ligt zo’n 12 km van Apeldoorn. Er zijn geen voorzieningen zoals winkels, scholen een bank of een bibliotheek, kroeg of kerk. De bewoners zijn hoofdzakelijk aangewezen op Ugchelen en Apeldoorn.

In 1996 heeft KPN de woningen verkocht aan de huurders/bewoners of aan een nieuwe particuliere beheersmaatschappij. De woningen zijn in dat jaar toen ook aangesloten op aardgas, een rioolpersleiding en op de watervoorziening van de gemeente Apeldoorn. Tot begin 2004 hebben de bewoners kunnen profiteren van de door KPN geleverde elektriciteit waarvoor ze het voordelige ‘grootverbruikers tarief’ betaalden. De samenstelling van de bewoners is divers. Er wonen nu bijna geen mensen meer die een binding hebben met KPN. Toch is iedereen erg betrokken bij zijn leefomgeving en maakt men zich zorg om de toenemende drukte en de wijze waarop de exploitatie van gebouw A plaatsvindt.
Eind 2009 zijn de gebouwen en terreinen van het voormalig zendstation voor 1 € in eigendom verworven door Staatsbosbeheer die ook de exploitatie hiervan voor haar rekening heeft genomen.  (tekst redactie TZZ)

                ___________________________________________________________________________________________

RKwk Turfbergweg 4-14

Dienstwoningen aan de Turfbergweg 4-14 anno 1925

_____________________________________________________________________________________________________

Bijna 30 jaar geleden werd door Van Gewest tot Gewest een reportage uitgezonden over Radio Kootwijk dat toen nog in vol bedrijf was als maritiem zendstation (Scheveningen Radio). In 1998 werden de zenders uitgeschakeld. De PTT-ers zijn sindsdien nagenoeg allemaal verhuist. Het Dorp Radio Kootwijk herbergt sindsdien veel nieuwe inwoners. Speciaal voor hen een stukje Nostalgie in optima forma . Start de documentaire door op het driehoekje te klikken

 


 

 

     Radio Kootwijk en de ecologische hoofdstructuur.  11 november 2016

Wij ontvingen van Hugh Jansman, inwoner van RKwk op 11 november 2016 een aantal foto’s van het Edelhert, op 500 meter van het dorp Radio Kootwijk, gemaakt met de cameraval. Het is een z.g. ongelijke 12-ender (5 + 6 stangen). Het is een van de edelherten die de omgeving en de tuintjes van de bewoners onveilig maken. Sommigen hebben rondom hun tuin manshoog schrikdraad geïnstalleerd om hun plantjes te beschermen. Dit exemplaar edelhert is waarschijnlijk een oud exemplaar waarbij het gewei jaarlijks in omvang afneemt.

 

IMG_5505.jpg-1

IMG_5507.jpg-1

IMG_5509.jpg-1

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

              De Telegraaf , vrijdag 16 juli 2010