Hieronder 
Highlights Radio Kootwijk
en/of  andere actuele
zaken met een verwijzing
naar meer informatie.
  
 

MEDEDELING
Radio Kootwijk, 15 maart 2021
Beste dorpsbewoners,
Het geplande ‘Pizza Gebeuren’ voor zaterdag 13 maart n.m. is een groot succes geworden. Er zijn ruim 100 Pizza’s gebakken. De deelnemers /consumenten waren vol lof over de kwaliteit van de vooraf bestelde Pizza met daarbij hartelijk dank aan de organisatie en initiatief- neemsters te weten: Astrid & Laura Bos. Ook dankzegging aan Jessica voor het ‘gelegenheid geven’ inclusief het gebruik van de schuilhut en feestelijke illuminatie van haar parkeerplaats ten behoeve van de
Pizza Food Truck
https://buurtkeukens.nl/ spots/ZHzbnC61pPMijxh1ns2I2Eg  

Nieuws van de Dorpsraad Radio Kootwijk

NIEUWSBRIEF  mrt-apr  2021 
We ontvingen eind maart 2021  de Nieuwsbrief van de Dorpsraad BelangenVereniging RKwk. Hierin o.a. de uitslagen van de enquête Fase 1 , een verkenning van welke thema’s er spelen en welke er worden gemist  zoals ervaren door de bewoners te RKwk. Verder in deze zeer actuele Nws Brf , Begroting en Subsidie, Recreatiezonering, Parkeervergunningen, Recreatie & Parkeeroverlast, Schuurtjes problematiek, en o.a. Energie transitie en de Natuur.
RECREATIEZONERING RKwk
Op 17 mrt jl ontvingen we via de Dorpsraad RKwk een bericht van de RECREATIEZONERING Gelderland . Dit vormde voor ons aanleiding op zoek te gaan op Internet . Zie hieronder.
klik HIER

Ontvangen Bericht Dorpsraad d.d. 8 maart 2021.

De Dorpsraad  behartigd de belangen van ons mooie dorp en het is hun wens om te weten wat er leeft.  De bewonersvisie van 2007 is een leidraad.  Dit voorjaar zou de gemeente de vitaliteitsagenda voor ons dorp opstellen met daarbij ook een uitgebreide enquête. Helaas is hierbij vertraging opgetreden. Vandaar dat de Dorpsraad besloten heeft alvast zelf maar te starten met een inventarisatie in samenwerking met Spectrum / DKK. Voor meer info en de basis enquête  klik HIER  .

 Nieuwsbrief  Dorp RKwk

Op 11 november 2020 ontvingen we van de Dorpsraad/ Belangen-vereniging  weer een  Nieuwsbrief. Hierbij gevoegd het, afgelopen kwar-taal herschreven, ‘Convenant‘ 2.0  en het Concept Verslag ALV gehouden op 23 september ’20 in het voormalig hoofdzender gebouw A te Radio Kootwijk. Klik voor meer informatie op: Nieuwsbrf RKwk 11 nov 2020.
Op facebook troffen we afgelopen zaterdag 17 oktober bovenstaande afbeelding aan. De fotograaf is ons onbekend. De foto lijkt  gemaakt met het  bolbrandglas dat een onderdeel vormde van de KNMI zonneschijn-registratie meter welke vorige eeuw bij gebouw A stond evenals de KNMI regenmeter. De web redactie feliciteert de Belangenver-eniging met het 40 jarig bestaan. Voor meer (facebook) informatie klik op de afbeelding .

    (was) Actueel  2020

Plannen voor herbouw Hotel Radio Kootwijk
Er zijn (waren) plannen om “Hotel Radio” te herbouwen. Het intrekken van de milieu-vergunning mei 2020 door de RvS gooit roet in het eten. Klik boven en /of lees de Brf  van vz Dorpsraad: Uitspr RvS mei 2020. zie onder.  

Radio Kootwijk terug naar 1918? 

Voor meer informatie klik op :  Nieuwsbrief RKwk 15 juli 2020 

______________________________

Verklaring Intrekking 

In mei 2020 ontvingen we, van de voorzitter van de Dorpsraad  Hugh Jansman,  een verklarend schrijven over het intrekken van de milieuvergunning voor RKwk door de Raad van Staten . Voor meer info klik op:  Brf vz. Dorpsraad: Uitspr. RvS mei 2020                     
_____________________________
De SBB Internet Aktiviteiten website RKwk  is uit de lucht. Klik op bovenstaande afbeelding.
Vanaf  Nieuwsbrief  No 57  d.d. april 2020 is het stil gebleven vanuit SBB en zijn er geen nieuwsbrieven meer ontvangen. Het SBB kernteam ‘Hier Radio Kootwijk’ gaf, in deze maandelijkse Nieuwsbrieven, een overzicht van de activiteiten in en rond gebouw A. Vanwege het COVID-19 virus zijn alle activiteiten opgeschort. Voor meer info over SBB op RKwk : Klik op het logo hieronder voor meer info.Soms is op door de weekse dagen het  voormalig zendgebouw RKwk geopend voor publiek mits er dan geen activiteiten zijn gepland. Te bezichtigen is dan de zenderzaal met de beroemde vloer waar vroeger de zendapparatuur stond. Deze openstelling zal door SBB ruim van te voren worden aangekondigd. De entree bedraagt 5 €
Klik, voor meer informatie over dit onderwerp, op de afbeelding.  

Radio Kootwijk '40-'45

Duitse wachtposten bij Geb A
Het is niet overdreven om te stellen dat Radio Kootwijk een belangrijke rol speelde voor de Duitsers. Via het door hen bezette Lange-en Kortegolfzendstation op de Veluwe, werd Enigma gecodeerd, contact onderhouden met de onderzee (U)boten op de Atlantische oceaan. Ook werden via de korte- en midden golf-zenders propaganda uitzendingen vanuit Radio Kootwijk uitgezonden. Klik voor meer informatie over de periode 40-45 op  de afbeelding.

VRZA Toppic. 90 jaar Malabar Radio
Kootwijk 1923-2013 Klik op icoon

Het hoofd zendstation met de roepnaam PI4VRZ/A van de Vereniging van Radio Zend Amateurs heeft vanwege ‘onverenigbare ideeën’,  met het  enige tijd geleden aangetreden terrein management van Staatsbosbeheer over het verblijf  en faciliteiten, Radio Kootwijk per 1 augustus 2019 na 10 jaar gastvrijheid verlaten. 

U ziet hier (2021) het voormalig verenigings zendstation van de VRZA. De radiozendamateurs moesten het gebouwtje om onduidelijke redenen verlaten. 1 jaar later zijn de ruiten ingegooid en ligt het er verpauperd bij…..

BEDANKT STAATSBOSBEHEER  !      red TZZ 

                Click for version

Het overnemen van afbeeldingen en/of teksten is toegestaan, maar wel met bronvermelding (URL)  www.radiokootwijk.nu 

dinsdag 20 april 2021 

Lectori Salutem,

Het is erg leuk om uw belangstelling voor Radio Kootwijk te ervaren. U ziet hier het resultaat van de doorstart in 2015 van de Officiële website (PCG) handelende over de geschiedenis van het zendstation Radio Kootwijk met het gelijknamige dorp. Met de bovenstaande vier menu’s en de daaraan gekoppelde sub-menu’s bereikt u een hoeveelheid documenten, afbeeldingen en video’s  over het wel en wee van deze historische locatie vanaf 1918 tot heden. De website is medio 2020 omgebouwd naar een nieuwe presentatie met Elementor Page Building.

Redactie & co-Realisatie: Jan-Willem Udo, PAØJWU. Radioweg 2, 7348BH Radio Kootwijk.

Radio Kootwijk: 'n stukje industrieel erfgoed

  ‘TUSSEN ZAND EN ZENDERS’

 

Interieur van het hoofdzendergebouw  A.
De zendertechnicus bezig met de afregeling van een der Marconi zenders (10 kW), voor het maritiem bedrijf Scheveningen Radio PCH, in het jaar 1996 .

 Het Kootwijkerzand met op de achtergrond   het hoofdzendergebouw A en de watertoren .

Radio Kootwijk is nu “Silent Key”

Radio Kootwijk
 
Afbeelding: Joost Veerkamp.

Morse Signaal: klik op het witte driehoekje. Tekst:

qst* hier radio kootwijk k k

*-Algemene oproep, bericht voor iedereen-

Tussen zand en zenders cover

“Tussen Zand en Zenders “

De ‘digitale’ geschiedschrijving van het voormalig Radio-zendstation, en het Dorp met zijn bewoners, kreeg in het jaar 2001 vaste vorm door het ‘in de lucht zetten’ van de website Radio Kootwijk (PCG). Meer informatie over het Bedrijventerrein en het Dorp via de bovenstaande hoofdmenu’s.

Voor een 9 min durende film over Radio Kootwijk klik op: “Tussen Zand en Zenders”.

Logo Radiokootwijk met payoff

Rondleidingen door Staatsbosbeheer zijn  vanwege het Covid-19 virus tot nader bericht opgeschort.

Het natuurterrein van Radio Kootwijk is het gehele jaar vrij toegankelijk, voor wandelaars en  fietsers, tussen zonsopgang en zonsondergang!  Voor een bezoek aan het voormalig zendgebouw of het gebruik van de faciliteiten zoals een rondleiding/excursie, ‘n presentatie, ontvangst of een andere activiteit, biedt Staatsbosbeheer ruime mogelijk-heden. Voor meer SBB info klik op de URL:   http://www.hierradiokootwijk.nl/p/home-radio-kootwijk/

Deze SBB-URL  is momenteel niet operationeel.    (red. TZZ)  

 

Het voormalig zendstation Radio Kootwijk is nu een onderdeel van Staatsbosbeheer 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Meer info klik op: De Theaterloods    

Radio  Kootwijk 20 februari 2021  

Er komt een groot feest in De Theaterloods. De voorbereidingen zijn reeds gestart. Voor de dag dat alles weer mag. Een groot hutjemutje feest. Omdat we de coronatijd hebben overwonnen. Omdat werk, leven en liefde onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En we ons elke dag blijven afvragen: wat is dan werkelijk van waarde? En we van daaruit onze keuzes maken. Daarom organiseren we een groot feest. Een Nieuwjaarsfeest, overwinnaarsfeest en alles-mag-weer-feest ineen. De datum volgt zo snel als mogelijk. En ‘vol is vol’ wordt een rekbaar begrip. Kom je ook?

______________________________________________________________________________________________________________

 

Hieronder de Turfbergweg met de voormalige (dienst-) woningen te Radio Kootwijk (dorp) 

Turfbergweg 50-40 38-28 26-16 (1923)
Turfbergweg 14-4 (1923)
 

In juni 2017 verscheen de ‘PageFlow’ uitgave getiteld “In Radio Kootwijk”, geproduceerd door: Freyan Bosma en Mark Riesthuis (tekst) en Leon Smit (beeld), 3e jaars studenten aan school voor de journalistiek Windesheim te Zwolle. Een mooie reportage over verleden en heden van Radio Kootwijk  en een aantal van haar inwoners, in tekst, beeld, geluid en video. Meer lezen: Klik op de afbeelding hierboven en kies 6 

Bovenstaand kaartje kwam van Judith Slagt, Radio Kootwijk

 

Summery

Welcome to Radio Kootwijk

The former radio station “Radio Kootwijk” is situated in the heart of the “Veluwe” centred in a wonderful natural reserve area. It is a unique establishment that is highly valued for its typical blend of scenery with cultural-historical and industrial-historical characteristics.

The State owned Postal and Telegraph company (PTT) began utilising Radio Kootwijk in 1923 for long wave telegraph transmissions. The equipment was installed in Building A, which is also dubbed as “The Cathedral”. Within about five years, short wave radio signals were used for these transmissions because these were less vulnerable to atmospheric noise. The first actual radio communication with the Dutch Indies, started in 1928, with the historical words: “Hello Bandung, here Kootwijk”. These historical words. are still iconic for many Dutchmen nowadays.

After WWII, the gradually improving quality of sea cable connections saw a decline in the role of Radio Kootwijk as cornerstone for intercontinental telephone and telegraph communications. From 1970, Radio Kootwijk supported maritime communications for the “Radio Scheveningen” station, in particular for long-distance communication with vessels at large. Because of later technological developments such as satellite communication, Radio Kootwijk further lost its significance. Transmission stopped entirely in 1998.

In the mean time the state owned PTT-company had been privatised to the new KPN-company. In 1995 KPN sold the residential houses to the tenants as they wished, or otherwise to a private Real Estate management company. At the end of 2003, the entire area and remaining buildings were sold to the Dutch State and Radio Kootwijk permanently lost its capability for radio transmissions.

Most of the inhabitants of this unique village now, have an intimate relationship with its history and highly appreciate the quality of life it presents. There are concerns about the increasing number of visitors to the area as well as about the present-day ad hoc management of the remaining facilities.

Since recently, there is a “Plan of Attack” with a “Road to Restructuring” towards a new form of exploitation of the facilities at Radio Kootwijk. 

(2007-2 redactie web-site)


Take a look at the Brochure ‘Radio Kootwijk: Nationaly Protected Townscape’   (©2014) See on top