Hieronder 
Highlights Radio Kootwijk
en/of  andere actuele
zaken met een verwijzing
naar meer informatie.
  
 

Actueel  2020

 

Plannen voor herbouw Hotel Radio Kootwijk

Er zijn (waren) plannen om “Hotel Radio” te herbouwen. Het intrekken van de milieu-vergunning mei 2020 door de RvS gooit roet in het eten. Klik boven en /of lees de Brf  van vz Dorpsraad: Uitspr RvS mei 2020. zie onder.  

Nieuws van de Dorpsraad Radio Kootwijk 

 25 september 2020 
ALV Dorpsraad 2020    Redactie van TZZ  was woensdag 23 september 2020 aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering  uitgeschreven door de Dorpsraad Belangenvereni-ging RKwk. De ALV werd ditmaal vanwege de Corvid-19 virus gehouden in  geb A. De agenda werd professio-neel afgewerkt en een nieuw bestuur geïnstalleerd. De externe sprekers hadden overwegend geen uitermate optimistische kijk op de toekomst van RKwk . Het convenant is geactualiseerd  en afgesproken is de bewo-nersvisie aan de hand van de recente ontwikkelingen waar nodig te herzien . Hieronder gebouw A tijdens de ALV    
Bewonersvisie 2007 en het  Convenant    zijn beiden nog eens na te lezen door er op te klikken. Ook de Cher & Chat en het RKwk Beeld Kwaliteitsplan 2011  wordt in uw aandacht aanbevolen .
                 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Radio Kootwijk terug naar 1918 ?

Op 15 juli 2020 ontving de redactie van deze website de Nieuwsbrief juli, over het dorp RKwk. Hierin een uitgebreide toelichting en bijlage  van wat ons allemaal boven het hoofd hangt nu de ontheffing van het milieuplan voor RKwk door de Raad van State is vernietigd. Voor meer informatie klik op : 
Nieuwsbrief RKwk 15 juli 2020
                            0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
In mei 2020 ontvingen we, van de voorzitter van de Dorpsraad  Hugh Jansman,  een verklarend schrijven over het intrekken van de milieuvergunning voor RKwk door de Raad van Staten . Voor meer info klik op:
Brf vz. Dorpsraad: Uitspr. RvS mei 2020
                           0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Op 25 maart 2020 ontvingen we van de Dorpsraad/Belangen-vereniging weer een Nieuwsbrief mrt 2020 Met hierin het overlijdensbericht van een inwoonster van RKwk. Verder informatie over de wisenten, Wolven, Burgerparticipatie, Stikstofgedoe de Schuurtjes en het Convenant. Klik voor meer informatie op :
Nieuwsbrief Radio Kootwijk mrt 2020
                         0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Na de ontvangst van Nieuwsbrief No 57 van april 2020 is het stil gebleven vanuit SBB hoek en zijn er geen nieuwsbrieven meer binnengeko-men  Het SBB kern-team ‘Hier Radio Kootwijk’ geeft, in deze maandelijk-se Nieuwsbrieven, een overzicht van de activiteiten in en rond gebouw A. Vanwege het COVID-19 virus zijn alle activiteiten opgeschort tot 1 september. Klik op het logo hieronder voor meer info.

Soms is op doordeweekse dagen het  voormalig zendgebouw RKwk geopend voor publiek mits er dan geen activiteiten zijn gepland. Te bezichtigen is dan de zenderzaal met de beroemde vloer waar vroeger de zendapparatuur stond. Deze openstelling zal door SBB ruim van te voren worden aangekondigd. De entree bedraagt 5 €  Beschikbaar vr 16 okt, do 22 okt en vr 23 okt

 

Klik, voor meer informatie over dit onderwerp, op de afbeelding.  

Radio Kootwijk '40-'45

Duitse wachtposten bij Geb A
Het is niet overdreven om te stellen dat Radio Kootwijk een belangrijke rol speelde voor de Duitsers. Via het door hen bezette Lange-en Kortegolfzendstation op de Veluwe, werd Enigma gecodeerd, contact onderhouden met de onderzee (U)boten op de Atlantische oceaan. Ook werden via de korte- en midden golf-zenders propaganda uitzendingen vanuit Radio Kootwijk uitgezonden. Klik voor meer informatie over de periode 40-45 op  de afbeelding.
Het verenigings zendstation PI4VRZ/A van de Vereniging van RadiozendAma-teurs  heeft vanwege onverenigbare ideeën  met het terrein manage-ment van SBB over het waar en hoe etc., Radio Kootwijk per 1 augustus 2019 na 10 jaar gastvrijheid verlaten. 

Het overnemen van afbeeldingen en/of teksten is toegestaan, maar dan het liefst met bronvermelding.

woensdag 30 september 2020 

Lectori Salutem,

Het is erg leuk om uw belangstelling voor Radio Kootwijk te ervaren. U ziet hier het resultaat van de doorstart in 2015 van de Officiële website (PCG) handelende over de geschiedenis van het zendstation Radio Kootwijk met het gelijknamige dorp. Met de bovenstaande vier menu’s en de daaraan gekoppelde sub-menu’s bereikt u een hoeveelheid documenten, afbeeldingen en video’s  over het wel en wee van deze historische locatie vanaf 1918 tot heden. De website is medio 2020 omgebouwd naar een nieuwe presentatie met Elementor Page Building.

Redactie & co-Realisatie: Jan-Willem Udo, PAØJWU. Radioweg 2, RKwk.

 

RADIO KOOTWIJK: ‘N STUKJE INDUSTRIEEL ERFGOED

  ‘TUSSEN ZAND EN ZENDERS’

 

Interieur van het hoofdzendergebouw  A.
De zendertechnicus bezig met de afregeling van een der Marconi zenders (10 kW), voor het maritiem bedrijf Scheveningen Radio PCH, in het jaar 1996 .

 Het Kootwijkerzand met op de achtergrond   het hoofdzendergebouw A en de watertoren .

Radio Kootwijk is nu “Silent Key”

Radio Kootwijk
 
Afbeelding: Joost Veerkamp.

Morse Signaal, klik op het witte driehoekje. Tekst: qst* hier radio kootwijk k k

Tussen zand en zenders cover

“Tussen Zand en Zenders “

De ‘digitale’ geschiedschrijving van het voormalig Radio-zendstation, en het Dorp met zijn bewoners, kreeg in het jaar 2001 vaste vorm door het ‘in de lucht zetten’ van de website Radio Kootwijk (PCG). Meer informatie over het Bedrijventerrein en het Dorp via de bovenstaande hoofdmenu’s.

Voor een 9 min durende film over Radio Kootwijk klik op: “Tussen Zand en Zenders”.

Logo Radiokootwijk met payoff

Rondleidingen Staatsbosbeheer

Het natuurterrein van Radio Kootwijk is het gehele jaar vrij toegankelijk, voor wandelaars en  fietsers, tussen zonsopgang en zonsondergang!  Voor een bezoek aan het voormalig zendgebouw of het gebruik van de faciliteiten zoals een rondleiding/excursie, ‘n presentatie, ontvangst of een andere activiteit, biedt Staatsbosbeheer ruime mogelijkheden. Voor meer SBB info Klik op het Hier Radio Kootwijk logo of op: http://www.hierradiokootwijk.nl/p/home-radio-kootwijk                                                                                                                                                                                                                                          

   Het voormalig zendstation Radio Kootwijk is nu een onderdeel van Staatsbosbeheer   

__________________________________________________________________________________________

                                                    Theatermakers in Radio Kootwijk

                                          Voor meer informatie klik u op bovenstaande TM afbeelding 

_______________________________________________________________________________________________________________   

Rondvlucht Rondom “A” Klik op afbeelding hieronder

 

Voormalige (dienst-) Woningen te Radio Kootwijk (dorp)

Turfbergweg 50-40 38-28 26-16 (1923)
Turfbergweg 14-4 (1923)