2 min. radiopodium

 


2 min. radiopodium. zie tekst exact 120 sec.! 

Luister: klik op de afspeelbalk.  

Stemmen:  Leona Udo en Piet Stam

 


 

TRANSLATIE (red. TZZ)

 

‘TWEE MINUTEN PODIUM’  Interview : Sjors Fröhlich (F) KRO Radio

Met       : Mw Leona Udo (U) en Dhr Piet Stam (S) van het

Platform Kootwijk

Datum     : 30 juli 1997

Programma : Tijd Voor Twee (via Radio 2)

Tijdstip : 12:30 uur ET, LIVE !

Plaats   : KRO Radio Studio te Hilversum

Onderwerp : KPN en Delta Radio vervuilen Veluws Massief

Duur    : 260 seconden    Podium 120 seconden (2min)

 

F: Vandaag te gast Piet Stam uit Kootwijk en Leona Udo uit Kootwijk Radio allebei lid van het Platform Kootwijk, mevrouw Udo en mijnheer Stam van Harte welkom u komt uit Kootwijk en Kootwijk Radio dan moet ik toch, mijnheer Stam, aan de radio denken daar ligt toch het begin van de radio ?

S:Inderdaad Leona heeft er wel eens een boekje over geschreven en daar kan ze iets van vertellen hoe dat begonnen is daar dat is heel interessant..

F: we hoeven niet de hele geschiedenis maar eh..maar ‘t is belangrijk voor de radio he..?

L: eind eerste wereldoorlog kreeg men behoefte aan een eigen verbinding met toenmalige Nederlands Oost Indië en is men gestart met de bouw van Radio Kootwijk ook al op de lange golf dat was voor radiotelegrafie en radiotelefonie en de langegolf mislukte eigenlijk al direct en door de ontdekkingen van de zendamateurs, de radiozendamateurs is in 1928 de langegolf al vervangen door de korte golf..

F: korte golf he, en die doet het nog steeds he ?

L: en die doet het tot op de dag van vandaag , ja ..

F: ja , ja … Het Platform Kootwijk, mijnheer Stam, daar bent u van, wat is dat Platform Kootwijk ?

S:nou is eigenlijk gewoon een stel burgers uit de gemeenten daar om heen daar hoort ook Stroe bij, Kootwijkerbroek dat zijn allemaalvan die kleine dorpen maar bijvoorbeeld ook Barneveld, het hele gebied tussen Apeldoorn en Amersfoort is erg nauw betrokken bij deze zaak en wij …..

F: en wat, en voor de duidelijkheid, wat dreigt er te gebeuren S: er dreigt te gebeuren, daar gaat het om, iets onvoorstel­baars, iets onbegrijpelijks, men wil in Radio Kootwijk midden op de Veluwe in het mooiste gebied van Nederland vier to­rens neerzetten ter hoogte van de eiffeltoren vier masten van 320 meter hoog, sommige, het laatste nieuws is 330 meter hoog, men doet er nog tien meter bij..

F: nou dat maakt ook niet meer uit he ?

S: nee !

F: he , ik bedoel ?

S: Dat plan is werkelijk zo waanzinnig want waar is dat nou voor ?: men wil met deze zender een vermogen uit gaan stralen ,in de bundel dan, van 10 Megawatt (10 miljoen watt red.) dat is nog nooit vertoond in Nederland, zulke zenders staan alleen ergens in het noorden op een hoekje van Canada, maar voor de rest in de wereld komen zulke zenders ook niet voor en men wil dat vermogen uit gaan stralen richting Engeland het zijn dus geen programmas die voor Nederland bestemd zijn , ja, we zullen ze helaas moeten horen maar het is ……

F: ja, op de broodrooster….

 

S: ja, op de broodrooster, precies, maar het ergste eigenlijk van het verhaal is toch dat zoiets mogelijk is in ‘n tijdperk waarin dan ministers New York bezoeken en praten over milieu­bescherming en dat men midden op de Veluwe vier masten met een vermogen van tien Megawatt met een energie verbruik van ter grootte van een heel dorp……dat men dat nou wil ondernemen, het is gelukkig nog niet zover, want er zijn allerlei krach­ten…. werkelijk de gehele gemeenschap….

F: nou nou u gaat zo direct een pleidooi voeren ook …. mevrouw Udo, een van de mensen, eh of van de bedrijven die het wil gebruiken is de KPN eh bent u niet met de KPN gaan praten hierover?

U: natuurlijk zijn wij dat , wij hebben ook een petitie aange­boden aan mijnheer Dik voorzitter van de KPN met een dertigtal Belangen en Milieu organisaties , maar dan heeft hij gebruik gemaakt van de arrogantie van de macht zoals wij dat zeggen eh…:”ik kan doen wat ik wil ik heb daar dat terrein en al bouw ik masten van 1800 meter dat…. ik heb daar ook recht op”….

F: heeft ie dat echt gezegd, mijnheer Dik ?

U: dat heeft ie echt zo gezegd… en wij domme mensen van de Veluwe snappen niet wat vooruitgang is.

F: Meneer Dik noemt u domme mensen van de Veluwe ?

U: Ja ,absoluut

F: nou die moeten we dan gauw vervangen door minister Wijers, dat kan nooit lang meer duren…..zeg u heeft een pleidooi dat heeft ook een titel he … hoe heet het ?

U: “KPN en Delta Radio vervuilen Veluws Massief”

F: Nou we zijn zeer benieuwd spoed u naar het podium.

 

Twee minuten podium. zie tekst exact 120 sec.!  Luister: klik op de afspeelbalk. 

Stemmen:  Leona Udo en Piet Stam

 

 F: en daar komen ze weer naar beneden van het grote podium : Piet Stam en Leona Udo , nou de boodschap was meer dan helder moet ik zeggen he … hm…wat wat hoopt u hiermede te bereiken meneer Stam ?

S: nou onze bedoeling is natuurlijk dat niet alleen de omge­ving van Radio Kootwijk en Kootwijk hier al mee meegaan maar dat heel Nederland… en er zijn toch ook erg veel mensen die de Veluwe bezoeken in het geweer komen en we hadden het idee dat ze maar eens kaartje moeten sturen naar Leona met het bericht van: we zijn het met jullie eens , handtekening erop eh het adres dat heeft u daar voor u liggen..

F: we gaan gewoon een briefkaarten aktie…opzetten daar zijn we goed in bij de KRO : kaartenakties…

S: ja, een ansichtkaarten vind ik ook leuk…

F: mag ook, een ansicht kaart met zo’n mooie zendmast erop… eh doet u het adres maar, mevrouw Udo het is uw adres.­..

U: Het adres Platform Kootwijk, Radioweg 2, 7346 AS Hoog Soeren..

F:”radio weg”……Radioweg of ‘radio weg’ ha ha…

U: ja, daar kan je alle kanten mee op he ?

F:.ja, precies,..zeg, heel veel succes en dank u wel dat u hier was.

U: Heel graag gedaan

S: Hartelijk bedankt