Activiteitenoverzicht SBB febr 2019  (uit: SBB Nws Brf 43 bewerkt red. TZZ) 

 SBB heeft naast kleinere vergaderingen en bijeenkomsten de volgende activiteiten in en om Gebouw A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staatsbosbeheer zoekt gastvrouwen/heren 

Voor de ontvangst van bezoekers aan Radio Kootwijk zoekt Staatsbosbeheer gastheren en gastvrouwen. Representatieve mensen die bezoekers aan deze mooie plek op een positieve, gastvrije manier willen ontvan-gen.  Wat vragen we?
Het werk bestaat uit het zetten van koffie en thee tijdens excursies, het klaarzetten van informatiemateriaal, afrekenen van eventueel verkochte artikelen en het op orde houden van de ontvangstruimte. Daarnaast kan de gastheer/gastvrouw ingezet worden tijdens evenementen zoals Open Monumentendagen. De tijdstippen en tijdsduur waarop inzet gevraagd wordt, is in onderling overleg vast te stellen en varieert van 2 uur, een dagdeel tot een hele dag. Beschikbaar in het weekend.
Wat biedt Staatbosbeheer de vrijwilligers:
We bieden een inspirerende werkomgeving op een bijzondere plek in de natuur, leuke collega’s, enthousiaste bezoekers en een kleine vergoeding. De vrijwilliger ontvangt vrijwilligerskleding, een abonnement op het magazine van Staatsbosbeheer ‘Naar Buiten’ en krijgt de digitale vrijwilligerskrant toegestuurd. Ook krijgt de vrijwilliger een vrijwilligerspas, die korting geeft op aankopen in de winkels van de Buitencentra van Staatsbosbeheer.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met Ingrid Moorlach via e-mail i.moorlach@staatsbosbeheer.nl of via 055-5191665, 06-12783857

 


 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team december 2018

Verwijderen*  fietspad te Radio Kootwijk.

In de week van 10 tot 15 december wordt het fietspad, dat van Radio Kootwijk door de zendcirkel naar de Hoog Buurloseweg loopt, verwijderd.  De afvoerroute van het materiaal gaat via de oprijlaan van Radio Kootwijk, de Gerritsflesweg en de Hoog Buurloseweg naar Harskamp. De werkzaamheden vinden overdag plaats.  Het verwijderen van het fietspad gebeurt in samenhang de ontwikkeling van de locatie Radio Kootwijk en het creëren van rust in een deel van het gebied rondom het voormalige zendstation.  De borden van de fietsknooppunten aan beide einden van het te verwijderen fietspad worden verplaatst naar locaties aan de Gerritsflesweg.  (* Destructie door SBB. Red. TZZ)

 

      Destructie door SBB,  fietspad Geb A – Burelhul   (red TZZ)

 


 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team  november 2018

Het voeren wilde zwijnen. Het voeren van wilde zwijnen blijft in de aandacht staan. Niet alleen is het voeren via de wet op de Natuurbescherming al jaren verboden. Ook is er nu een voorstel van de Christen Unie Apeldoorn om het strafbaar zijn van het voeren van zwijnen ook in de gemeentelijke APV (Algemene Politie Verordening) op te nemen. https://www.destentor.nl/apeldoorn/christenunie-wil-verbod-op-voeren-wilde-zwijnen-in-apeldoorn~aad39e3b/

Afrikaanse varkenspest Vanwege het uitbreken van de Afrikaanse Varkenspest in België is er nu een volgende reden bijge-komen om het voeren van wilde zwijnen in Nederland te stoppen. Via een flyer van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-liteit) wordt gewaarschuwd geen levensmiddelen in de natuur te gooien. Ook via levensmiddelen kan de Afrikaanse Varkenspest verspreidt worden! En dan gaat het niet alleen om vlees. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/documenten/dier/dierziekten/overige-dierziekten/publicaties/flyer-afrikaanse-varkenspest

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens en zwijnen. De ziekte is in opmars via Oost-Europese landen richting West-Europa.
Sinds 2014 komt de ziekte voor in verschillende EU-landen, zoals Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen en Roemenië.
Het virus kan in lokale varkensvleesproducten zitten. Mensen worden daar niet ziek van. Maar het virus kan wel worden verspreid als varkens en wilde zwijnen besmette etensresten vinden. Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos?

Wat kunt u doen?
Neem geen vleesproducten mee uit besmette gebieden. Dit geldt voor iedereen die om wat voor reden dan ook naar Oost-Europa reist, zoals toeristen, vrachtwagenchauffeurs, zakelijke reizigers en jagers.
Levensmiddelen kunnen AVP overbrengen.
Geef levensmiddelen nooit aan varkens en gooi deze ook niet achteloos ergens neer in de natuur of bij een (kinder-)boerderij. Gooi levensmiddelen alleen weg in afsluitbare afvalbakken.
Varkenshouders moeten opletten dat bezoekers geen etenswaren mee het bedrijf op nemen. Vermijd contact met varkens. Als dat onvermijdelijk is, neem dan volledige hygiënische maatregelen zoals douchen, schone kleren en schoenen. Reinig en ontsmet veewagens uit besmette gebieden.

PS: Hieronder in de voetnoot staan gegevens die wellicht handig zijn om bij de hand te hebben!                                                      Deze nieuwsbrief is verzonden door Hier Radio Kootwijk – onderdeel van Staatsbosbeheer.

 


Heeft u klachten, opmerkingen of suggesties?
Over het zendterrein, de gebouwen en evenementen?
Bel 06 5120 7116 of mail e.schurer@staatsbosbeheer.nl
Over excursies, terreingebruik, recreatieve voorzieningen,
wisenten en SBB-communicatie?
Bel 06 2355 2435 of mail l.jansen@staatsbosbeheer.nl
Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos?
Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA’s SBBVerdachte situaties? Bel 112
Kan de politie ook iets later komen? Bel 0900-8844
De Dorpsraad is bereikbaar op 06 2071 7449 of mail
dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com.

 


Onderhoud  sept 2018

Afgelopen woensdag zijn wij gestart met de restauratie van de watertoren. De lichtkoepel is met een grote kraan van de toren gehaald en staat nu in een werkplaats. Wij verwachten de koepel in haar oorspronkelijke glans in november terug. In de tussentijd vinden er herstelwerkzaamheden aan de toren plaats.

                                                      0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Achter gebouw T ligt een parkeerplaats die volgens het bestemmingsplan weggehaald moet worden. In september starten wij met het verwijderen daarvan.

Daarnaast starten wij op 10 september met het ophogen van het talud achter de woningen in het dorp.

                                                     0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kop met ‘vuurtorenlicht’ van de watertoren te Radio Kootwijk.                                                      foto: Staatsbosbeheer RKwk


 

 

Bij de nieuwsbrief no 38, sept 2018  was er geen bericht van het Provinciaal Team. 


 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team   (uit Nieuwsbrf no 37 aug 2018)

Zwijnen voeren

In de nieuwsbrief van mei werd al besproken dat het verboden is om zwijnen te voeren. Inmiddels wordt er niet meer alleen gewaarschuwd, maar ook gehandhaafd. Onlangs werd de BOA  door mensen aangesproken die ook de overlast hadden ondervonden. De mensen zaten in de auto en stopte om de zwijnen te bekijken. Op het moment dat de auto stopte kwamen de zwijnen uit het bos rennen, kennelijk op zoek naar eten. De zwijnen waren zo brutaal dat ze tegen de auto aan het stoten waren. Dit is een zeer ongewenste situatie.

Wisentkalf geboren op de Veluwe

Maandag 30 juli is een wisentkalf op de Veluwe ontdekt tijdens monitoring door vrijwilligers. Het jonge dier werd gezien aan de zijde van de zorgzame moeder. Het is het tweede kalfje dat in dit wisentproject geboren is. In 2016 werd al een stierkalf geboren. De leidkoe van de groep is de moeder van het nieuwe kalf. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling zijn verheugd over de komst van het kalf. Er leven nu zes wisenten op de Veluwe. Het wisentproject startte in april 2016 met de komst van drie wisenten waaronder een drachtige koe. Al snel volgde de geboorte van een gezond kalf. Kort daarop ging helaas de volwassen stier dood door inwendige beschadigingen aan zijn magen. In juli 2017 werd daarom een stier, vergezeld door een jonge koe, aan de drie wisenten toegevoegd.

De nieuwelingen werden na hun komst direct opgenomen in het al aanwezige groepje en vanaf dat moment maken ze gezamenlijk gebruik van hun leefgebied van circa 400 hectare. Het wisentgebied op deVeluwe is het grootste leefgebied voor wisenten in Nederland.

De wisenten maken steeds meer gebruik van het gehele gebied. Zo is de groep regelmatig op de heide gezien waar ze onder andere van pijpenstrootje vreten. Met de warmte van de afgelopen weken verbleven de wisenten veelvuldig in het schaduwrijke bos. Ook daar is pijpenstrootje te vinden. Daarnaast doen de wisenten zich volop tegoed aan Amerikaanse vogelkers. Gedurende het gehele jaar wordt de conditie van de dieren zorgvuldig gemonitord door beheerders en vrijwilligers. In de drinkpoelen is, ondanks de aanhoudende droogte, ruim voldoende drinkwater beschikbaar.

De komende maanden zijn er nog verschillende excursies naar het wisentengebied. In het gebied leven niet alleen wisenten, maar ook ander wild zoals edelhert en wild zwijn. Meer informatie over het project en de excursies is te vinden op de website Wisent op de Veluwe.Wisentkalf Veluwe 2018.        Foto: Ruud Maaskant PWN

______________________________________________

De Stip

                                                                                         
Op 26 januari was Karin de Groot op televisie te zien in het RTL programma 5 uur live. Heb je dit gemist ? Terugkijken kan via de onderstaande link. Karin de Groot maakt deel uit van het SBB Kernteam ‘Hier Radio Kootwijk’ dat een onderdeel is van Staatsbosbeheer.

klik: https://www.rtl.nl/video/2808708f-9c6d-8743-4bb5-fdeb9a3c96bd

 

__________________________________________

Bij de nieuwsbrief no 36 juni 2018  was er geen nieuw bericht van het Provinciaal Team. 

Bij de nieuwsbrief no 34 mei 2018  een nieuw bericht van het Provinciaal Team :

Zwijnen voeren

Staatsbosbeheer roept bezoekers op om wilde zwijnen op de Veluwe niet meer te voeren. Door het voeren van wilde zwijnen ontstaat gevaarlijk en onnatuurlijk gedrag!Het is gevaarlijk als wilde zwijnen mensen associëren met eten. Gevaarlijk voor mensen en slecht voor het dier.
Met name rond Radio Kootwijk, Kootwijk en Hoenderloo vertonen groepen wilde zwijnen onnatuurlijk gedrag. Ze komen naar mensen toe en soms zelfs naar auto’s langs wegen. Dit kan leiden tot ongelukken, want een wild zwijn is een groot dier met flinke tanden en slagtanden. Voeren is slecht voor de wilde zwijnen. Het verstoort hun natuur-lijk gedrag en natuurlijke voedselevenwicht. Het heeft een negatief effect op hun gezondheid.

Wilde zwijnen die naar mensen toe komen vertonen onnatuurlijk en ongewenst gedrag. Een wild zwijn is een slim dier en leert snel. En eenmaal aangeleerd ongewenst gedrag is niet zomaar afgeleerd. Het voeren kan er zo uiteindelijk toe leiden dat Staatsbosbeheer genoodzaakt is om een wild zwijn af te schieten.

Waar en hoe zijn wilde zwijnen te zien?
Een ontmoeting met een wild zwijn en andere wilde dieren in hun natuurlijke omgeving faciliteert Staatsbosbeheer graag. Zien van wild is één van de redenen waarvoor bezoekers juist naar de Veluwe komen. Daarom organiseert Staatsbosbeheer diverse wildexcursies met de boswachter. Ook zijn er wildkijkschermen waar bezoekers zelfstandig kunnen gaan kijken. Deze staan op plekken waar de kans groot is om wild te zien.
Aan de Alverschotenseweg is een wildkijkscherm te vinden. Daar zijn bezoekers welkom. Verwijs toeristen daar heen. Voeren is overal verboden. Mocht je toeristen zwijnen zien voeren, bel dan de BOA. Het nummer is 06-11882512.

Zendcirkel
Het terrein rondom het voormalige zendstation is een kwetsbaar natuurgebied. Zeldzame vogels zoals de Nachtzwaluw, de Boompieper en de Veldleeuwerik broeden hier. De zendcirkel is daarom beschermd en het is niet toegestaan om je daarin te begeven. Op paden en wegen is het wel toegestaan.

Burelhul en Hoog Buurloseweg afgesloten
Vanaf 30 april is de Burelhul en Hoog Buurloseweg tussen de Gerritsflesweg en Harskamp afgesloten voor verkeer. De weg wordt gerenoveerd. Hoelang de werkzaamheden gaan duren is nog onbekend.

  

Eerder Nieuws vanuit het Provinciaal Team:  zie “Groene Geluiden” 

Klik:  https://radiokootwijk.nu/sbb/nieuwsbrieven-sbb/


Handig om te weten

Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos?   Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA’s SBB
Verdachte situaties? Bel 112.  Kan de politie ook iets later komen? Bel 0900-8844
De Dorpsraad is bereikbaar op 06 2071 7449 of mail dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com.