Nieuwsbrief Radio Kootwijk dd 16 oktober 2017

Met hierin aandacht aan de schuurtjes problematiek aan de Turfbergweg

http://mailchi.mp/8c7ffc2c7acc/nieuwsbrief-oktober?e=7203770c1d

 


Nieuwsbrief Radio Kootwijk dd 1 mei 2017

Met hierin aandacht voor de enquete over het wisent project te RKwk en het voeren van wilde zwijnen.

http://mailchi.mp/f41ed707052f/enquete-wisenten-en-meer-dorpsraad-radio-kootwijk?e=fac4d10f50

 


 

Nieuwsbrief Radio Kootwijk dd 3 april 2017

Met hierin oa : Inrichting Dorpshuis met nieuwe “Malabar’, Dauwtrappen op Hemelvaartsdag (?) en tennissen op Radio Kootwijk       Klik op de onderstaande URL.

http://us14.campaign-archive2.com/?u=07aaed0548a1a19222e80b134&id=8a6f24a148&e=fac4d10f50

 


 

Wisent Nieuws  dd. 21 februari 2017

Klik op onderstaande URL

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/nieuwe-wisentstier-komt-op-zijn-vroegst-in-april-naar-veluwe-1.6921178?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 


 

Nieuwsbrief Radio Kootwijk dd 9 febr. 2017

Met hierin de proclamatie van de dorpsraad ter zake het gebruik van het nieuwe dorpshuis .  Klik op de onderstaande URL.

http://us14.campaign-archive2.com/?u=07aaed0548a1a19222e80b134&id=74e57f34f3&e=fac4d10f50

 

 


 

Nieuwsbrief Radio Kootwijk oktober 2016

Met hierin: Bestemmingsplan RKwk definitief, Het nieuwe Dorpshuis en mededelingen van algemene aard.  Klik op onderstaande URL.

 http://us14.campaign-archive1.com/?u=07aaed0548a1a19222e80b134&id=2cfe696185&e=fac4d10f50

 


 

Verslag informatieavond inzake parkeren, verkeer, schuurtjes 6 juli 2016

Beste bewoners,  even een korte samenvatting van de bewonersbijeenkomst van vanavond. Dit met name omdat het parkeerbeleid vanaf nu van start gaat.

Wisenten

Laurens Jansen van Staatsbosbeheer heeft zich persoonlijk voorgesteld en even in het kort verteld wat de status van de Wisenten en de excursies is. Het aantal betalende deelnemers aan de excursies blijft nog iets achter bij de verwachtingen maar dat komt mogelijk ook omdat er nog niet zo heel actief reclame voor gemaakt werd. Er is inmiddels voor gekozen om het treintje te parkeren bij de ingang van het wisenten gebied (hek H), omdat de loopafstand anders te groot is voor de deelnemers. De doodsoorzaak van de stier is nog niet definitief vastgesteld. We worden hiervan op de hoogte gebracht zodra dit wel definitief is. De voorlopige conclusie is dat er een irritatie aan de maagwand was, maar het is nog niet bekend of dit al stamt van voordat de stier hier was aangekomen. De andere Wisenten maken het goed.

Parkeer en vervoer

Vanaf morgen 7 juli 2016 wordt gestart met het parkeerbeleid. Dit betekent dat ieder voertuig dat op de openbare weg of in de berm parkeert een vergunning of een kraskaart moet hebben. Parkeren achter de huizen van Turfbergweg 4 tot en met 50 is toegestaan zonder vergunning of kraskaart omdat dit eigen terrein is. De komende weken zal mogelijk wel al gecontroleerd worden, maar worden er alleen waarschuwingen gegeven. Normaal gesproken zal er alleen actief gecontroleerd gaan worden als er een evenement is of als er veel overlast wordt verwacht.

Toeristen kunnen parkeren op de parkeerplaats achter gebouw H en moeten hiervoor een dagkaart (5€) kopen bij de ingang van het terrein. Ik heb nog een aantal vergunningen bij mij thuis liggen. In verband met het parkeerbeleid is het wel belangrijk dat deze zo snel mogelijk worden opgehaald. Ook kraskaarten kunnen bij mij thuis worden afgehaald op Turfbergweg 24. Graag van te voren even informeren of mijn vrouw of ik thuis zijn (06 14 79 77 50).

Dorpshuis/Schuurtjesterrein

Eelco Schurer van Staatsbosbeheer heeft zich persoonlijk voorgesteld en in grote lijnen aangegeven wat de plannen voor de komen tijd zijn met de diverse gebouwen. De verwachting is dat het nieuwe dorpshuis voor het einde van het jaar in gebruik kan worden genomen. Hij gaat eind augustus informatie over het schuurtjesterrein sturen naar de betrokkenen en gaat dan ook in gesprek met hen.

Met vriendelijke groet, namens de dorpsraad

Frank Hamaekers, Secretaris Dorpsraad Radio Kootwijk

E-mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

Telefoonnummer: 055 301 71 61

 


 

Belangrijk bericht inzake Wisents.  29 februari 2016

Beste bewoners,

A.s. woensdag  2 mrt vindt de bijeenkomst plaats voor bewoners over de komst van de Wisenten in maart 2016. Nogmaals willen wij als Dorpsraad benadrukken hoe belangrijk het is, dat je verschijnt. Het is essentieel, dat je die avond aangeeft of je warm loopt voor de komst van de Wisenten of dat de ijspegels al aan je neus hangen.

Weet dat er leidinggevenden aanwezig zijn van Staatsbosbeheer die u nog niet kent, maar die wel alle beslissingen mogen en kunnen maken die nodig zijn om tot de gewenste temperatuur te komen in het dorp.

Dus… GRIJP JE KANS EN KOM!

Drie redenen waarom jouw aanwezigheid belangrijk is:
1) Als Dorpsraad worden wij gevoed door de bewoners. Wanneer er weinig tot géén opkomst is, kunnen wij geen gevolg geven aan dit onderwerp. Bij een goede opkomst kunnen wij een dorpsstandpunt innemen, hiervan de gemeenteraad en het college van de gemeente op de hoogte brengen. Weet wel, geen van de partijen wenst,dat we in een situatie komen, dat het dorp stelling neemt tégen de komst van de Wisenten over twee weken met de reden dat nog niet alle vragen beantwoord zijn en/of randvoorwaarden zijn ingevuld. Het is iedereen, ook Staatbosbeheer, er alles aan gelegen dat de randvoorwaarden voor de bewoners ook zijn ingevuld. We begrijpen dat, gezien de manier waarop bewoners tot nu toe betrokken zijn geweest, het niet zo lijkt. Maar geloof ons, de dorpsraad heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan de achterkant om daar verandering in te krijgen. Nu ben jij aan zet om je warme of koude stem te laten horen!!

2)De bijeenkomst is in nauw overleg de afgelopen weken met de Dorpsraad tot stand gekomen. We hebben uitdrukkelijk gevraagd,dat de bewoners centraal staan deze avond en NIET de Wisenten. Dit naar aanleiding van alle vergaderingen en vragen van met name Gerritsfles. Wij verwachten dan ook massale opkomst van Gerritsfles, zowel degene met warme als koude gevoelens.

3) EXTRA evaluatie met alléén de Dorpsraad en de gemeente Apeldoorn.Aansluitend aan de avond willen wij met jullie de bijeenkomst evalueren en de temperatuur bepalen. We gaan jou informeren over de mogelijkheden en het vervolg hierop.In de bijlage nogmaals de notulen die bij de vergaderingen horen en de vragen zoals deze gesteld zijn aan het college.

Groeten namens de dorpsraad,

PS 1 : Zet dus in je agenda: as woensdag, 2 maart bij Staatsbosbeheer om 19.30 uur start bijeenkomst.

PS 2 :Vergeet niet dat zwerfverkeer een belangrijk effect is van de komst van de Wisent en de maatregelen die genomen kunnen worden op een openbare weg beperkt zijn.


Nieuwsbrieven van de Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk  vanaf 2014   Klik op de URL om te lezen.


Hieronder leest u de Nieuwsbrief van de Dorpsraad/Belangenvereniging RKwk februari 2016

Download het document op uw computer


Hieronder leest u de Nieuwsbrief van de Dorpsraad/Belangen Vereniging RKwk. januari 2016

Download het document op uw computer


Hieronder leest u de Nieuwsbrief van de Dorpsraad/Belangen Vereniging RKwk. december 2015

Download het document op uw computer

“]


Hieronder leest u de Nieuwsbrief van de Dorpsraad/Belangen Vereniging RKwk. oktober 2015

Download het document op uw computer

“]


De redactie ontving de Nieuwsbrief van de Dorpsraad-Belangenvereniging RKwk.  juli 2015

Download het document op uw computer

“]


Nieuwsbrief Dorpsraad-belangenvereniging RKwk april 2015

Download het document op uw computer


Nieuwsbrief Dorpsraad/Belangenvereniging  RKwk augustus 2014,

Bestemming onbekend’  Lees hieronder, scroll en huiver.

Download het document op uw computer

  _________________________________________________________________________