Activiteitenoverzicht SBB okt 2018  (uit: SBB Nws Brf 39 bewerkt red. TZZ) 

 SBB heeft naast kleinere vergaderingen en bijeenkomsten de volgende activiteiten in en om Gebouw A.

        Datum                     Soort bijeenkomst                          Aantal pers.   tijdstip van – tot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Monumentenweekend

Ook dit jaar hebben ruim 3.500 mensen Radio Kootwijk bezocht in het weekend van 8 en 9
september 2018. De zendama-teurs  hebben demonstraties gegeven van diverse communica-tietechnieken. Het atelier VanJoost was te bezoeken. In gebouw A kijken wij terug op een fijne samenwerking tussen dorpsbewoners, vrijwilligers en medewerkers van Staatsbosbe-heer. Waarvoor onze dank. Het Blad valt weer van de boom.
De herfst heeft voorzichtig zijn intrede gedaan en het eerste blad valt al van de bomen. Natuurlijk valt er ook blad vanuit het bos in de tuinen van de bewoners van Radio Kootwijk. Het is geen probleem dat je dit blad terug gooit in het bos. Pas wel op dat je geen planten of ander groen afval in het bos gooit. Plantensoorten die niet van nature voorkomen in het bos, kunnen gaan woekeren en een grote plaag veroorzaken.

           0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

 

 

Geen nieuws, in deze SBB nieuwsbrief okt 2018, vanuit het Provinciaal Team.

 


 

Onderhoud  sept 2018

Afgelopen woensdag zijn wij gestart met de restauratie van de watertoren. De lichtkoepel is met een grote kraan van de toren gehaald en staat nu in een werkplaats. Wij verwachten de koepel in haar oorspronkelijke glans in november terug. In de tussentijd vinden er herstelwerkzaamheden aan de toren plaats.

                                                     0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Achter gebouw T ligt een parkeerplaats die volgens het bestemmingsplan weggehaald moet worden. In september starten wij met het verwijderen daarvan.

Daarnaast starten wij op 10 september met het ophogen van het talud achter de woningen in het dorp.

                                                     0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kop met ‘vuurtorenlicht’ van de watertoren te Radio Kootwijk.                                                      foto: Staatsbosbeheer RKwk


 

OPEN MONUMENTEDAGEN 2018 

In het weekend van 8 en 9 september zijn er de Open Monumentendagen. Het voormalige zendstation is dan vrij te bezichtigen. Wij zijn blij dat enkele dorpsbewoners meehelpen om er weer een groot succes van te maken. De zendamateurs bemannen hun zendstation en de voormalige ‘Paardenloods’.  Het atelier van Joost van Veldhuizen is ook open.

Toegangsweg (Turfbergweg) naar het dorp Radio Kootwijk

De toegangsweg vanaf de ijscokar, boven bij de kruising met de Alverschotenseweg, wordt afgesloten voor het autoverkeer. Bewoners van het dorp mogen er met de auto wel door. Belangrijk is dat je een sticker met ons logo achter je voorruit plakt. Heb je geen sticker? Kom er dan eentje bij ons op halen. Als je komend weekend bezoek verwacht, geef dan het kenteken van de auto z.s.m. aan ons door. De verkeersbegeleiders laten je bezoek dan passeren.


Bij de nieuwsbrief no 38, sept 2018  was er geen bericht van het Provinciaal Team. 


 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team   (uit Nieuwsbrf no 37 aug 2018)

Zwijnen voeren

In de nieuwsbrief van mei werd al besproken dat het verboden is om zwijnen te voeren. Inmiddels wordt er niet meer alleen gewaarschuwd, maar ook gehandhaafd. Onlangs werd de BOA  door mensen aangesproken die ook de overlast hadden ondervonden. De mensen zaten in de auto en stopte om de zwijnen te bekijken. Op het moment dat de auto stopte kwamen de zwijnen uit het bos rennen, kennelijk op zoek naar eten. De zwijnen waren zo brutaal dat ze tegen de auto aan het stoten waren. Dit is een zeer ongewenste situatie.

Wisentkalf geboren op de Veluwe

Maandag 30 juli is een wisentkalf op de Veluwe ontdekt tijdens monitoring door vrijwilligers. Het jonge dier werd gezien aan de zijde van de zorgzame moeder. Het is het tweede kalfje dat in dit wisentproject geboren is. In 2016 werd al een stierkalf geboren. De leidkoe van de groep is de moeder van het nieuwe kalf. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling zijn verheugd over de komst van het kalf. Er leven nu zes wisenten op de Veluwe. Het wisentproject startte in april 2016 met de komst van drie wisenten waaronder een drachtige koe. Al snel volgde de geboorte van een gezond kalf. Kort daarop ging helaas de volwassen stier dood door inwendige beschadigingen aan zijn magen. In juli 2017 werd daarom een stier, vergezeld door een jonge koe, aan de drie wisenten toegevoegd.

De nieuwelingen werden na hun komst direct opgenomen in het al aanwezige groepje en vanaf dat moment maken ze gezamenlijk gebruik van hun leefgebied van circa 400 hectare. Het wisentgebied op deVeluwe is het grootste leefgebied voor wisenten in Nederland.

De wisenten maken steeds meer gebruik van het gehele gebied. Zo is de groep regelmatig op de heide gezien waar ze onder andere van pijpenstrootje vreten. Met de warmte van de afgelopen weken verbleven de wisenten veelvuldig in het schaduwrijke bos. Ook daar is pijpenstrootje te vinden. Daarnaast doen de wisenten zich volop tegoed aan Amerikaanse vogelkers. Gedurende het gehele jaar wordt de conditie van de dieren zorgvuldig gemonitord door beheerders en vrijwilligers. In de drinkpoelen is, ondanks de aanhoudende droogte, ruim voldoende drinkwater beschikbaar.

De komende maanden zijn er nog verschillende excursies naar het wisentengebied. In het gebied leven niet alleen wisenten, maar ook ander wild zoals edelhert en wild zwijn. Meer informatie over het project en de excursies is te vinden op de website Wisent op de Veluwe.Wisentkalf Veluwe 2018.        Foto: Ruud Maaskant PWN

______________________________________________

De Stip

                                                                                         
Op 26 januari was Karin de Groot op televisie te zien in het RTL programma 5 uur live. Heb je dit gemist ? Terugkijken kan via de onderstaande link. Karin de Groot maakt deel uit van het SBB Kernteam ‘Hier Radio Kootwijk’ dat een onderdeel is van Staatsbosbeheer.

klik: https://www.rtl.nl/video/2808708f-9c6d-8743-4bb5-fdeb9a3c96bd

 

__________________________________________

Bij de nieuwsbrief no 36 juni 2018  was er geen nieuw bericht van het Provinciaal Team. 

Bij de nieuwsbrief no 34 mei 2018  een nieuw bericht van het Provinciaal Team :

Zwijnen voeren

Staatsbosbeheer roept bezoekers op om wilde zwijnen op de Veluwe niet meer te voeren. Door het voeren van wilde zwijnen ontstaat gevaarlijk en onnatuurlijk gedrag!Het is gevaarlijk als wilde zwijnen mensen associëren met eten. Gevaarlijk voor mensen en slecht voor het dier.
Met name rond Radio Kootwijk, Kootwijk en Hoenderloo vertonen groepen wilde zwijnen onnatuurlijk gedrag. Ze komen naar mensen toe en soms zelfs naar auto’s langs wegen. Dit kan leiden tot ongelukken, want een wild zwijn is een groot dier met flinke tanden en slagtanden. Voeren is slecht voor de wilde zwijnen. Het verstoort hun natuur-lijk gedrag en natuurlijke voedselevenwicht. Het heeft een negatief effect op hun gezondheid.

Wilde zwijnen die naar mensen toe komen vertonen onnatuurlijk en ongewenst gedrag. Een wild zwijn is een slim dier en leert snel. En eenmaal aangeleerd ongewenst gedrag is niet zomaar afgeleerd. Het voeren kan er zo uiteindelijk toe leiden dat Staatsbosbeheer genoodzaakt is om een wild zwijn af te schieten.

Waar en hoe zijn wilde zwijnen te zien?
Een ontmoeting met een wild zwijn en andere wilde dieren in hun natuurlijke omgeving faciliteert Staatsbosbeheer graag. Zien van wild is één van de redenen waarvoor bezoekers juist naar de Veluwe komen. Daarom organiseert Staatsbosbeheer diverse wildexcursies met de boswachter. Ook zijn er wildkijkschermen waar bezoekers zelfstandig kunnen gaan kijken. Deze staan op plekken waar de kans groot is om wild te zien.
Aan de Alverschotenseweg is een wildkijkscherm te vinden. Daar zijn bezoekers welkom. Verwijs toeristen daar heen. Voeren is overal verboden. Mocht je toeristen zwijnen zien voeren, bel dan de BOA. Het nummer is 06-11882512.

Zendcirkel
Het terrein rondom het voormalige zendstation is een kwetsbaar natuurgebied. Zeldzame vogels zoals de Nachtzwaluw, de Boompieper en de Veldleeuwerik broeden hier. De zendcirkel is daarom beschermd en het is niet toegestaan om je daarin te begeven. Op paden en wegen is het wel toegestaan.

Burelhul en Hoog Buurloseweg afgesloten
Vanaf 30 april is de Burelhul en Hoog Buurloseweg tussen de Gerritsflesweg en Harskamp afgesloten voor verkeer. De weg wordt gerenoveerd. Hoelang de werkzaamheden gaan duren is nog onbekend.

  

Eerder Nieuws vanuit het Provinciaal Team:  zie “Groene Geluiden” 

Klik:  https://radiokootwijk.nu/sbb/nieuwsbrieven-sbb/


Handig om te weten

Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos?   Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA’s SBB
Verdachte situaties? Bel 112.  Kan de politie ook iets later komen? Bel 0900-8844
De Dorpsraad is bereikbaar op 06 2071 7449 of mail dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com.