Het Dorp Radio Kootwijk

 

 

Luchtopname van het bedrijventerrein en woonsituatie te Radio Kootwijk

 

Het ‘Dorp’ Radio Kootwijk en de bewoners 

Tijdens de opbouw van het zendstation Kootwijk Radio begin jaren twintig werd al begonnen met de werving van personeel. Een deel van de werknemers, vooral degenen die werkten bij de bediening van de zenders en bij de storingsdienst, moesten dag en nacht bereikbaar zijn. Daarom werden aan de Turfbergweg, dicht bij het zendstation, personeelswoningen gebouwd. De vier blokken van elk zes huizen waren eenvoudige dienstwoningen, bestemd voor personeelsleden en hun gezinnen. In de loop van de jaren twintig groeide het inwonertal in de nederzetting bij het zendstation gestaag. De huizen werden bewoond door PTT-personeelsleden en hun gezinnen Eind jaren twintig woonden er een kleine 200 mensen. In de jaren dertig werden aan de Radioweg nog enkele woningen bijgebouwd, onder andere drie ‘ingenieurswoningen’, ruime villa’s voor het hoger personeel, en weer later in de jaren ’50 nog vier woningen (2 onder 1 kap) eveneens aan de Radioweg. Tezamen met drie oudere nog altijd bewoonde houten huizen en de drie woningen naast het hotel komt daarmee het totale aantal woonhuizen in het dorp op 37. 

Het dorp en de PTT

De invloed van de PTT beperkte zich niet alleen tot het zendstation, maar strekte zich ook uit tot het leven in het radiodorp. Als verhuurder van de woningen droeg de PTT zorg voor het onderhoud van de huizen. De bewoners konden bij een lekkage of ander ongemak altijd een beroep doen op een der werknemers van het zendstation. Er was altijd wel een timmerman, schilder, smid, loodgieter, tuinman, automonteur of een andere deskundige aanwezig. De PTT regelde dat artsen uit Apeldoorn bereid waren om patiënten in het afgelegen Radio Kootwijk in hun patiënten bestand op te nemen. De PTT zorgde al vroeg voor het (school) busvervoer dat voor bewoners en personeel gratis was. De beheerder van het zendstation fungeerde er als een soort burgemeester. Er was een bloeiend verenigingsleven in Radio Kootwijk. Een toneelvereniging en kegelclub en een jaarlijkse feestavond zijn daar enige voorbeelden van. In 1980 werd de Dorpsraad/ Belangenvereniging Radio Kootwijk opgericht. De evenementencommissie organiseert o.a jaarlijks een voetbaltoernooi, het dauwtrappen en het Sinterklaas feest.  Het ‘Radiodorp’ ligt zo’n 12 km van Apeldoorn. Er zijn geen voorzieningen zoals winkels, scholen een bank of een bibliotheek, kroeg of kerk. De bewoners zijn hoofdzakelijk aangewezen op Ugchelen en Apeldoorn.

Het dorp en de KPN en daarna SBB

In 1996 heeft KPN de woningen verkocht aan de huurders/bewoners of aan een nieuwe particuliere beheersmaatschappij. De woningen zijn in dat jaar toen ook aangesloten op aardgas, een rioolpersleiding en op de watervoorziening van de gemeente Apeldoorn. Tot begin 2004 hebben de bewoners kunnen profiteren van de door KPN geleverde elektriciteit waarvoor ze het voordelige ‘grootverbruikers tarief’ betaalden. De samenstelling van de bewoners is divers. Er wonen nu bijna geen mensen meer die een binding hebben met KPN. Toch is iedereen erg betrokken bij zijn leefomgeving en maakt men zich zorg om de toenemende drukte en de wijze waarop de exploitatie van gebouw A plaatsvindt.
Eind 2009 zijn de gebouwen en terreinen van het voormalig zendstation voor 1 € in eigendom verworven door Staatsbosbeheer die ook de exploitatie hiervan voor haar rekening heeft genomen.  (tekst redactie TZZ) 

_________________________________________________________________________

Routebeschrijving naar Radio Kootwijk

 Kaarrtje route beschr. RKwk..jpg-web-site

Radio Kootwijk bereikt u door vanuit de richting Amersfoort op de A1 de afslag 19 (Apeldoorn/Hoenderlo N304) te nemen en vervolgens  ± 250 m richting Apeldoorn te rijden. Daarna bij de verkeerslichten linksaf richting Hoog Buurlo/Radio Kootwijk. U rijdt dan op de Hoog Buurlose weg. Na ± 6 km rijdt u via de Turfbergweg het dorpje Radio Kootwijk binnen. Bij de splitsing houdt u rechts aan en rijdt dan via de Radioweg 800 meter door tot aan de ‘Pollers’ bij het voormalige buswachthuisje/Portiersloge tegenover de watertoren !

Radio Kootwijk bereikt u door, komende vanuit de richting Deventer via de A1, de afslag 19 (Apeldoorn/Hoenderloo N304) te nemen en 100 meter richting Apeldoorn te rijden. Daarna bij de verkeerslichten slaat u links af richting Hoog Buurlo /Radio Kootwijk. U rijdt dan op de Hoog Buurloseweg richting Radio Kootwijk. Zie verder boven.

Vanuit de richtingen Zwolle (A50) of Arnhem  neemt u bij het knooppunt Beekbergen de A1 richting Amersfoort en verlaat u deze weg weer bij afslag 19 (Apeldoorn/Hoenderloo N304). Zie verder hierboven.

Nogmaals Let op: sommige soorten Tom Tom’s sturen u abusievelijk de verkeerde kant uit (Radioweg, Harskamp, gem. Barneveld). Uitschakelen die route-planner dus!

De voormalige PTT dienstwoningen aan de Turbergweg, anno 2005
Alle deelnemers aan de Bewonersvisie RKwk.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hieronder een overzicht van diensten. De lijst is een initiatief van de gemeente Apeldoorn.

  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Radio Kootwijk: ‘Van Gewest tot Gewest 1988′

Bijna 32 jaar geleden werd door Van Gewest tot Gewest een reportage uitgezonden over Radio Kootwijk dat toen nog in vol bedrijf was als maritiem zendstation (Scheveningen Radio).  Aan de uitzending werkten o.a. mee: Martin Nieuwenhuizen, Leona Udo-van der Sloot, Mw Birza-Schimmel , Coby de Haan, en Dhr Wijnterp. In 1998 werden de zenders uitgeschakeld. De PTT-ers zijn sindsdien nagenoeg allemaal verhuist. Het Dorp Radio Kootwijk herbergt sindsdien veel nieuwe inwoners. Speciaal voor hen dit stukje Nostalgie in optima forma. (red. TZZ)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

In Radio Kootwijk

In juni 2017 verscheen de ‘PageFlow’ productie getiteld “In Radio Kootwijk”, geproduceerd door: Freyan Bosma en Mark Riesthuis (tekst) en Leon Smit (beeld), 3e jaars studenten aan school voor de journalistiek Windesheim te Zwolle. Een mooie reportage over verleden en heden van Radio Kootwijk  en een aantal van haar inwoners, in tekst, beeld, geluid en video.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sentiment in het Dorp Radio Kootwijk.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

DAUWTRAPPEN 1968 

(geplaatst op 30 mei 2019, hemelvaartsdag = dauwtrappen)

Twee en vijftig jaar ! (52) geleden werd er ook al ‘Dauwgetrapt’ op Radio Kootwijk. Een der bewoners de heer de Weerd heeft een en ander vastgelegd op 8 mm film en vormt een onderdeel van het smalfilmpje van Rogier & Annemarie van der Weijden. Het is een fragment uit de productie welke veel meer activiteiten te RKwk laat zien tussen 1962 en 1968. Er is geen geluid bij.