Zorg & Welzijn RKwk

Radio Kootwijk, mei 2016

Aan: de bewoners van Hoog Soeren, Haslo, Assel en Radio Kootwijk

Vervolg gesprek over de zorg in de komende jaren, geleid door “Brotherwood”,
op woensdagavond 25 mei, 19:30 uur in Hotel Oranjeoord, Hoog Soeren.

 

Geachte buurtgenoten,

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de grote veranderingen rond zorg en welzijn die afgelopen jaar in gang zijn gezet. Denkt u hierbij aan de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente, alle bezuinigingen die hieraan gekoppeld zijn en de grotere nadruk op de eigen en vooral ook eigen financiële verantwoordelijkheid van de burger. “We leven nu in een participatie maatschappij” is gemakkelijk gezegd, maar wat betekent dit nu concreet? Hoe gaat alles uitpakken ?

Op 27 januari  j.l. hebben we hier een initiële gespreksavond over gehouden in Hoog Soeren, geleid door Herman Waagmeester en Simon Boon (“Brotherwood”, een burger initiatief in samenwerking met o.a. verschillende zorgverlening organisaties, kerken, vrijwilligersorganisaties). Er werd informatie gedeeld over de veranderingen in zorg en welzijn en we (een dertigtal buurtgenoten) bespraken waar we tegenaan lopen, waar we ons zorgen over maken. Het bleek dat vooral onduidelijk was welke zorg- en hulpvoorzieningen gewoon doorlopen en welke niet meer, en wat de gemeente eigenlijk verwacht van onze dorpen aan zelfredzaamheid en of, en hoe de gemeente hierbij kan faciliteren.

Wij verwachten dat alles wat een tintje “medisch” heeft “gewoon” doorloopt via professionele zorgverleners, zij het dat het Rijk en de zorgverzekeringsmaatschappijen hier ook allerlei begrenzingen aan stellen. Hieraan grenst het grijzere gebied van “overige hulpvoorzieningen”, waarvan we het idee hebben dat die meer en meer naar eigen verantwoordelijkheid geschoven worden en waarvoor wij onszelf als dorpsgemeenschappen wellicht moeten gaan organiseren. Het is ons echter nog niet duidelijk wat en hoe, en of wij daar de expertise wel voor hebben. Het is overigens vast niet nodig om daarin geheel ons eigen wiel uit te vinden.

Daarom organiseren we nu een tweede gespreksavond, waar vertegenwoordigers van de gemeente en zorg- en hulpinstellingen bij zullen zijn, wederom onder leiding van Herman Waagmeester en Simon Boon. We pretenderen uiteraard niet dat we op die avond alle problemen eventjes oplossen, maar hopen wel duidelijk te krijgen waar we energie in zouden moeten steken. We hopen dat er kleine werkgroepjes zullen opstaan die gericht bepaalde zaken gaan proberen aan te pakken.

Deze tweede gespreksavond zal op woensdagavond 25 mei om 19:30 uur starten in Hotel Oranjeoord, Hoog Soeren. We hopen dat u dan in grote getale komt, gewapend met uw vragen en ideeën.

Namens de Buurt- en Belangen Vereniging ‘Hoog Soeren en Radio Kootwijk

met hartelijke groet,

 

Marco Boersma                                                                    Grietje Anchelon en Tilly Jacobs

Secretaris van de BBV Hoog Soeren                                       Dorpsraad Radio Kootwijk

(055-5191266)                                                                     (055-5191146, Grietje Anchelon)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

De redactie van Tussen Zand en Zenders ontving op 21 juni  onderstaand schrijven van de Gemeente Apeldoorn.

Zorg RKwk brfontv. Gem

 

 

 

13 mei 2016

 

 

_______________________________________________________________________________________________________