_______________________________________________

 

StentorVandalen vernielen herinnering aan vijftig jaar  zenden in Radio Kootwijk-

                                      Auteur: door Bert Felix | vrijdag 18 maart 2011 | 17:40 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 18 maart 2011 | 18:50

 

RADIO KOOTWIJK – Bij het hoofdgebouw van Radio Kootwijk is in de nacht van donderdag op vrijdag nabij het hoofdgebouw een kunstwerk vernield. Vermoedelijk ging het om koperdieven, die dachten dat er koper zat in de kabels van het kunstwerk.

Het gaat om het kunstwerk 50 jaar Radio Dienst dat in 1973 werd onthuld, vijftig jaar na de eerste radioverbinding tussen Radio Kootwijk en Nederlands-Indië. Het kunstwerk staat aan de Radioweg, enkele honderden meters voor het hoofdgebouw.

Het monument symboliseert de radioverbinding over de vijf continenten. Het was opgebouwd uit materialen die werden gebruikt in de antennebouw. Van het monument werden alle 24 kabels los geknipt en verwijderd. De kabels bestaan uit touw met een staalomwikkeling, een type dat vaak word gebruikt als tuidraad voor zendmasten. Volgens omwonenden hebben de dieven een stevige kat in de zak geladen, omdat de kabels als oud ijzer nauwelijks enige waarde vertegenwoordigen.

Het monument werd in 1973 onthuld en was een creatie van de echtgenote van de toenmalige beheerder van zendstation Radio Kootwijk. Staatsbosbeheer, de huidige eigenaar van de terreinen en gebouwen, had in het kader van de herbestemming van het terrein plannen om het monument te verplaatsen.

Desgevraagd heeft Staatsbosbeheer meegedeeld dat de vernieling van het kunstwerk hierop geen invloed zal hebben en dat het monument in zijn oude luister zal worden opgebouwd in de nabijheid van het voormalige hoofdzendergebouw. Waarschijnlijk zal dat gebeuren op een plek waar vroeger een mast heeft gestaan of een bevestigingsblok voor tuidraden.

Zie ook hieronder:  “Heel erg DROEF na 5 jaar” .

 

P1000712-stentor-1
  Onttakeld Monument 50 jaar Radio Dienst in 2011                                                                                                             foto: J.W.L. Udo

 

IMG_3698
  2016. Het restant van het Monument ‘Radiodienst 50 jaar’ ligt al jaren, als oud roest, opgeslagen achter een der gebouwen.      foto: JWU

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

        Héél erg ‘Droef’ na 5 jaar (2011-2016)

 

 

Monument 50j Radiodienst kopie
Monument 50 jaar Radio Dienst in volle glorie.                                          foto: jwu

 

RKwk Sticker RD feest 1-9-1973

 

 

 

Radio Kootwijk,  januari 2017   

door: redactie Website “Tussen Zand en Zenders”

Op 18 maart 2011 publiceerde de Stentor een artikel onder de kop “Vandalen vernielen monument 50 jaar zenden in Radio Kootwijk”. zie hierboven.

Het monument ‘50 jaar Radiodienst’ werd in 1973 onthuld bij de herdenking van het openen der radiotelegrafie-dienst tussen Radio Kootwijk en Indië. Het monument viel ten prooi aan koperdieven. Staatsbosbeheer, sinds 2010 eigenaar van de gebouwen en terreinen te Radio Kootwijk, had al een plan om het monument aan de Radioweg te verplaatsen omdat het  “de natuur in de weg stond”  (?!). Het  SBB kernteam dat de scepter zwaait in Radio Kootwijk heeft na de melding van de vernieling toegezegd  “het monument in zijn oude luister te zullen herstellen en daarna te plaatsen in de nabijheid van het voormalige hoofdzendergebouw”. Nu, vijf jaar later liggen de restanten van het gedemonteerde monument, er als oud roest, nog onaangeroerd opgeslagen achter gebouw J . Er lijkt geen zicht dat het Radiodienst-monument binnenkort alsnog zal worden hersteld. Een steeds droever stemmende ontwikkeling. Tot 30 januari 2017 is er door Staatsbosbeheer geen enkel initiatief ontplooid.  “Aschamed you SBB”  (red.)

J.W.L. Udo, Radio Kootwijk


NB

Radio Kootwijk augustus 2018

In het voorjaar 2018 heeft de Dorpsraad RKwk de teleurstellende situatie betreffende het Radiodienstmonument opnieuw ter sprake gebracht in het overleg met het SBB terrein management. Het resultaat blijft bedroevend: dit jaar wordt er niets meer met het monument gedaan. Tot maart 2020 is niets meer van Staatsbosbeheer vernomen.  Omtrent deze teleurstellende gang van zaken is de gemeente Apeldoorn en de Stichting Apeldoornse Monumenten geïnformeerd .


 

NB Misschien werk aan de winkel voor de STICHTING APELDOORNSE MONUMENTEN