Advertentie Rijkstelefoondienst-1

Hallo hallo Bandoeng

In ons archief troffen we bij het zoeken naar iets anders dit artikel uit de NRC van 24 oktober 2011,inhoudende weer een andere kijk op ‘de  Oost’.  Geluidragmenten aan de onderzijde van dit artikel beschikbaar. red. JWU


 

NRC Hallo hallo Bandoeng

    Voor het liedje over ‘Nacht over Java’ door de Kilima Hawaians Klik op:   Nacht over Java  

    Het Indonesisch volkslied: Indonesian Raya beluisterd u door te klikken op: Indonesisch Volkslied

 


Hallo Bandoeng. Willy Derby  2:45

 


Halo Halo Bandung

 


Bezoek PHOHI 1933:  klik:  HIER

De leiding van de Philips Omroep Holland Indië PHOHI brengt een bezoek aan en laat zich voorlichten over de technische details van een korte golf omroepzender. -Groep heren gaat gebouw binnen en krijgt vervolgens uitleg over oa watergekoelde hoog vermogen zendbuizen (door Dr. A. Philips), hoogfrequent versterkers, en drie-fasen gelijkrichters, totaal 01’03”; -Dr. C.J.K. van Aalst met statement over doel en werkwijze van PHOHI 01’17”; -div. titel(s)/tussentitel(s).

http://www.beeldengeluid.nl/media/1893/bezoek-aan-de-phohi-kortegolf-zender

 

 


554dab7718f73-1kopie

Flaptekst   

Nederlands-Indië kende twee offciële omroepen: de Philips Omroep Holland Indië (Phohi), die via de korte golf programma’s vanuit Nederland verzond, en de Nederlands-Indische Radio Omroep Maatschappij (Nirom), die in de kolonie zelf actief was. Tussen deze twee omroepen bestonden zakelijke en programmatische afspraken, die in de loop van de tijd echter in ruzie ontaardden. In dit boek staat het beleid van de Indische regering ten aanzien van de omroep centraal. Na een inleidend hoofdstuk over de andere media in de voormalige kolonie, wordt het ontstaan van de Phohi beschreven. Daarna is de ontwikkeling van de radio-omroep in Nederlands-Indië aan de beurt: de uitgangspunten van de Indische regering, de beoogde luisteraars, de discussie in de Volksraad, de bemoeienis vanuit Nederland en de afscherming daartegen in Nederlands-Indië. Ook de bedrijfsmatige ontwikkeling van de Nirom komt aan bod: de zenders en studio’s, de omroepbladen, de programma’s, de luisteraars en hun waardering voor de uitzendingen. Bijzondere aandacht krijgt het ontstaan van een Oosterse omroep uit de Nirom, door de Nederlands-Indische overheid gestimuleerd in de hoop dat de Indonesische zelfwerkzaamheid de aandacht zou afleiden van nationalistische activiteiten. De Nirom ging ten onder bij de Japanse inval. De Nederlandstalige radio, na de oorlog voor een deel overgenomen door militairen, werd een instrument van de Regerings Voorlichtings Dienst. Wel ontstond er nog een samenwerking tussen Nederlanders en Indonesiërs in de Radio Omroep In Overgangstijd (ROIO), maar na de onafhankelijkheid ging ieder zijn eigen weg. Nederlandse uitzendingen werden, begin jaren vijftig, nog slechts uitgezonden in het programma voor minderheden van de Radio Republik Indonesia. Ten tijde van de crisis om Nieuw Guinea verstomde het Nederlandse geluid voorgoed.

Voor meer lezen en horen klik: i


 

 

Radio Kootwijk, 20 september 2015

Bij een bezoek aan het Energie Pop-Up museum op zondag 20 september jl troffen we    onderstaand gedicht aan in voormalig kortegolf zendstation gebouw A te Radio Kootwijk.

 

 

Telefoneren met Indie

 

 

  De grijze klankschaal –art deco-

 zwijgt als een sfinx die nooit meer zon verwacht,

 in tongen spreekt, noch raadsels zendt.

 Een crypte voor gestorven woorden, een kathedraal

 zonder gelovigen of gebed.

 Ooit wikkelden antennedraden

 zich als koperen zwachtels

 om familieleed.

 Wat eens verbond is nu ontbonden.

 De echo is versteend

 van lang verweesde ouders, vergeefse minnaressen,

 onwetend van

 inheemse lust en ziektes van hun Jan.

 Elf gulden per minuut.

 Hij huilde bij het horen van hun stem

 en stamelde wat onbeholpen woorden.

 ‘Is alles goed? Hoe is het weer?’

 ‘Ik mis je zo’ is immers theatraal

 en al te vaak een leugen.

 Ze zeiden hem dat vader ziek was, heel erg ziek

 en dat de hond was overreden.

 

 De buitenaardse vinger is voorgoed verstomd.

 Geen vogel vliegt naar Bandoeng.

 Geen vogel keert nog terug.

 

 Laurens Hoevenaren

 


 

PHOHI (rimboe radio) remember

Bij het herschikken van de boekenplank viel mij het boekwerkje Het Ruisende Woud in handen: het Leesboek voor de Lagere school, uitgegeven in 1934 door J.B. Wolters, Groningen – Batavia. Benieuwd of er ook iets over de radio in zou staan keek ik bij de Inhoud en warempel op blz. 65 vond ik het gedicht Het Radiowonder (v.d. Het gedicht gaat over de kortegolf-omroep naar Indië door:

PHilips Omroep Holland Indie, de PHOHI.

……De wedloop om een korte golf verbinding met Indië werd in het laboratorium van Philips beslecht. Op 12 maart 1927 kwam in het laboratorium van Philips op radiotelefonische wijze een korte golf uitzending naar Nederlands-Indië tot stand. Na uren anoniem uitzenden van muziek op een golflengte van 31.28 meter maakte de zender met de roepletters PCJJ zich pas openbaar als de experimentele Philipszender. Te Batavia ving de Radio zendamateur A.C. de Groot deze uitzending op en telegrafeerde enthousiast terug over de goede ontvangst. Op 1 juni 1927 spraken Koningin Wilhelmina en de jonge Prinses Juliana tot de landgenoten in Oost-Indië. De reacties waren overweldigend. Het Philips-orgaan “Industria” schreef: “Doch eerst na 4 weken, na aankomst van mail uit Indië kreeg men in Eindhoven een indruk van de ontroering, welke degenen in Oost-Indië, die daar voor het eerst plotseling stemmen uit het moederland hoorden, had bevangen. Niet zwakjes of onzuiver – neen, klaar en helder had daar in den hoofdtelefoon van den luisteraar geklonken, dat het Philips Radiolaboratorium te Eindhoven zich meldde, de geweldige afstand van 12.000 K.M. welke hen, die in den tropennacht uitluisterden, van Holland scheidde, was weggevallen […].’

De vaderlandse pers schreef dat ‘dankzij het technisch vernuft van een Nederlandse onderneming Moederland en Koloniën ineens zoveel dichter tot elkaar waren gebracht’.

 

PHOHI gedicht

PHOHI Gedicht (2)