Logo SBB nieuw Logo Radiokootwijk met payoff

   Inhoud(fragmentarisch) periodieke Nieuwsbrieven SBB  ‘Hier Radio Kootwijk’ 

 

       “Groene geluiden”  (door: red. TZZ)   

                                             

Panorama RKwk 1 2014 (1)

 

 


Eerder nieuws van het provinciaal team

 

Nieuws van het Provinciaal Team april  2018 

Wilde dieren voeren. 

Het voeren van wilde dieren zoals zwijnen, wisenten en edelherten is niet toegestaan! De dieren zijn prima in  staat zelf hun voedsel te vinden. Het kan de vertering verstoren met grote gevolgen voor de gezondheid van het dier. Daarnaast kunnen gevoerde dieren opdringerig worden. Dit kan tot gevolg hebben dat dieren gedood moeten worden.

Namens: de Dorpsraad Radio Kootwijk, Stichting Wisent op de Veluwe, Stichting Ark, Gemeente Apeldoorn, Staatsbosbeheer

__________________________________________________________________________

Nieuws vanuit het Provinciaal Team  november 2017

Half november gaan we aan de slag op de Achterste Steenberg en op een klein stuifzand langs het Kootwijkerpaadje. Op deze twee locaties wordt geplagd.
Plaggen is het verwijderen van de bovenste laag met aan aanwezige vegetatie. Doel is het instant houden van de aanwezige habitattype. De vrijkomende grond wordt afgevoerd en zal op een depot aan de oostkant van het Kootwijkerzand wordt neergelegd. De route voor het afvoeren loopt door Radio Kootwijk. Omdat het aantal vierkanten meters wat geplagd beperkt is zal, ook het aantal verkeersbewegingen door het dorp beperkt zijn.

Uit: SBB nieuwsbrief 27 oktober 2017


Op de heide…..

De vrijwilligers van Staatsbosbeheer zijn weer gestart met het verwijderen van dennenopslag rond Radio Kootwijk. Op de woensdag is het mogelijk dat u ze aan het werk ziet op de heide.
Tijdens het werk zijn weer een aantal mooie locaties met het zeldzame Kruipbrem ontdekt. Een rode lijstsoort die sterk is achteruit gegaan. Mooi dat deze locaties weer zijn vrijgesteld.
Werkzaamheden oude camping Gerritsfles
Vanaf half oktober gaat een aannemer op de locatie van de oude camping bij Gerritsfles de dennenopslag verwijderen.
De dennen worden met behulp van de bosmaaier afgemaaid. De werkzaamheden zullen naar verwachting ruim een week in beslag nemen.
Begin volgend jaar zullen de dennen vervolgens worden afgevoerd of worden versnipperd.

 


uit: SBB Nieuwsbrief no 26, 5 september 2017

Bronstexcursies.                                                                                                                                                                      Tussen 15 september en 15 oktober zullen er weer verschillende bronstexcursies plaats vinden op de Midden Veluwe. Zes bronstexcursies zullen starten vanuit Radio Kootwijk. Ook zijn er dit jaar weer drie ochtendexcursie georganiseerd vanuit Hoog Buurlo.

Wisenten.                                                                                                                                                                                         Afgelopen dinsdag is er voor het tv programma BuitenGewoon opnames gemaakt bij de wisenten. (Omroep Gelderland: http://www.omroepgelderland.nl/buitengewoon-tv)
De wisenten zijn een onderdeel van een uitzending over dit deel van de Veluwe. Ook de schaapskooi Hoog Buurlo komt aan bod. Op zaterdag 9 sept 17:20 volgt de uitzending.
Wildkijkscherm Alverschotenseweg 

Wildkijkscherm Alverschotenseweg.                                                                                                                                               We gaan het komende half jaar aan de slag met het wildkijkscherm aan de Alverschotenseweg.
De locatie is zeer in trek bij bezoekers maar voldoet niet meer aan de eisen en biedt onvoldoende plek voor alle mensen die komen kijken. Met een ideeënwedstrijd en een crowdfundingsactie gaan we een plan uitwerken voor een nieuwe en grotere wildobservatieplek (WOP). De verwachting is dat we rond begin mei 2018 het nieuwe WOP zullen openen.

De nieuwsbrieven worden verzonden door ‘Hier Radio Kootwijk’, en is onderdeel van Staatsbosbeheer.


KOMST WISENTEN UITGESTELD  d.d. 4 juli 2017

De komst van de wisenten is helaas  uitgesteld. Dit heeft te maken met de weersomstandigheden afgelopen week in Polen waardoor laden en transport van de dieren sterk is afgeraden door de veterinair deskundige.  De dieren zijn nu donderdag 6 juli op de Veluwe gearriveerd en uitgezet in hun leefgebied.

EXTRA WISENT NIEUWS  d.d. 16 juni 2017

Graag stel ik u  met deze extra nieuwsbrief op de hoogte van de komst van twee nieuwe wisenten naar de Veluwe. Zoals u weet is vorige jaar de stier van de kleine kudde overleden door en beschadiging aan de maag. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat we nu weer een nieuwe stier aan de kudde kunnen toevoegen. Daarnaast komt er ook een jonge koe mee. De twee wisenten zijn afkomstig uit Polen.

De komst van de dieren is nu gepland op vrijdag 30 juni.

We willen alle wisenten in het wengebied aan elkaar laten wennen. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat ook de nu aanwezige dieren weer worden ondergebracht in het wengebied. Als de nieuwe dieren aan de kudde zijn toegevoegd zullen we de frequentie van de monitoren verhogen. Gedurende 4 weken zullen we de dieren extra goed in de gaten houden. De planning is dat na 4-6 weken het wengebied weer open gaat zodat de dieren de rest van het gebied kunnen verkennen.

Als u vragen heeft over de komst van de dieren dan kunt u mijn daar over benaderen.  Met vriendelijke groet,

Laurens Jansen  Boswachter Publiek Veluwe Midden Staatsbosbeheer
Otterloseweg 116 | 7339 GZ Ugchelen
T 055-533 00 57 | M 06-23552435  E   l.jansen@staatsbosbeheer.nl |


Wisenten
Met de wisenten in het gebied gaat het goed. Het kalf van vorig jaar is goed gegroeid en de beesten
vinden voldoende voedsel in het gebied. Om dit moment is nog steeds niet bekend wanneer de nieuwe
stier aan de kudde wordt toegevoegd. Mocht dit bekend zijn dan hoort u dat.
Foto Leo Linnartz
Enquête draagvlakmeting Wisenten project.Door de dorpsraad is begin mei een enquête gehouden
onder de dorpsbewoners van Radio Kootwijk. In deze enquête zijn u vragen gesteld over het wisentenproject
en hoe u daar, anno 2017, over denkt. Wij danken u voor het invullen van deze enquête. Het is voor de
partners in het project zeer waardevol. Uw inbreng helpt ons de samenwerking tussen de partners, de dorpsraad en het dorp nog verder te verbeteren.
Ook danken wij nogmaals de dorpsraad voor het uitvoeren van deze enquête.

Overzicht excursie winterseizoen
Graag delen wij met u het overzicht van de winterexcursie van afgelopen winter (zie bijlage in de mail).
Als u het overzicht bekijkt krijgt u een goede indruk van het aantal excursies, aantal deelnemers en hoe
vaak de wisenten worden gezien tijdens de tochten.

Schaapscheerdersfeest Staatsbosbeheer Hoog Buurlo
Kom op Vaderdag (18 juni) naar de schaapscheerdersdag in het Veluwse Hoog Buurlo! Ook dit jaar
trekken de schaapscheerders weer de winterjas uit bij de schapen. De schapen worden met de hand
geknipt, een tijdrovende traditie. Herder Wilfried van Staatsbosbeheer vertelt je alles over zijn kudde,
het schapen scheren en over zijn werk. Tijdens de demonstratie schapen hoeden laat hij je de fijne
kneepjes van zijn vak zien. Naast het scheren is er een streekmarkt met onder andere wolproducten,
schapenkaas en informatie over de schapen en natuur. En natuurlijk is er genoeg eten en drinken:
koffie & thee, fris, koek en ijs. Gezellige muziek maakt de dag compleet.

Kinderprogramma
Voor kinderen is deze dag van alles te beleven. Ze kunnen pony rijden, oudhollandse spelletjes doen of
een broodje bakken boven het vuur.
Kijk op de website voor meer informatie.


Broedseizoen & Radio Kootwijk

Het broedseizoen in de directe omgeving van het voormalige zendgebouw Radio Kootwijk is 15 maart
ingegaan en eindigd op15 juli.


Wandelroutes dicht en honden aan de lijn

Honden snuffelen graag bij de grond om geuren op te sporen, dat is hun natuur. Maar dit levert voor
veel vogels stress op. Ook klein wild heeft baat bij een rustige periode wanneer hun kleintjes net zijn geboren.                  Om de vogels rust te bieden en ongestoord te laten broeden zijn komende maanden delen  van natuurgebieden en wandelroutes afgesloten.

Op de borden in het gebied rondom Radio Kootwijk wordt duidelijk aangegeven wat het broedgebied is.
Wij houden hier rekening mee en zullen niet zomaar werkzaamheden in het veld uitvoeren; die laten
even op zich wachten. We rekenen ook op uw begrip en gaan ervan uit dat vogels ongestoord
kunnen broeden.


 

Parkeerbeleid Radio Kootwijk  (juni 2017)

Betaald parkeren
Op dit moment zijn wij druk bezig met een definitieve oplossing voor het betaald parkeren. Er komt
een betaalautomaat bij de parkeerplaats. Toegang tot de parkeerplaats gaat via verzinkbare zuilen.
Toegang alleen tussen zonsopgang en zonsondergang (uitrijden uiteraard met uitrijkaart altijd
mogelijk). In deze nieuwe situatie geldt betaald parkeren niet alleen voor het weekend, maar ook voor
doordeweekse dagen. We gaan ervan uit dat dit voor de zomer gerealiseerd wordt. Meer informatie
volgt.


 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team    1 April 2017

Excursie programma Stichting Wisenten op de Veluwe
De afgelopen periode is er een nieuwe planning gemaakt voor de excursies naar het wisentengebied.
Voor de maanden april, mei en juni zullen er gemiddeld 3 excursies per week worden verzorgd door de
vrijwilligers van de stichting. Het merendeel van de excursie gaat per fiets , een enkele keer zal men
wandelend naar het gebied toe gaan. Alle excursies starten net als vorig jaar bij de Berkenhorst in
Kootwijk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website http://wisentopdeveluwe.nl/

Heidebeheer
In het kader van heidebeheer heeft Staatsbosbeheer, in samenwerking met de brandweer, de
afgelopen periode vijf kleine stukjes heide gebrand op de Hoog Buurloseheide. In de bijlage* van deze
nieuwsbrief vindt u een krantenartikel over deze werkzaamheden in het gebied.

Vragen?
Mocht u over bovenstaande of andere zaken vragen hebben dan kunt u altijd Laurens Jansen
benaderen. Zijn gegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
PS: Hieronder in de voetnoot staan gegevens die wellicht handig zijn om bij de hand te hebben!
Deze nieuwsbrief

*BIJLAGE:

*[gview file=”https://radiokootwijk.nu/wp-content/uploads/De-Stentor-Beheerbrand-Hoog-Buurlo_20170315.pdf”]

 

 


Handig om te weten

Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos?   Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA’s SBB
Verdachte situaties? Bel 112.  Kan de politie ook iets later komen? Bel 0900-8844
De Dorpsraad is bereikbaar op 06 2071 7449 of mail dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com.

Heeft u klachten, opmerkingen of suggesties?
Over het zendterrein, de gebouwen en evenementen?  Bel 06 5120 7116 of mail e.schurer@staatsbosbeheer.nl
Over excursies, terreingebruik, recreatieve voorzieningen, wisenten en SBB-communicatie?  Bel 06 2355 2435 of mail l.jansen@staatsbosbeheer.nl
Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos? Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA’s SBB

 


 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team    28 februari 2017

 

Evaluatie wisentenproject

De afgelopen maanden zijn er verschillende evaluatiemomenten geweest met de betrokken partners van het wisenten project. De dorpsraad van Radio Kootwijk was een van deze partijen. Op korte termijn worden jullie door de dorpsraad benaderd voor een aantal vragen. Op deze manier wordt ook het hele dorp betrokken bij de evaluatie van het eerste wisenten jaar. Tijdens de Algemene Leden Vergadering zal Laurens Jansen aanwezig zijn om u bij te praten over het project. Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid om uw vragen met hem te bespreken.

Terugblik eerste jaar wisenten project

Zowel Ark als SWV hebben een kort stukje geschreven waarin zij terug kijken op het eerste jaar van het wisentenproject. Op dit moment wordt er gewerkt aan het jaarverslag 2016. Dit verslag komt ook voor het dorp beschikbaar. U wordt hierover geïnformeerd.

ARK Natuurontwikkeling

Op 12 april 2016 zijn na vele voorbereidingen 3 wisenten verwelkomt op de Veluwe. Onder toeziend oog van dorpsbewoners en vrijwilligers maakten de beide koeien hun eerste stappen in het wengebied, de stier volgde later op de avond. Tijdens de eerste weken zijn de dieren veelvuldig geobserveerd door beheerders, vrijwilligers en een student die het gedrag van de dieren volgde. Op 21 mei werd het verwachte kalf geboren, het blijkt een stierkalf te zijn. Helaas was er enkele dagen later triest nieuws toen de volwassen stier plotseling overleed. Onderzoek wees uit dat zijn dood te maken heeft met inwendige beschadigingen aan zijn magen, waarschijnlijk veroorzaakt door ooit inslikken van een scherp voorwerp. Ook bij runderen komt dit wel eens voor. Het kalf is inmiddels flink gegroeid, en de jonge koe groeit mooi uit tot volwassen wisent. De wisenten worden sinds hun komst veelvuldig gemonitord door beheerders en vrijwilligers.

Op 13 juni vond in het prachtige gebouw A in Radio Kootwijk de officiële aftrap van het project plaats, door Prinses Laurentien en basisschoolleerlingen. Enkele dagen later werd het wengebied geopend en sindsdien hebben de wisenten ca 400 Ha ter beschikking. De wisenten zijn langzaam het gebied gaan verkennen, waarbij zij vaak terugkeren naar het welbekende wengebied.In de startfase van het project hebben informatie dagen voor de enthousiaste project vrijwilligers plaatsgevonden.

Stichting Wisenten op de Veluwe

Vanuit de Stichting Wisent op de Veluwe was 2016 een bewogen jaar, na lange voorbereidingen dan toch de komst van de wisenten. Met een mooie openingsfestiviteit met o.a. Prinses Laurentien deze komst ‘gevierd’. Veel vrijwilligers zijn getraind en volop actief geweest voor het project. Meer dan dertig mensen hebben zich gezamenlijk ingezet als gids voor excursies of voor de monitoring van de dieren en het controleren van het raster.

Er zijn 70 excursies geweest met bijna 500 gasten. Hiervan waren 418 betalende gasten en 75 niet betalende gasten. De bezetting kwam uit op gemiddeld 7,14 personen per excursie. De excursies hebben in bijna twee derde van de gevallen de mogelijkheid geboden de gasten wisenten te laten zien, voor wild is dit een mooie score en leidde dit ook tot over het algemeen hoge beoordelingen door de gasten. Helaas hebben we door een ernstige ziekte aan het eind van het jaar afscheid moeten nemen van onze initiator Cees Hoogeveen.

Excursie in het zomerseizoen

Op dit moment gaan de deelnemers van een wisentenexcursie nog te voet of per fiets naar het leefgebied van de dieren. De komende tijd zal duidelijk worden hoe het excursieprogramma van de zomer wordt vormgegeven. Zodra dit bekend is wordt u hierover geïnformeerd.

 

De nieuwsbrieven worden verzonden door ‘Hier Radio Kootwijk’, en is onderdeel van Staatsbosbeheer.

 

 


Logo Radiokootwijk met payoff

        Logo SBB nieuw

Inhoud(fragmentarisch) periodieke Nieuwsbrieven SBB  ‘Hier Radio Kootwijk’ 

Groene geluiden(red. TZZ)     dec. 2016 – januari 2017

                                    
Panorama RKwk 1 2014 (1)

 

Mededelingen

 

Mutatie 10 kV middenspanningsnet RKwk door Liander.   1 december 2016

Liander heeft de afgelopen twee weken het 10 kV middenspanningsnet van het voormalig zendercomplex getransformeerd naar een laagspanningsnet met 240 V resp. 380 V krachtstroom. Hierdoor zijn de nog resterende elektrische 10 kV installaties, in onder andere gebouw A, definitief buiten werking gesteld. Het elektriciteitsnet is daardoor veiliger, praktischer en duurzamer geworden. Een forse ingreep waar de voormalig beheerder van het zendstation Martin Nieuwenhuizen een grote centrale rol in heeft gespeeld. Het dorp Radio Kootwijk had al eerder een apart laagspanningsnet via Liander in gebruik en heeft geen problemen ondervonden tijdens deze grote operatie.

 

Saneringswerkzaamheden gebouw E.   1 december 2016

De saneringswerkzaamheden in en rond gebouw E naderen hun voltooiing waarna het gebouw verder gerenoveerd en ontwikkeld kan worden en de Rijks-monumentale waarden tot hun recht kunnen komen. Al eerder deze maand is de voormalige (zender) koelwatervijver, en later een zwembad voor de dorpsjeugd, bij gebouw E schoongemaakt. De vijver krijgt een functie als brandblus waterbuffer voor de brandweer. Op dit punt wordt nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in het kader van natuurbrandpreventie.

 

Uitnodiging 9 december       1 december 2016

Op 9 december willen we stil staan bij het overdrachtsmoment in 2009 van het voormalig zendstation aan Staatsbosbeheer. Wij nodigen u uit om gezamenlijk met personeel van Staatsbosbeheer in het nieuwe Dorpshuis (gebouw J) hierbij stil te staan. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Dorpshuis officieel te openen en de verbinding tussen dorp en zendstation op een feestelijke manier te bestendigen. We beginnen om 18.00 uur met erwtensoep en broodjes. U bent hierbij van harte uitgenodigd!
Laat u even weten of u aanwezig bent ivm het eten?

Dit kan per mail: info@hierradiokootwijk.nl

 

                                                                                  o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team

 

Wisenten       13 januari 2017

Hierbij een korte update ‘uit het veld’:
De afgelopen weken hebben de wisenten een ontwormkuur gekregen waarbij gemengd voer in de ruif is aangeboden. Collega’s van Ark en vrijwilligers van de stichting hebben dit in goede banen geleid. De wisenten hebben er goed gebruik van gemaakt. Binnenkort wordt wederom mest gecheckt voor de huidige status van endoparasieten-aanwezigheid. Nu de winter zijn intrede heeft gemaakt, zijn we voornemens de dieren in hun eerste winter, in dit voor hun nieuwe gebied, bij te voeren in de daarvoor bestemde ruif. Er zal de komende weken dan ook hooi in de ruif worden aangeboden.

 

Evaluatie wisentenproject      1 december 2016

Graag informeren wij u over de (jaarlijkse) evaluatie van het wisentenproject. Begin december zal er een overleg plaats vinden met alle betrokken partijen van het project. De dorpsraad, als vertegenwoordiging van het dorp, is hier uiteraard bij aanwezig. We kijken dan gezamenlijk terug op de eerste 10 maanden van het project. Tijdens het overleg bekijken we hoe we op een goede manier in contact kunnen blijven met de dorpsraad en de dorpsbewoners van Radio Kootwijk en Gerritsfles. Belangrijk is ook om te bespreken op welke manier we het dorp betrekken bij de evaluatie van het wisentenproject. We hopen u hier begin 2017 over te kunnen informeren.

 
Werkzaamheden vrijwilligers bij Gerritsfles       30 november 2016

 Vanaf woensdag 30 november gaat er een vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer aan de slag nabij Gerritsfles. De vrijwilligers zullen werkzaamheden verrichten in de driehoek Burelhul, Gerritsflesweg en ISK. De grove dennen opslag op het heideterrein wordt verwijderd. De dennen komen op rillen te liggen en zullen, als de omstandigheden het toelaten, worden afgevoerd. Er wordt gewerkt op de woensdagochtenden: 30 november, 14 en 28 december en 11 januari 2017.

 

De nieuwsbrieven worden verzonden door ‘Hier Radio Kootwijk’, en is onderdeel van Staatsbosbeheer.

 


PS: Hieronder in de voetnoot staan gegevens die wellicht handig zijn om bij de hand te hebben!

Heeft u klachten, opmerkingen of suggesties?

Over het zendterrein, de gebouwen en evenementen?                                                                                                                    Bel de Locatie Manager, Eelco Schurer mob 06 51 207 116 of mail e.schurer@staatsbosbeheer.nl

Over excursies, terreingebruik, recreatieve voorzieningen, wisenten en SBB-communicatie? Bel Laurens Jansen mob              06 23 552 435 of mail l.jansen@staatsbosbeheer.nl

Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos?                                                                                                           Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA’s SBB

Verdachte situaties?                                                                                                                                                                           Bel 112 Kan de politie ook iets later komen? Bel 0900-8844

De Dorpsraad is                                                                                                                                                                       bereikbaar op 06 20 717 449 of mail dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com.

(Bewerking van de nieuwsbrief website redactie TZZ)

    


  

Logo Radiokootwijk met payoff

          Extra Nieuwsbericht van: Provinciaal team Staatsbosbeheer Veluwe.Logo SBB nieuw 

     “Groene geluiden  30 mei 2016        

 

                                    
Panorama RKwk 1 2014 (1)laurens 1-1024x768

Extra Nieuwsbericht van: Provinciaal team Staatsbosbeheer Veluwe. 

door: Laurens Jansen, SBB

  

Eerste wisentenkalf geboren op de Veluwe Afgelopen weekend is op de Veluwe het eerste wisentenkalf geboren. Een bijzonder moment. U heeft hier wellicht in de pers een en ander over kunnen lezen. De wisent koe en het kalf maken het goed. Op de website www.wisentopdeveluwe.nl leest u meer over de geboorte van het wisentenkalf.

 

Poorten wisentengebied gaan op slot

Eind deze week zouden de wisenten het grotere leefgebied kunnen gaan verkennen. In verband met geboorte van het kalf wordt dit nog even uitgesteld. Omdat defensie op een aantal plaatsen het raster heeft verwijderd tussen ISK en Staatsbosbeheer terrein zullen vandaag wel de poorten achter Gerritsfles gesloten worden. Hiermee voorkomen we dat er gevaarlijke situaties ontstaan en wandelaars op ISK terrein terecht komen. Bewoners van Gerritsfles zijn geïnformeerd hoe de poorten geopend kunnen worden bij calamiteiten. Bij vragen kunnen zij contact opnemen met boswachter Laurens Jansen 06-23552435

Officiële opening

De officiële opening op maandag 13 juni zal ’s middags plaatsvinden in het hoofdgebouw van Radio Kootwijk. De openingshandeling zal worden verricht door prinses Laurentien.

Start excursies

Na de officiële opening op maandag 13 juni wordt er 14 juni gestart met de excursies.In de bijlage vind u een document met daarin alle randvoorwaardelijke punten die voor de start van de excursies gereed moeten zijn. Al deze punten zijn nu afgerond.

Proefexcursies

Vanaf begin juni krijgen de gidsen van Stichting Wisentop de Veluwe de kans een proefexcursie te draaien. Tijdens deze proefexcursies worden collega’s van de betrokken organisaties rondgeleid in het gebied. En wordt er ook extra geoefend met het treintje.

Wisent stier dood in leefgebied Veluwe (RKwk)

Op 25 mei is één van de wisenten op de Veluwe doodgegaan. De wisent stier arriveerde 12 april in het gebied vanuit Duitsland. De doodsoorzaak wordt onderzocht. De overige wisenten inclusief het pasgeboren kalf zijn in goede conditie. Net als de afgelopen weken worden de dieren dagelijks gemonitord.De komst van de wisenten naar de Veluwe is zorgvuldig voorbereid, ook om de dieren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun leven op de Veluwe. Zoals gepland verbleven de dieren nog in een wengebied om te wennen aan hun nieuwe leefgebied. De dieren hadden naast de natuurlijke vegetatie de beschikking tot aanvullend voer en mineralen. Tot 24 mei werden geen bijzonderheden gemeld tijdens de dagelijkse controles. De stier at goed en was aanwezig bij de andere wisenten. Op 25 mei werd de stier tijdens monitoring ernstig verzwakt aangetroffen door de beheerders. Hierop vond overleg met de dierenarts plaats over de mogelijkheid in te grijpen, en was de verantwoordelijke van ARK Natuurontwikkeling ter plaatse. De wisent is na korte tijd gestorven, ingrijpen was niet meer nodig.

Om inzicht te krijgen in de doodsoorzaak van de wisent wordt sectie verricht. Dit onderzoek is niet alleen van belang voor het wisentenproject op de Veluwe, ook andere projecten kunnen hier van leren. ARK Natuurontwikkeling zal de resultaten met hen delen. Vooral voor nieuw startende projecten met wisenten in binnen- en buitenland is dit zeer waardevol. De wisent is nog altijd een bedreigde diersoort en heeft alle hulp nodig om in aantal toe te nemen en zich meer te verspreiden over Europa.

ARK Natuurontwikkeling is sinds 2007 ook beheerder van de kudde wisenten in het Kraansvlak en sinds dit voorjaar in de Maashorst. Met de dieren in deze gebieden gaat het prima, ook zij worden dagelijks gemonitord.

Voor vragen over dit extra bericht kunt u contact opnemen met Yvonne Kemp, ARK Natuur-ontwikkeling: GSM 06 23526708


Praktisch

Personele aangelegenheden

Eelco Schurer-3 defMet ingang van 1 mei a.s. is de heer Eelco Schurer belast met de functie van Locatieverantwoordelijke Radio Kootwijk. Hij is reeds werkzaam bij Staatsbosbeheer en zal zich in de eerstvolgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

In zijn nieuwe functie neemt hij als eerste de rol en taken op zich waar mw Elbers mee was belast. Hij is met ingang van die datum, ook voor het dorp en de dorpsbewoners, het eerste aanspreekpunt. Hij zal op een nog nader te bepalen moment (naar verwachting eind 2016/begin 2017) ook de rol en taken op zich nemen die op dit moment door Dhr Overman worden ingevuld. Dat betreft dan met name de onderwerpen projecten en gebiedsontwikkeling.

 

 

 


(Bewerking red.Website RKwk TZZ   mei 2016)

  

Logo Radiokootwijk met payoff                Groene geluiden  5 april 2016        Logo SBB nieuw                           
Panorama RKwk 1 2014 (1)

 

  Aanwezigheid Laurens Jansen bij dorpsraadvergaderingen    

laurens 1-1024x768

Schaapskooi Hoog-Buurlo

 

Laurens Jansen, Boswachter VPR Veluwe Midden, sluit aan bij de dorpsraadvergaderingen als afgevaardigde van het Provinciaal Team van Staatsbosbeheer. Heeft u vragen aan Laurens Jansen dan kunt u deze (laten) stellen tijdens de eerstvolgende dorpsraadvergadering.

 

 

 Excursies

In het weekend van 12 maart hebben we twee uitermate succesvolle lammetjesdagen gehad op Hoog Buurlo. In de zomer organiseren we enkele vollemaan-wandelingen rondom Radio Kootwijk. Hoog Buurlo wordt de start en het eindpunt van de wandeling.

Voeren wilde zwijnen

In de dorpsraad vergadering van 20 april kwam het voeren van de wilde zwijnen aan de orde. Aan Staatsbosbeheer werd de vraag gesteld of we de komende tijd weer flyeracties houden. Op dit moment staan geen flyeracties gepland. Wel zullen we de komende tijd actief de vakantieparken in o.a. Kootwijk en Hoenderloo gaan benaderen en voorlichten.

De voorlichting zal bestaan uit het informeren van het personeel, ophangen van posters en het verspreiden van de flyer. In onze communicatie zullen we mensen actief verwijzen naar wildkijkschermen op de Veluwe waar men wild kan spotten.

Natuurlijk houden we de situatie in Radio Kootwijk ook goed in de gaten. Mocht het voeren van de wilde zwijnen weer sterk toenemen dan zullen we bekijken hoe we hier het best op kunnen reageren.

 SBB Nieuwsbrief

Front nwsbrf sbb

Gelijktijdig met het verschijnen van de Groene geluiden rolde ook de SBB Nieuwsbrief No 9, april 2016 van de persen met hierin o.a. het activiteiten overzicht op en rond RKwk voor de maand april 2016, recent wisent nieuws en een bericht over de voortgang van de ontsluiting, herstel en openstelling (3e kwartaal 2016) van de Bunker (Geb Z) te Radio Kootwijk zie overzicht hieronder.

 

 

               


Logo Radiokootwijk met payoff             Groene geluiden  4 maart  2016        Logo SBB nieuw                            
Panorama RKwk 1 2014 (1)

Nieuwe medewerker Bertil Nieuwenhuis                                         Bertil Nieuwenhuis

Per 1 februari hebben we versterking gekregen van een Beheerder Techniek en Facilitair; Bertil Nieuwenhuis (woonachtig in Eerbeek) heeft er inmiddels ruim een maand opzitten en al veel zaken opgepakt samen met René de Graaff. We kunnen nu dan ook spreken van een heus Team Techniek en Facilitair. Bertil is 5 dagen in de week aanwezig bij Radio Kootwijk.

Elektrisch vervoer

Woensdag is vanuit Staatsbosbeheer een 2-persoons elektrische wagen geleverd. Hiermee kan het Team Techniek en Facilitair snel en stil over het terrein Electrisch Vervoerbewegen. Check deze ‘Link’ voor een filmpje. Dit is een eerste stap wat betreft alternatief vervoer op het terrein. Er wordt bekeken of we dit alternatief vervoer kunnen uitbreiden zodat we ook grotere groepen kunnen vervoeren.

Annex A

Het heeft eventjes geduurd, maar de oplevering van Annex A heeft dinsdag plaatsgevonden. Was u bij de bijeenkomst over de Wisenten dan heeft u gisteravond wellicht de mogelijkheid gehad om te spieken in de vernieuwde ruimte. Annex A kan verhuurd worden voor vergaderingen en bijeenkomsten, maar wordt ook ingezet als startpunt voor de groepsexcursies. In Annex A is ook een winkeltje aanwezig dat wordt beheerd door onze vrijwilligers. Zo bieden we tijdens openstellingen (vakanties en bijzondere (feest)dagen) een mooie plek aan bezoekers waar ze terecht kunnen voor meer informatie over het gebied en de gebouwen.

 Terugblik Grasnapolsky

Geb A Grasnapolsky 2015

Begin februari 2016 vond het Winterfestival Grasnapolsky voor de derde keer plaats te Radio Kootwijk. Naast een divers muziekprogramma werkte het festival dit jaar nog nauwer samen met Staatsbosbeheer om invulling te geven aan het randprogramma. Dit blijkt succesvol te hebben uitgepakt en zorgde voor een bijzondere totaalbeleving bij het publiek. Het randprogramma van Grasnapolsky speelde dit jaar in op het thema ‘Dat wat je niet ziet’. Hierin leerden mensen de verhalen achter de bijzondere locatie kennen, en werd de omliggende natuur uitgelicht waar zowel het festival als haar bezoekers rekening mee dienen te houden. Het festival was een enorm succes en de koppeling tussen het festival, de locatie en de omliggende natuur sterker voelbaar dan ooit.

Grasnapolsky nog een keer beleven? Check:

– de  ‘Aftermovie’ van Grasnapolsky

– het ‘zondagverslag’ van Staatsbosbeheer collega Marcel van Ool

– de verhalen van blogger Johanneke op de ‘website van Grasnapolsky’

– de recensie op gerenommeerd muziekfestival website ‘Kicking the habit’

En vergeet dan ook de prachtige foto’s op Facebook’ niet waarop te zien is hoe Radio Kootwijk nog mooier schitterden dan dat ze normaal al doet.

SBB Team, Radio Kootwijk, 4 maart 2016.     055-5191665  hierradiokootwijk@staatsbosbeheer.nl

(Bewerking webredactie TZZ)


Radio Kootwijk 5 februari 2016                                  

Menno Brandt

Interim manager voor het SBB team Radio Kootwijk.

In de SBB nieuwsbrf no 5 lazen we o.a. informatie over de personeelsmutaties in het team Radio Kootwijk, een overzicht van de activiteiten in de maand februari en de ontwikkelingen van het ‘Wisent Project Radio Kootwijk’.

Hiernaast Menno Brandt, hoofd landschap, cultuur en gebouwen bij SBB, die na het vertrek van mw Boerrichter en mw Elbers tijdelijk het management van het team Radio Kootwijk zal uitoefenen. Menno is dus waarnemend zakelijk leider van het team Radio Kootwijk. De functiebestanddelen/werkzaamheden  van de vertrokken medewerkers zullen tijdelijk worden herverdeeld over het bestaande team.  Wij wensen Menno veel succes met zijn nieuwe functie.    redactie website

De nieuwe SBB Nieuwsbrief No 5 leest u hieronder (scroll)

 

[gview file=”[gview file=”https://radiokootwijk.nu/wp-content/uploads/No5.pdf”]”]


7-02-2014  februari werkconferentie Wisenten  ontv:woensdag 29 januari 2016 19:16

[gview file=”[gview file=”https://radiokootwijk.nu/wp-content/uploads/Wisenten_vragen-in-de-loop-der-tijd.pdf”]”]

 


 

RKwk actueel

Radio Kootwijk 1 februari 2016

De Redactie ontving op maandag 1 februari 2016 het bericht dat Waronne Elbers niet meer werkzaam is bij Staatsbosbeheer. Het contract van Waronne Elbers is niet verlengd en zij is per 1 februari niet meer werkzaam bij Staatsbosbeheer. Voor alle lopende zaken wordt er verwezen naar Betty Kösters via b.kosters@staatsbosbeheer.nl telefonisch te bereiken via 055-5191665  of Jos Overman j.overman@staatsbosbeheer.nl 

NIEUWSBRIEF Staatsbosbeheer No 4, januari 2016      In PDF uitvoering: klik HIER

Logo Radiokootwijk met payoff

Logo SBB nieuw

 

       “ GROENE GELUIDEN

 

 

RUIMTE DIE JE RAAKT    

Nieuwjaar 2016

Beste mensen, Namens het team van Staatsbosbeheer/Radio Kootwijk wens ik jullie een heel mooi nieuw jaar toe.Vanaf heden ontvangt u elke maand een nieuwsbrief over de activiteiten en ontwikkelingen op het voormalig zendstation Radio Kootwijk.

Praktisch

Activiteitenoverzicht

Vanaf dit jaar communiceren wij in onze nieuwsbrief ook belangrijke te verwachten activiteiten. Deze ontvang je niet meer via de Dorpsraad. Naast een aantal kleine vergaderarrangementen en de reguliere excursies staan de volgende activiteiten op de planning voor januari:

=17 januari Hutje op de hei (vergaderarrangement) 55 personen 9.00-17.00 uur

=19 januari Diner 50 personen 18.00-22.00 uur

Wisent

Op woensdag 6 januari is gestart met de aanleg van de drinkvennen voor de wisent. Eén in de buurt van Gerritsflesch en twee op het militaire schietterrein. De vennen zullen niet te zien zijn vanaf de weg. Dit betekent dat er wordt gegraven en dat er klei gebracht zal worden. Dit zal via de Burelhulweg gebracht worden dus de vrachtwagens zullen niet via het dorp het Wisent terrein bereiken. De planning is dat uiterlijk 5 februari deze klus geklaard is. De aanleg van de vennen is mede mogelijk door financiële bijdragen van provincie Gelderland, K3 Delta en Vitens.In februari zal er een informatieavond gehouden worden over de komst van de wisent waarvoor u wordt uitgenodigd.

DemenTalent

Inmiddels zijn ze een vertrouwd gezicht in ons terrein, de mensen van DemenTalent. De komende tijd gaan zij aan de slag om het heideterrein op te ruimen, dakgoten te legen en de putjes van de waterafvoer schoon te maken. Binnenkort starten zij ook met het doorspoelen en schoonmaken van de brandputten, ook die in het dorp. Belangrijke zaken waar wij erg blij mee zijn!

Publieksexcursies

Dit jaar willen we onze publieksexcursies op frequente basis aanbieden. Dit betekent dat we standaard iedere zondag een excursie aanbieden en iedere 1e en 3e zaterdag van de maand. Excursies vinden alleen plaats bij voldoende deelname. Wil je iemand nog attenderen op een excursie? Verwijs dan naar de excursie Ontdek Radio Kootwijk op onze website. Kaartverkoop loopt via de webwinkel van Staatsbosbeheer.

Vooruitkijken

Grasnapolsky 2016

Inmiddels is de communicatie rondom Grasnapolsky 2016 op gang gekomen en zal op 6 & 7 februari Radio Kootwijk in teken staan van fijne muziek en een mooie randprogrammering vol activiteiten. Verwachting is dat 1500 bezoekers het festival bijwonen. Uiteraard doen wij samen met Grasnapolsky ons uiterste best bezoekers met zo min mogelijk overlast voor het dorp op bestemming te krijgen. In elk geval is het volgende in gang gezet: Pendelbussen (zullen minder vaak rijden dan vorig jaar) vanaf satelliet parkeerplaats: Bezoekers die met de auto komen parkeren op de parkeerplaats bij Manege van den Hoorn in Kootwijk vanaf Landal Rabbit Hill: Bezoekers die overnachten bij Landal Rabbit Hill kunnen gratis parkeren bij Rabbit Hill. vanaf Apeldoorn Centraal Station.                                                                                      

Fiets : Nieuw dit jaar is de fietsverhuur. Bij Rabbit Hill kunnen bezoekers een fiets huren en daarmee naar Radio Kootwijk fietsen.

Terugblik

6e verjaardag Staatsbosbeheer op Radio Kootwijk op 10 december

Het 6 jarig jubileum van Staatsbosbeheer als eigenaar van Radio Kootwijk werd dit jaar feestelijk beklonken met de ondertekening van het convenant tussen de Dorpsraad, Gemeente Apeldoorn en Staatsbosbeheer. Na een periode van stevig overleggen zijn de 3 partijen tot goede samenwerkingsafspraken gekomen die de belangen van dorpsbewoners en de exploitatie en ontwikkeling van het voormalig zendcomplex zo optimaal mogelijk dienen. In het convenant spreekt Staatsbosbeheer o.a. de intentie uit bij al haar activiteiten rekening te houden met de leefbaarheid in het dorp. Het getekende Convenant is op te vragen bij de dorpsraad of Staatsbosbeheer-Radio Kootwijk of klik op: Convenant

 ANVA-dag Fotoshoots op modegebied

24 november was bij Radio Kootwijk omgedoopt tot ANVA-dag. ANVA is een organisatie die software maakt voor oa verzekeraars, volmacht kantoren, beursmakelaars en financieel adviseurs. Deze dag was speciaal opgezet voor ANVA-gebruikers en business partners. Bekijk het filmpje voor een mooie terugblik! Deze nieuwsbrief is verzonden door Hier Radio Kootwijk – onderdeel van Staatsbosbeheer. Voor vragen over de inhoud kunt u een mail sturen naar: info@hierradiokootwijk.nl

Jaarafsluiting met kerstdiner voor Hilti

Hilti is een groot internationaal bedrijf gespecialiseerd in innovatieve producten, systemen en diensten voor de bouw professional. Speciaal voor de medewerkers in Nederland was een jaarafsluiting in de zenderzaal georganiseerd. In totaal hebben 125 medewerkers met hun partner genoten van een sit-down diner nadat het jaar met ze was doorgenomen. Tot onze spijt was deze avond niet opgenomen in het activiteitenlijstje voor het dorp. Onze excuses hiervoor.

Avéro Achmea

Avéro Achmea heeft de website de Ruimtemakers ontwikkeld als onderdeel van hun dienstenprogramma voor adviseurs. Ook zijn er opnames bij Radio Kootwijk gemaakt. Het resultaat is een programma dat als een integraal risicomanagement programma voor het MKB kan worden ingezet.

Fotoshoots op modegebied

Dat Radio Kootwijk een enorme aantrekkingskracht blijkt te hebben voor mode fotografie blijkt wel uit de vele aanvragen die we hiervoor krijgen. Zo is het sneakermerk Filling pieces bij ons geweest en heeft ook Van Gils een prachtige fotoshoot gehouden.

Tenslotte (red TZZ  RKwk website.)

Deze brief wordt gemaild aan alle dorpsbewoners van Radio Kootwijk en Gerritsflesch en aan andere belanghebbenden zoals de diverse bedrijven op het voormalig zendstation. Voel u vrij deze brief verder te verspreiden.

Waronne foto's -4

Waronne Elbers, zakelijk leider grote gebouwen
Radio Kootwijk, Radioweg 1, 7348 BG, Radio Kootwijk

T 0355420446| M 0653125170

Staatsbosbeheer:  Divisie Grond & Gebouwen

 

einde Nieuwsbrief

 


 

NIEUWSBRIEF SBB No.3 RADIO KOOTWIJK. oktober 2015     In PDF uitvoering: klik hier

Logo Radiokootwijk met payoff

 

 

 

 

Logo SBB nieuw

 

 

 

 

 

ruimte die je raakt

 

Praktisch

Wisent

De Stichting Wisent en Stichting Ark zijn in samenwerking met Staatsbosbeheer druk bezig met de voorbereidingen voor de komst van de Wisent volgend jaar april. Binnenkort ontvangt u uitgebreidere informatie over de Wisent. Stichting Wisent zal in haar uitingen spreken van de Wisent op de Midden-Veluwe en niet Radio Kootwijk. Dit om zwerftoerisme richting het dorp te voorkomen.

Helaas is per ongeluk vanuit de provincie gesproken over Radio Kootwijk in een artikel in de Stentor van 2 september. Vanuit Staatsbosbeheer is de Stichting Wisent gevraagd de met het dorp gemaakte afspraak nogmaals richting provincie te communiceren.

Verbouwing Annex A

De verbouwing van Annex A start binnenkort. Annex A krijgt dezelfde uitstraling als Annex B en is zo beter in te zetten in de verhuur. De verwachting is dat binnen 3 maanden de verbouwing wordt afgerond.

Vooruitkijken

Grasnapolsky 2016

Het duurt nog even, maar winterfestival Grasnapolsky zal op 6 & 7 februari 2016 weer 2 dagen neerstrijken bij Radio Kootwijk. Groot punt hierin is het vervoer van de 1500 bezoekers die we met zo min mogelijk overlast voor het dorp op bestemming en weer weg willen krijgen. Dit gaat anders georganiseerd worden dan in 2015. In december zullen we u informeren op welke manier het vervoer geregeld zal worden. Suggesties zijn intussen altijd welkom!

Geopend tijdens vakantieperiodes

Voor fietsers en wandelaars willen we graag in de vakantieperiodes (vanaf de meivakantie t/m herfstvakantie) het gebouw openen. Dit alleen wanneer er voldoende beschikbaarheid is van gidsen en gastheren en –vrouwen en mits de weersomstandigheden gunstig zijn.We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe gidsen, gastheren en –vrouwen. Interesse ?           Meld je aan via info@hierradiokootwijk.nl

Terugblik

Open Monumentendag 2015

We willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan Open Monumentendag 2015. Er zijn meer dan 4.000 bezoekers geweest, dit is iets meer dan vorig jaar. We kijken terug op een leuk en succesvol weekend!

Alliander

Alliander vierde haar 100-jarig bestaan met onder meer een eenmalig Energie Pop-Up museum bij Radio Kootwijk. Verdeeld over 4 dagen zijn er circa 4.000 bezoekers geweest om dit Energie Pop-Up Museum te bezoeken.

Training Nationale Reserve (Natresbataljon)

Een man met verbrande onderarmen komt op de commandopost afrennen “Er staat een schuur in brand! Er zitten nog mensen in!” De militairen komen in actie. Dit was een van de scenario’s van de oefening die zaterdag 26 september plaatsvond in Radio Kootwijk. Bij de oefening was er assistentie van verschillende enthousiaste dorpsbewoners. Het 10 Natresbataljon (voluit 10 Nationale Reserve Bataljon Korps Nationale Reserve) maakt onderdeel uit van 43 Gemechaniseerde Brigade.

NIZO Diary Conference

Het 9e NIZO Diary Conference vond dit jaar plaats in Papendal. Onderdeel van een uitgebreid programma (gericht op de recente ontwikkelingen op het gebied van melk proteïne) was een diner bij Radio Kootwijk op 30 september. Deze nieuwsbrief is verzonden door Hier Radio Kootwijk – onderdeel van Staatsbosbeheer. Voor vragen over de inhoud kunt u een mail sturen naar: info@hierradiokootwijk.nl

Zwitserleven 25 jaar

Donderdag 1 oktober was Zwitserleven te gast bij Radio Kootwijk met een uitgebreid programma rondom het thema Pensioen. Ruim 400 personen luisterden onder meer naar daggast Joris Luyendijk, bekend van het boek Dit kan niet waar zijn – over de financiële wereld.

Beheerdersdag

Op vrijdag 25 september was de 7e editie van de Beheerdersdag, dit jaar in en om Radio Kootwijk. Met ruim 500 aanwezige natuurbeheerders, beleidsmedewerkers, adviseurs en andere geïnteresseerden in natuur, bos en landschap was de dag goed bezocht en werd er volop genetwerkt en kennis uitgewisseld. De Bosgroepen en de VBNE organiseerden deze Beheerdersdag, samen met diverse partners: BIJ12, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Landschappen NL, Staatsbosbeheer, KNBV en OBN.

 

Deze nieuwsbrief is verzonden door Hier Radio Kootwijk – onderdeel van Staatsbosbeheer. Voor vragen over de inhoud kunt u een mail sturen naar: info@hierradiokootwijk.nl

 


 


 

NIEUWSBRIEF SBB No.2 RADIO KOOTWIJK. augustus 2015. In PDF: Klik HIER

                           Logo Radiokootwijk met payoff

 

 

 

 

 

 

Praktisch                 

Oproep Staatsbosbeheer – Wilde zwijnen niet voeren!

Met name rond Radio Kootwijk, Kootwijk en Hoenderloo vertonen groepen wilde zwijnen door voeren
op dit moment onnatuurlijk en gevaarlijk gedrag. Na alarmerende telefoontjes van bewoners gaat
Staatsbosbeheer met communicatiemiddelen bezoekers en bewoners informeren dat het voeren van
wilde zwijnen wettelijk verboden is én gevaar oplevert voor automobilisten en wandelaars.
Gevaar voor mens en dier.
Voeren is slecht voor de wilde zwijnen; het verstoort hun natuurlijk gedrag en natuurlijke
voedselevenwicht. De zwijnen worden door voeren opdringerig. Ze komen naar mensen en auto’s toe
langs wegen. Dit kan leiden tot ongelukken, want een wild zwijn is een groot dier met flinke tanden en
slagtanden. Het voeren leidt tot ongewenst gedrag dat niet zomaar is afgeleerd en gevaarlijk is voor
mensen, honden en de zwijnen zelf. Het voeren leidt er uiteindelijk toe dat Staatsbosbeheer helaas
genoodzaakt is om de wilde zwijnen af te schieten die gevaarlijk gedrag vertonen.
Maatregelen

Vanuit Staatsbosbeheer wordt er een persbericht uitgestuurd dat zwijnen voeren verboden is
en gevaar oplevert voor mens en dier.

Rond Radio Kootwijk komen borden ‘Wilde zwijnen, verboden te voeren’ en infopanelen.

Aanspreken en uitdelen van flyers aan wilde zwijnen spotters in de avond-uren door
boswachters Staatsbosbeheer in Radio Kootwijk.

Brief en flyers/poster worden verstuurd naar recreatie ondernemers in de regio.

Het voeren is een overtreding van de Flora en Faunawet artikel 74A. Na herhaaldelijk
aanspreken door een BOA kan een boete worden opgelegd.

 

OPROEP!

Wilt u ons helpen Radio Kootwijk veiliger en rustiger te maken door
het voeren van de wilde zwijnen een halt toe te roepen? Wilt u ons
bijvoorbeeld helpen met het uitdelen van flyers? En wat zijn de beste
avonden om deze acties te doen?  Meld je aan bij Waronne Elbers: w.elbers@staatsbosbeheer.nl

Wild kijken

Wild kijken kan beter bij de wildkijkschermen aan de Alverschotenseweg bij Hoog Buurlo en in het Spelderholt bij Hoenderloo.
Bestemmingsplan
Het aangepaste bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Apeldoorn vastgesteld op 28 mei 2015. De SWMA heeft beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan maar dit heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de regels en bepalingen van het nieuwe bestemmingsplan vanaf 28 mei 2015 echt van kracht zijn en initiatieven voor herontwikkelingsactiviteiten zoals het aanleggen van de parkeerplaats vóór het dorp doorgang kunnen vinden.

Vooruitkijken

Open Monumentendag 2015
Ook dit jaar zal het voormalig zendstation en een aantal gebouwen op het terrein geopend zijn tijdens Open Monumentendag, in het weekend van 12 en 13 september. Dit jaar bieden we een uitgebreid programma dat aansluit op het thema Kunst en Ambacht.
Op de fiets = gratis
Bezoekers die op de fiets komen hebben gratis toegang tot het gebouw en de activiteiten.
Met de auto
Komen mensen met de auto, dan zijn de kosten 5 euro per volwassene en 2,50 euro per kind tot en met 12 jaar. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar via de webwinkel van Staatsbosbeheer. Op vertoon van de gekochte kaart kan dan geparkeerd worden bij Paardensportcentrum van den Hoorn in Kootwijk. Vanuit hieruit kunnen bezoekers met een pendeldienst mee. Vóór het dorp zal parkeerbegeleiding aanwezig zijn om te verwijzen naar de parkeerplaats bij het paardensportcentrum.
Alliander

Alliander bestaat 100 jaar en viert dit met diverse activiteiten het gehele jaar door: op donderdag 17 tot en met zondag 20 september wordt er eenmalig een Energie Pop-Up museum ingericht bij Radio Kootwijk. Het Energie Pop-Up Museum vertelt het verhaal van 100 jaar Netwerkbedrijf. Bezoekers parkeren bij Paardensportcentrum van den Hoorn. Aan het begin van Radio Kootwijk staat een verkeersregelaar die sluipverkeer tegen houdt en alsnog de weg wijst naar het Paardensportcentrum van den Hoorn. Vanaf dit punt worden de bezoekers per pendelbus vervoerd naar Radio Kootwijk. Daarnaast is het mogelijk om met het openbaar vervoer te komen. Vanaf station Apeldoorn rijdt een pendelbus naar Radio Kootwijk. Bestemmingsverkeer wordt toegelaten op basis van de autoruitsticker. In de brief van Alliander die u binnenkort ontvangt staat vermeld hoe u gasten kunt aanmelden.

Deze nieuwsbrief is verzonden door Hier Radio Kootwijk – onderdeel van Staatsbosbeheer.

Voor vragen over de inhoud kunt u een mail sturen naar: info@hierradiokootwijk.nl

Terugblik

NJO muziekzomer

‘De week van Kootwijk’ bleek een overdonderend succes. Maar liefst zeven verschillende projecten deden het zendstation aan en vrijwel allemaal waren ze uitverkocht met 250 bezoekers per avond. Het NJ(J)O Metropole trapte af met een swingend programma, gevolgd door Le Bal Masqué, een programma rond Poulenc, San Marco in Gelderland, The Unanswered Question en maar (foto Nic Limper) liefst twee symfonieorkesten: het JeugdOrkest Nederland en het NJO Symfonieorkest ‘Scandinavische Helden’. Bezoekers kwamen met een pendelbus vanaf de Cantharel. De bussen bleven tijdens de concerten bij het zendgebouw zodat deze niet onnodig leeg door het dorp hoefden te rijden. De NTR maakte een mooi verslag van een aantal concerten.

Geniet nog even na:

Klik op: NPO Podium on Tour
Klik op: NPO Radio 4 festivalzomer