Hieronder 
Highlights Radio Kootwijk
en/of  andere actuele
zaken met een verwijzing
naar meer informatie.
  
 

Vergroten en lezen: klik op deStentor hierboven.
Meer recente info klik op de Stentor 6 januari 2022
deStentor 6 januari 2022

__________________________

klik op afbeelding voor vergroten.

  klik voor verslag ‘WijApeldoorn’ op afbeelding    

Rondom  “A”

     

                Redactioneel _________________________________

“VanJoost” EXIT RKwk !
Klik op de foto om deze te vergroten en te kunnen lezen…

______________________

Radiomonument op de schroothoop.

STAATSBOSBEHEER voelt niets voor het herstel  van het Herdenkings Monument 50 jaar Radio !  (1973)  red.
Meer  info over dit Trieste Jubileum klik op de bovenstaande restanten van het Radio monument of kijk op Facebook: Rondom “A”.  red.
_____________________________________________________

‘Gluren’ bij de buren…

                                ___________________________________________________

U ziet het RDW Mededelingenbord nabij het viaduct, deel uitmakende van de Hoog Buurloseweg, over de A1.
De gemeente Apeldoorn levert met het gele bord de aanvullende informatie.
Klik voor vergroting op foto.

Nieuws van de Dorpsraad/Belangen vereniging Radio Kootwijk


________________________________________________________
DE DORPSVLAG.                          Het winnende ontwerp van  de nieuwe Dorpsvlag zoals hier boven is afgebeeld behoort aan Anouk van der Weijden.  Deze vlag wordt, met ondersteuning van de gemeente Apeldoorn, aan elk huishouden in RKwk ter beschikking gesteld. 
___________________________________________________

Mededeling Dorpsraad RKwk, 21 december 2021

 

    Deze recente belangrijke informatieve Nieuwsbrief DEC21 bevat actuele informatie over de komend afsluiting van het viaduct Hoog Burel , inclusief  de antwoorden van de gemeente op vragen van de Dorpsraad  Radio Kootwijk (bijlage) . Klik op het vlaggetje voor meer info.

 

Mededeling Dorpsraad RKwk, 28 november 2021

In deze zeer informatieve Nieuws brief wordt uitgebreid aandacht besteed aan het gedoe veroorzaakt door de dreigende afsluiting van de directe levensader van Radio Kootwijk de: Hoog Buurloseweg . Verder de uitslag van het onderzoek naar de beschikbare hoeveelheid bluswater rond RKwk: Het barst van het bluswater! En Burger initia-tieven worden door de Dorpsraad aangemoedigd. Voor meer info klik op de vlag .
_____________________________________________________

Mededeling Dorpsraad    RKwk, 1 mei 2021

Vorig jaar heeft de Nationale dodenherdenking met   Bevrijdings-dag, en het dauwtrappen met hemelvaart e.a. niet plaats kunnen vinden vanwege de corona beperkingen. Ook dit jaar is dat helaas nog niet mogelijk. Als dorpsraad zullen we zorgen voor een bloemstuk bij het herdenkingsmonument.

Herdenkingsmonument RKwk 2021     ___________________________________

NIEUWSBRIEF Dorpsraad RKwk mrt-2021

We ontvingen eind maart 2021  de Nieuwsbrief van de Dorpsraad/BelangenVereniging RKwk. Hierin o.a. de uitslagen van de enquête Fase 1, een verkenning van de lopende actuele thema’s en welke er nog worden gemist, zoals ervaren door de bewoners te RKwk. Verder in deze zeer actuele Nws Brief: Begroting en Subsidie, Recreatiezonering, Parkeervergunningen, Recreatie & Parkeeroverlast, Schuurtjes problematiek, en o.a. Energie transitie en de Natuur. LEZEN ?  klik op het staafdiagram hieronder…..
___________________________________________________

RECREATIEZONERING RKwk 17 mrt 2021

Op 17 mrt jl ontvingen we via de Dorpsraad RKwk een bericht van de RECREATIEZONERING Gelderland . Dit vormde voor ons aanleiding op zoek te gaan op Internet . Zie hieronder.
klik HIER
_____________________________________________

Bericht Dorpsraad RKwk 8 mrt 2021 Vitaliteitsagenda

De Dorpsraad  behartigd de belangen van ons mooie dorp en het is hun wens om te weten wat er leeft.  De bewonersvisie van 2007 is een leidraad.  Dit voorjaar zou de gemeente de vitaliteitsagenda voor ons dorp opstellen met daarbij ook een uitgebreide enquête. Helaas is hierbij vertraging opgetreden. Vandaar dat de Dorpsraad besloten heeft alvast zelf maar te starten met een inventarisatie in samenwerking met Spectrum / DKK. Voor meer info en de basis enquête  klik HIER  .

Nieuwsbrief  Dorpsraad RKwk nov 2020

Op 11 november 2020 ontvingen we van de Dorpsraad/ Belangen-vereniging  weer een  Nieuwsbrief. Hierbij gevoegd het, afgelopen kwar-taal herschreven, ‘Convenant‘ 2.0  en het Concept Verslag ALV gehouden op 23 september ’20 in het voormalig hoofdzender gebouw A te Radio Kootwijk. Klik voor meer informatie op: Nieuwsbrf RKwk 11 nov 2020.
Op facebook troffen we afgelopen zaterdag 17 oktober 2020 bovenstaande afbeelding aan. De fotograaf is ons onbekend. De foto lijkt  gemaakt met het  bolbrandglas dat een onderdeel vormde van de KNMI zonneschijn-registratie meter welke vorige eeuw bij gebouw A stond evenals de KNMI regenmeter. De web redactie feliciteert de Belangenvereniging met het 40 jarig bestaan. Voor meer (facebook) informatie klik op de afbeelding .

Gaat Radio Kootwijk terug naar 1918 ? 

Voor meer informatie klik op :
Nwsbrief RKwk 15 juli 2020

Verklaring Intrekking 

In mei 2020 ontvingen we, van de voorzitter van de Dorpsraad  Hugh Jansman,  een verklarend schrijven over het intrekken van de milieuvergunning voor RKwk door de Raad van Staten . Voor meer info klik op:  Brf vz. Dorpsraad: Uitspr. RvS mei 2020                   ____________________________________________________

    (was) Actueel  2020

Plannen voor herbouw Hotel Radio Kootwijk
Er zijn (waren) plannen8 om “Hotel Radio” te herbouwen. Het intrekken van de milieu-vergunning mei 2020 door de RvS gooit roet in het eten. Klik boven en /of lees de Brf  van vz Dorpsraad: Uitspr RvS mei 2020. zie onder.

STAATSBOSBEHEER- INFO-

Algemeen

Het terrein van Staatsbosbeheer te Radio Kootwijk is elke dag, voor wandelaars en fietsers , vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Motoren en automobilisten kunnen met een dagkaart (5 €) gebruik maken van het nabij gelegen parkeerterrein.
__________________________________________________ 

SBB Website Aktiviteiten

Meer lezen in Nieuwsbrf No 59 ! d.d. 17 november 2021 :    Klik op de afbeelding hier boven.
Voor  meer aktiviteiten door SBB klik op onderstaande afbeelding: 

_____________________________

PROMOTIE FILM SBB ________________________________

Bunker/Noodzendstation RKwk

Entree Bunker (noodzendstation) Radio Kootwijk 1968-2017
Waar we niets over lezen in de Nws Brf is dat enige tijd geleden de vernieuwde entree van de Atoombunker/ Noodzendstation schuin (zuid) achter  Geb. A, in opdracht van SBB onbruikbaar is gemaakt. Het zit verstopt in nu ontoegankelijk terrein. (Art.461 WvS)  
Voor meer info over de Bunker: klik op bovenstaande afbeelding. (red. TZZ) 

_____________________________

Nieuwe verlichting op wegen en paden bij Staatsbosbeheer te RKwk
______________________________________________


TIEN JAAR lang al traineert SBB het herstel en de terugplaatsing van het in 2011 door vandalen vernielde Monument “50 jaar Radio” daterend uit 1973.  Meer info op Facebook: Rondom “A”

______________________________________________

Informatie over SBB en de activiteiten op RKwk: Klik op het logo hieronder

Radio Kootwijk, maart 2021
Als het aanspreekpunt van de Dorpsraad RKwk, voor zaken  SBB / RKwk betreffende, is na het vertrek van Eelco Schurer, voorlopig de heer Menno Brandt aangewezen.  Hij was in 2016, na een interne ‘reorganisatie’ bij SBB te RKwk, ook al eens  intermediair.  Dhr. Brandt is afdelingshoofd Landschap, Cultuurhistorie & Gebouwen bij Staatsbosbeheer.
Menno Brandt SBB
Klik, voor meer informatie over dit onderwerp, op de afbeelding.  

Radio Kootwijk  1940-1945

17 april 1945 –  76 jaar geleden bevrijd
Het is niet overdreven om te stellen dat Radio Kootwijk een belangrijke rol speelde voor de Duitsers.

Foto: Duitse wachtposten boven de entree van gebouw A
Via het door hen bezette Lange-en Kortegolfzendstation op de Veluwe, werd Enigma gecodeerd, contact onderhouden met de onderzee (U)boten op de Atlantische oceaan. Ook werden via de korte- en midden golf-zenders propaganda uitzendingen vanuit Radio Kootwijk uitgezonden.
Voor meer informatie over de periode 40-45  Klik op  de afbeelding!

VRZA Toppic. 90 jaar Malabar Radio
Kootwijk 1923-2013 Klik op icoon

Het hoofd zendstation met de roepnaam PI4VRZ/A van de Vereniging van Radio Zend Amateurs heeft vanwege ‘onverenigbare ideeën’,  met het  enige tijd geleden aangetreden terrein management van Staatsbosbeheer over het verblijf  en faciliteiten, Radio Kootwijk per 1 augustus 2019 na 10 jaar gastvrijheid verlaten. 

U ziet hier (2021) het  voormalig verenigings zendstation van de VRZA. De radiozendamateurs moesten het gebouwtje om onduidelijke redenen verlaten. 1 jaar later zijn de ruiten ingegooid en ligt het er verpauperd bij…..

    BEDANKT STAATSBOSBEHEER  !        red TZZ 

              Click for version  F,  D  or  E :   Brochure  Municipality of Apeldoorn.
Het overnemen van afbeeldingen en/of teksten is toegestaan, maar dan wel met de bronvermelding :  www.radiokootwijk.nu 

vrijdag 21 januari 2022 

Lectori Salutem,

Het is erg leuk om uw belangstelling voor Radio Kootwijk te ervaren. U ziet hier het resultaat van de doorstart in 2015 van de Officiële website (PCG) handelende over de geschiedenis van het zendstation Radio Kootwijk met het gelijknamige dorp. Met de bovenstaande vier menu’s en de daaraan gekoppelde sub-menu’s bereikt u een hoeveelheid documenten, afbeeldingen en video’s  over het wel en wee van deze historische locatie vanaf 1918 tot heden. De website is medio 2020 omgebouwd naar een nieuwe presentatie met Elementor Page Building.

Redactie & co-Realisatie: Jan-Willem Udo, PAØJWU. Radioweg 2, 7348BH Radio Kootwijk.

Radio Kootwijk: 'n stukje Industrieel Erfgoed

  ‘TUSSEN ZAND EN ZENDERS’

 

Interieur van het hoofdzendergebouw  A.
De zendertechnicus bezig met de afregeling van een der Marconi zenders (10 kW), voor het maritiem bedrijf Scheveningen Radio PCH, in het jaar 1996 .

Het Kootwijkerzand met op de achtergrond  het hoofdzendergebouw A en de watertoren .

Radio Kootwijk is nu “Silent Key”

Morse Signaal: klik op het witte driehoekje. Tekst:

qst* hier radio kootwijk k k

*-Betekenis van QST is : “Algemene oproep, bericht voor iedereen-“

Voor een rondvlucht “Rondom A” klikt u op de afbeelding links.

Tussen zand en zenders cover

“Tussen Zand en Zenders “

De ‘digitale’ geschiedschrijving van het voormalig Radio-zendstation, en het Dorp met zijn bewoners, kreeg in het jaar 2001 vaste vorm door het ‘in de lucht zetten’ van de website Radio Kootwijk (PCG). Meer informatie over het Bedrijventerrein en het Dorp via de bovenstaande hoofdmenu’s.

Voor een 9 min durende film over Radio Kootwijk klik op: “Tussen Zand en Zenders”.

Logo Radiokootwijk met payoff

Het natuurterrein van Radio Kootwijk is het gehele jaar vrij toegankelijk, voor wandelaars en  fietsers, tussen zonsopgang en zonsondergang!  Voor een bezoek aan het voormalig zendgebouw of het gebruik van de faciliteiten zoals een rondleiding/excursie, ‘n presentatie, ontvangst of een andere activiteit, biedt Staatsbosbeheer ruime mogelijkheden. Voor meer SBB info klik op  de URL :   


                                                        https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/radio-kootwijk/activiteiten

 

Het voormalig zendstation Radio Kootwijk is nu een onderdeel van Staatsbosbeheer 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Radio Kootwijk 23 november 2021

DE THEATERMAKERS 

Midden op de Veluwe biedt De Theaterloods in Radio Kootwijk jou en je organisatie volop de ruimte om te ontmoeten, eigen programma’s te volgen en geïnspireerd te raken door kunst, cultuur, natuur en wetenschap. Een veelzijdig team van vakmensen staat klaar om samen met jou de mogelijkheden te verkennen en biedt actuele programma’s over thema’s die in het post-corona tijdperk van waarde zijn; nieuw leiderschap, duurzaamheid, samenwerken, diversiteit, hybride-werken en vitaliteit. Naast expertise biedt onze sfeervolle loods een goed geoutilleerde theaterzaal, diverse subruimtes, een gastronomisch restaurant en een ruim terras omringd door uitgestrekte natuur. Ontdek de mogelijkheden van “De Theaterloods” met:  https://www.detheaterloods.nl/
 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Hieronder de Turfbergweg met de voormalige (dienst-) woningen te Radio Kootwijk (dorp) 

Turfbergweg 50-40 38-28 26-16 (1923)
Turfbergweg 14-4 (1923)
 

In juni 2017 verscheen de ‘PageFlow’ uitgave getiteld “In Radio Kootwijk”, geproduceerd door: Freyan Bosma en Mark Riesthuis (tekst) en Leon Smit (beeld), 3e jaars studenten aan school voor de journalistiek Windesheim te Zwolle. Een mooie reportage over verleden en heden van Radio Kootwijk  en een aantal van haar inwoners, in tekst, beeld, geluid en video. Meer lezen: Klik op de afbeelding hierboven en kies 6 

Welkom bij ‘de Droomfabriek’


Webredactie TZZ. –  “En nu de Hei op” is een veel gehoorde kreet wanneer er binnen een bedrijf of organisaties de behoefte is ontstaan aan het ‘neuzen richten’  b.v. vanwege de introductie van een nieuw veranderingsproces. De Droomfabriek is de naam van een advies- en trainingsbureau, bestaande uit een maatschap van vier enthousiaste mannen, waar met passie en plezier gewerkt wordt, dat voor dit soort klussen kan worden ingeschakeld. Sinds mei 2009 is  De Droomfabriek gehuisvest in het voormalige Kortegolf zendgebouw C. Meer weten ? Klik op de afbeelding !    

____________________________________________________________________________

      Welkom bij ‘de Zilverloods’

 

De Zilverloods verzorgt Art Clay Silver workshops.
Ontwerp en maak je eigen 99,9% zilveren sieraad in het gezellige atelier, gelegen op een unieke locatie midden in de natuur in Radio Kootwijk. Kom samen met vriendinnen, collega’s of alleen een workshop volgen. Als Art Clay Instructeur begeleid ik je tijdens de workshop stapsgewijs hoe je een sieraad ontwerpt en maakt.eind van de workshop ga je met je eigen unieke zilveren sieraad naar huis. Een bijzondere leuke en creatieve ervaring met een blijvend aandenken. Ook bestaat de mogelijkheid een sieraad in opdracht te maken. In een persoonlijk gesprek worden je wensen geïnventariseerd, waarna het sieraad op maat wordt gemaakt. Zoek je een leuk kado? Kies dan voor een kadobon van de Zilverloods. Graag tot ziens in Radio Kootwijk op de Veluwe.

 

Mieke Kuiper.     Meer informatie vind u op :    www.zilverloods.nl

Houtdesign “VanJoost

JoostIn 2013 kwam Joost van Veldhuizen naar Radio Kootwijk. Hij vestigde zich in de Loods T, de voormalige timmerwerkplaats. Hij was daar als een vis in het water. Joost oefent het houtambacht uit en produceert en presenteert een serie handgemaakte meubelen. De handgemaakte ontwerpen met het designmerk VanJoost, karakteriseren zich als een samenspel van design en kunst. Voor meer info klik op op:  http://www.vanjoost.com

____________________________________________________________________________________________________________

    Radio Kootwijk, 20 okt 2021
    Door: redactie website “Tussen Zand en Zenders”.
 

 “VanJoost” –  vertrekt uit Radio Kootwijk !

Gedurende de afgelopen acht jaar heeft Joost van Veldhuizen, in één van de historisch houten loodsen op het terrein van Radio Kootwijk, zijn houtambacht met veel plezier kunnen beleven. Maar nu, na het binnenkort aflopen van zijn huurcontract heeft Staatsbosbeheer, de eigenaar van het terrein, te kennen gegeven dit niet te verlengen. De aanwezigheid van het bedrijfje zou ‘storend werken’ op de directe omgeving waarbij tevens het huurcontract allang niet meer marktconform is gebleken. Na het ‘verlies’ van Atelier-Leoné,  het Amateurradio Zendstation ‘de Bunker’,  en het Radiodienst Monument, is het nu de beurt aan Joost Houtdesign om Radio Kootwijk te verlaten. En zo blijft er weinig of niets meer over van hetgeen eerder werd bestempeld als ‘Industrieel Erfgoed’.
Dat doet erg zéér Staatsbosbehéér !……..
 

Summary

Welcome to Radio Kootwijk

The former radio station “Radio Kootwijk” is situated in the heart of the “Veluwe” centred in a wonderfull natural reserve area. It is a unique establishment that is highly valued for its typical blend of scenery with cultural-historical and industrial-historical characteristics

The State owned Postal and Telegraph company (PTT) began utilising Radio Kootwijk in 1923 for long wave telegraph transmissions. The equipment was installed in Building A, which is also dubbed as “The Cathedral”. Within about five years, short wave radio signals were used for these transmissions because these were less vulnerable to atmospheric noise. The first actual radio communication with the Dutch Indies, started in 1928, with the historical words: “Hello Bandung, here Kootwijk”. These historical words. are still iconic for many Dutchmen nowadays.

After WWII, the gradually improving quality of sea cable connections saw a decline in the role of Radio Kootwijk as cornerstone for intercontinental telephone and telegraph communications. From 1970, Radio Kootwijk supported maritime communications for the “Radio Scheveningen” station, in particular for long-distance communication with vessels at large. Because of later technological developments such as satellite communication, Radio Kootwijk further lost its significance. Transmission stopped entirely in 1998.

In the mean time the state owned PTT-company had been privatised to the new KPN-company. In 1995 KPN sold the residential houses to the tenants as they wished, or otherwise to a private Real Estate management company. At the end of 2003, the entire area and remaining buildings were sold to the Dutch State and Radio Kootwijk permanently lost its capability for radio transmissions.

Most of the inhabitants of this unique village now, have an intimate relationship with its history and highly appreciate the quality of life it presents. There are concerns about the increasing number of visitors to the area as well as about the present-day ad hoc management of the remaining facilities.

Since recently, there is a “Plan of Attack” with a “Road to Restructuring” towards a new form of exploitation of the facilities at Radio Kootwijk.

Take a look at the Brochure ‘Radio Kootwijk: Nationaly Protected Townscap

(2007-2 redactie web-site)

 

Mededeling

Van Vogels tot Eikenbos: “Stikstof nekt leven op de Veluwe” !

https://www.nu.nl/klimaat/6130230/van-vogels-tot-eikenbos-stikstof-nekt-leven-op-de-veluwe.html    

____________________________________________________________________________________________________________

“Wolven, water, kalk en veel minder mest: zo kan leven terugkeren op de Veluwe”

https://www.nu.nl/klimaat/6130649/wolven-water-kalk-en-bovenal-minder-mest-zo-kan-leven-terugkeren-op-de-veluwe.html

______________________________________________________________________________________________________________

Staatsbosbeheer in Nevelen gehuld

___________________________________________________________________________________________________________________

U ziet hier de afbeelding op de DVD welke, in opdracht van de Provincie Gelderland, is geproduceerd door Luc Enting & Partners met Radio Kootwijk als decor. U bekijkt deze 16 minuten durende productie door op de afbeelding te klikken.