Actualiteit 

Hieronder een collectie van berichten van actuele aard en uitgegane RKwk Nieuwsbrieven .

 

  Meer lezen over de ontheffing  en het Hotel RKwk klik op onderstaande File:

  Hotel RKwk ontheffing mei 2024 04138534_(geanonimiseerd) 

  

 

Informatie Crowdfunding www.radiokootwijk.nu .

                                    Op zaterdag 15 april 2023 is het geheel gerenoveerde Herinneringsmonument terug geplaatst op de locatie Radio Kootwijk.

                                                                                                                                                                                                         Radio Kootwijk, 22 april 2023

Herinneringsmonument : ‘Terug van Weggeweest


Het monument “50 jaar  zendstation radio-kootwijk” werd  op 7 mei 1973 onthuld ter gelegenheid van de opening op 5 mei 1923 van de lange-golf telegrafieverbinding met ‘Ons Indië’,  tussen Malabar (bij Bandung op het eiland Java) en Radio Kootwijk. Het heeft daar 38 jaar onaangeroerd gestaan tot dat het in 2011 ten prooi viel aan koperdieven. De overblijfselen werden door de inmiddels nieuwe eigenaar van RKwk , Staatsbosbeheer , afgevoerd en opgeslagen achter een der bedrijfsgebouwen. Gedurende de 12 jaar die volgde werd meermalen geprobeerd SBB zover te krijgen de eerder mondeling toegezegde renovatie en herplaatsing van het monument gestalte te geven. Bij het kennisnemen van de gestelde kernactiviteiten van SBB stond niets vermeld ter zake werkzaamheden aan de op het terrein aanwezige monumenten en de daarbij geringe budgetaire ruimte  verhinderden de uitvoering van het herstel en herplaatsing van het monument.   Wel kwam SBB met de suggestie een Crowdfunding te proberen. Niet geschoten is altijd mis , dus de koe snel de bel aangebonden . Vandaag een jaar geleden startte de de Crowdfunding  en 3 maanden later stond het streefbedrag op de speciale rekening.  Bij deze :  Alle donateurs waaronder opmerkelijk veel radiozendamateurs:  Heel Heel hartelijk dank voor de goede gaven welke bij de initiatiefnemer een steuntje in de rug  betekende om de “klus te klaren “ : “We hebben het Gefikst” De gecontracteerde locale aannemer was reeds in een eerder stadium begonnen de restanten van het monument veilig te stellen en en te ontdoen van 12 jaar corrosie . Na het bepalen van de juiste kleurstelling zorgt een hoge kwaliteit verf ervoor dat het monument er nu weer Spic & Span bijstaat.  Vanwege de knellende klimaat regelgeving niet helemaal op dezelfde plaats dan voorheen, maar een paar honderd meter dichterbij Indonesië, maar dat zal ‘m de pret niet drukken. Mijn  Speciale dank gaat hierbij uit naar de adviseur Cultuur en Erfgoed mevrouw Lizz Tulk  van de gemeente Apeldoorn, haar stuwende kracht heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het welslagen van het project .   JWU

Dit kavel, naast de Theaterloods, wordt het toekomstige domicilie van het Herdenkingsmonument RKwk

 

‘Brokkelviaduct’ over A1 bij Apeldoorn blijft langer open door rechtszaak

Gep Leeflang Laatste update: 02-09-22, 07:33

De afsluiting van het ‘brokkelviaduct’ Hoog Burel over de A1 bij Apeldoorn wordt opnieuw uitgesteld. De weg over het viaduct zou per 1 september 2022 voor een half jaar dichtgaan om de sloop en nieuwbouw mogelijk te maken. Dorpsbewoners en een milieuorganisatie hebben daartegen een spoedzaak aangespannen bij de Rechtbank Gelderland.

Voor meer info klik op de foto boven.

Radio Kootwijk, zondag 23 november 2022.

Rijkswaterstaat maakte een film van het 1e gedeelte van het project: Het verwijderen van het Brokkelviaduct in één weekend.  Klik op de afbeelding om dit te bekijken.

 

Radio Kootwijk, 16 december 2022

Rijkswaterstaat startte de wederopbouw van het viaduct met het plaatsen van de rijbaan leggers. Om nu ook weer dit spectaculaire RWS filmpje te bekijken klik op onderstaande afbeelding.


Rijkswaterstaat bezig met de opbouw van het nieuwe viaduct. Radio Kootwijk, maart 2023 _________________________________________________________________________________________________

Een deze dagen werd ik door een inwoner van Radio Kootwijk geattendeerd op een artikel in een der wijkbladen met de titel “Buitendorpen aangesloten op Glasvezel”. Daarbij werd opgemerkt dat in het rijtje betrokken dorpen Radio Kootwijk ontbrak! De vraag is nu of dit een ‘Slip of the Pen’ is of dat Radio Kootwijk structureel niet betrokken wordt bij deze glasvezel innovatie. Mocht dit laatste het geval zijn dan rijst de vraag waarom dan niet?
Jan-Willem Udo, Redacteur/Webmaster website www.radiokootwijk.nu   
__________________________________________________________________________________________


Op 14-03-2022 17:00 schreef Steen, A. van der (Arnoud) <a.vandersteen@apeldoorn.nl>:

Dag Jan Willem,  Het klopt dat Radio Kootwijk niet een van de dorpen is waar Glaspoort glasvezel gaat aanleggen.  Van mijn collega’s begrijp ik dat in Radio Kootwijk al glasvezel is aangelegd door Delta Fiber Netwerk. Dit zou rond 2019 onder de noemer ‘Glasvezel Buitenaf’ gebeurd zijn. Bewoners konden toen tegen een vergoeding zich laten aansluiten op het netwerk. Willen bewoners alsnog gebruik maken van het netwerk van Delta Fiber dan kunnen zij zich melden op www.delta.nl

 Met vriendelijke groet,  Arnoud van der Steen   /communicatieadviseur bestuur.

 

  De Stentor 26 februari 2022

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Hieronder de bijlage: Beantwoording vragen van de Dorpsraad RKwk

Concept Notulen van de Algemene Leden Vergadering  gehouden te Radio Kootwijk op 23 september 2020 in het voormalig hoofdzendergebouw A te Radio Kootwijk 

 

Nieuwsbrief Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk  15 juli 2020 

_______________________________________________________________________

Informatiebrief  d.d.  6 mei 2020, uitspraak Raad van State Bestemmings Plan Radio Kootwijk.

 

Nieuwsbrief Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk  maart 2020

       

2 Stuks AED In Radio Kootwijk met Gerritsfles

AED geplaatst ter hoogte van Gerritsflesweg 15 7348BJ
AED geplaatst ter hoogte van de Turfbergweg 16 7348BD

 

januari 2020 door: redactie TZZ

Medio 2019 is er in Radio Kootwijk en Gerritsfles met de bewoners een inzamelingsactie geweest om in het gebied de z.g. AED beschikbaar te krijgen. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. We hadden daarvoor 1600 €    per AED nodig!. Na een intensief, door de Dorpsraad, geanimeerde Crowdfunding is het uiteindelijk , ‘1 voor 12’ toch gelukt. We mogen  trots zijn dat we vanuit het Dorp uit loyaliteit de twee AED’s hebben kunnen organiseren en plaatsen. Eén komt ter hoogte van de driehoek bij Turfbergweg 16  in Radio Kootwijk, en één op de Gerritsflesweg nabij nr. 15. Enkele inwoners hebben een instructie/cursus gevolgd om het apparaat in voorkomend geval te kunnen bedienen.

“Laten we hopen dat we ze nooit hoeven te gebruiken. Maar wat mooi is dat we dit met elkaar toch voor elkaar hebben gekregen”, aldus de Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk .

 
 
 
 
 
Radio Kootwijk, 28 februari 2020

Dag allen,

Morgenavond  woensdag 29 febr . na 20:00 zal Hugh de voortgang van de dorpsraad toelichten. U bent als bewoner van harte welkom; inloop vanaf 19:45. Op dit moment worden er klinkers gelegd rondom het dorpshuis (het asfalt is verwijderd). We weten niet goed hoe de situatie morgenavond is, maar let u op; er kunnen bergen stenen liggen etc!

 

Neem uw oude parkeer-kraskaarten mee (2019); die moeten retour gemeente. 

Per adres hebben we enkele vellen nieuwe kraskaarten ontvangen van de gemeente (2020). Die zijn morgenavond beschikbaar. De parkeer-kraskaarten kunnen per 29 januari afgehaald worden bij Laura & familie Van der Klink, Radioweg 13. 

Wellicht moeten we extra bijbestellen, kortom geef tijdig aan  (via een mail aan de dorpsraad) als je grotere afname wenst.

Wellicht tot morgenavond!                  De Dorpsraad 

Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk

 
 
 
 
 
 
Radio Kootwijk, 28 januari 2020

Beste bewoners,

Graag berichten wij u over het volgende.

Na de informatie-bijeenkomst over de voortgang van de dorpsraad op vrijdag 7 december hebben een negental bewoners zich aangemeld voor een primaire rol of voor ondersteunende taken in de dorpsraad, in ieder geval tot de Algemene Leden Vergadering (interim-periode). 

De ALV is beoogt op 25 maart.

Afgelopen dinsdagavond 14 januari is het merendeel van deze groep bij elkaar geweest om te verkennen wat de dorpsraad inhoud, welke taken er liggen en wie zich tot welke taak aangetrokken voelt. Na afloop van deze bijeenkomst is de tijdelijke formatie van de dorpsraad als volgt:

Hugh Jansman (voorzitter)
Johan Mulder (penningmeester)
Laura van der Klink (secretariaat, mailbox, parkeer-kraskaarten)
Mirjam Knulst (ondersteuning secretariaat en externe betrekkingen)
Gert Bos (lid)
Frank Beltman (lid)
Robert Sühre (lid, beheer dorpshuis)

 

Daarnaast hebben 4 dorpsbewoners zich gemeld om ondersteunende taken te verrichten, in ieder geval tot de ALV:

Joyce Haije (lief en leed)
Linda Jansen (o.a. advies scheiding entiteit Dorpsraad en Dorpshuisexploitatie en geldstromen)
Anja Harbers (ondersteuning dorpshuis)
Roger van der Weijden (ondersteuning dorpshuis)

We zijn als dorpsraad erg blij met deze gemêleerde betrokken groep bewoners. We hopen spoedig de overdracht van taken van Frank & Els Haemakers af te ronden. Daarnaast zullen tot de ALV de primaire taken aandacht krijgen en de lopende zaken worden afgerond.

De parkeervergunningen zijn recent of zullen op korte termijn bij een ieder worden afgegeven, dan wel in de brievenbus belanden. De parkeer-kraskaarten kunnen per 30 jan afgehaald worden bij Laura & familie Van der Klink, Radioweg 13.

Op woensdag 29 januari zal tussen 20:00-21:00 de voortgang worden toegelicht voor dorpsbewoners in het dorpshuis. Deze avond zullen er ook parkeer-kraskaarten af te halen zijn.

Hartelijke groet, Dorpsraad Radio Kootwijk

Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk

 
Verslag ingelaste bewonersvergadering dd 6 december 2019

Radio Kootwijk, 6 dec 2019

Vanwege de verhuizing van de familie Hamaekers verliest de Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk ineens twee van haar leden. Hiernaast leest u het verslag van deze ingelaste bijeenkomt waarvoor de bewoners een uitnodiging per e-mail hadden ontvangen.

 

NIEUWSBRIEF 

Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk, september 2020. 

wolf radio kootwijk

Radio Kootwijk, 11 juni 2019
Als we spreken over ‘Wolven op de Veluwe’ heeft dit direct ook betrekking op Radio Kootwijk. In de NRC van donderdag 6 juni 2019 stond een belangwekkend artikel hoe om te gaan met de wolf. Voor meer lezen zie de pdf file hiernaast.

(redactie TZZ)

 

NIEUWSBRIEF
Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk 1 mei 2019

 

Nieuwsbrief

Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk december 2018 

Naast staande correspondentie ontving de redactie van Tussen Zand en Zenders via e-mail ……


De redactie van de website Tussen Zand en Zenders ontving van de Dorpsraad/Belangenvereniging naast staande informatie d.d. 15 augustus 2014.

De inhoud en vorm van de berichtgeving was aanleiding om Cees Poortman te vragen de vastgelopen communicatie  tussen Dorpsraad enerzijds en de gem. Apd en SBB anderzijds weer los te trekken waarmee hij in maart 2015 is begonnen.

Van: Grietje Anchelon [mailto:grietjeanchelon@gmail.com] 

Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 12:54 

Aan: Grietje Anchelon

Onderwerp: Wijziging leden dorpsraad Radio Kootwijk

Beste bewoners en belanghebbenden,

In volgorde hebben Grietje Anchelon (secretaris), Marit Elders (voorzitter) en lid Tilly Pronk per direct hun functie neergelegd in de dorpsraad Radio Kootwijk. De verklaringen staan hieronder. We verwijzen verder voor beantwoording van vragen naar de zittende dorpsraadleden via het emailadres: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

Wij vragen aan de zittende leden om ook deze verklaringen op te nemen in het jaarverslag van de dorpsraad-en belangenvereniging.

Vriendelijke groet,

Grietje, Marit en Tilly


________________________________________________________________________________

Verklaring Marit Elders, voorzitter

“Helaas, moet ik u mededelen, dat ik per direct mijn taken als voorzitter van de dorpsraad Radio Kootwijk neerleg en vanaf nu, vrijdag 13 juli 2018 géén verantwoordelijkheden meer neem en draag voor de activiteiten van de DR. Ik ben niet meer in staat mijn functie als voorzitter uit te voeren en er rest mij, met pijn in het hart, niets anders dan mijn functie neer te leggen.

Tijdens mijn vakantie, eind juni/begin juli, heeft de secretaris haar werkzaamheden neergelegd in de DR vergadering. De reden was, dat zij het niet eens was met de gang van zaken en manier van omgang met elkaar in de dorpsraad. Ze voelt zich niet prettig bij deze dorpsraad. Daarnaast hebben in diezelfde vergadering drie dorpsraadleden aangegeven onvoldoende vertrouwen te hebben in mij als voorzitter. Vertrouwen, openheid en eerlijkheid is de basis van elke samenwerking, teaminspanning en voor alles wat je doet. Het verlies van vertrouwen gaat verder dan emoties en het maken van fouten. Er is hier dan ook een onherstelbare situatie in de dorpsraad ontstaan. 

Ik heb mijn mede dorpsraadgenoten bedankt met een bloemetje voor de resultaten die behaalt zijn. Tilly Pronk, je was een vast baken met aandacht voor lief & leed van dorpsbewoners en onze encyclopedie over hoe zaken in elkaar zaten over de jaren heen. Essentieel, omdat geschiedenis belangrijk is voor de toekomst. Grietje Anchelon, secretaris, zonder jou was er geen convenant geweest. Je wist je weg te vinden in de politiek, hield de externe partijen aangesloten en liet alles gesmeerd lopen. Robert Sühre; jij liet in de periode van het convenant de rest draaien, zonder hiervoor aandacht te vragen. Je deed het gewoon. De financiën, het dorpshuis, jij droeg dat. Dit was een grote klus en werd groter toen je ook de overdracht naar het nieuwe dorpshuis ging regelen. Gelukkig is Mirjam Knulst je komen helpen met de financiën en maakt daarin ook de financiën meer bestendig voor de toekomst. Els en Frank Hamaekers zijn je komen helpen met het beheer van het dorpshuis, zodat ook hier alles op rolletjes draait. Door jullie inzet waren we niet zover gekomen. Dank daarvoor en ik hoop dat de bewoners nog lang profiteren van onze inzet. 

Ik kan terugkijken op mooie resultaten die we met elkaar hebben bereikt o.a. onze inspanningen in het dorpenplatform, in de zorg in Radio Kootwijk en voor ons nieuw gesubsidieerde dorpshuis. En belangrijk resultaat was het aanbrengen van wijzingen in het bestemmingsplan en afspraken vast te leggen in een convenant tussen gemeente Apeldoorn, Staatbosbeheer en de Dorpsraad. Dit convenant heeft ons in staat gesteld een gelijkwaardige partner aan tafel te zijn wat resulteerde in deelname aan de werkgroep verkeer, wijzigingen in het Wisenten project en blijvende inspraak hierin, aan tafel met de hulpdiensten en gemeente inzake veiligheid en ontvluchting Radio Kootwijk en de meekijkende politieke partijen met ons dorp. Dit laatste hielp om op onze punten de juiste prioriteit te krijgen. 

Het is vrijwilligerswerk en ik heb in alle oprechtheid mijn best gedaan om de belangen van de bewoners zo goed en zo kwaad als het kon, te behartigen. Dit niet zelden ook ten kostte van mijn eigen belangen. Ik wil degenen danken die altijd positief waren en mij hebben gesteund, ondanks dat we het misschien niet altijd eens waren. Dat geeft niet, dat hield mij scherp. Ik wil degenen bedanken, die, ondanks dat het soms moeilijk is om onze eigen trots te trotseren, we elkaar in de ogen hebben aangekeken en hebben leren zien wat we bedoelen en wie we zijn. Dank je wel daarvoor. Ik wil de externe partijen, gemeente Apeldoorn, Staatsbosbeheer en politie bedanken voor de samenwerking en het zoeken naar het gemeenschappelijk belang. Ik kan zeggen, dat het een gemeenschappelijke zoektocht was over wat ons bestemmingsplan inhoudt en hoe we de veiligheid en leefbaarheid in Radio Kootwijk kunnen waarborgen. Het was mij een aangenaam genoegen. 

De ander en jezelf altijd recht in de ogen kunnen blijven aankijken, dat is waar ik voor sta. Welke fouten we ook maken en hoe we ook zijn. Het antwoord ligt verscholen in ‘t feit of je de ogen neerslaat òf durft te kijken. 

Dank jullie wel.“


______________________________________________________________________

Verklaring Tilly Pronk, lid

Beste allemaal,

Hierbij deel ik jullie mede, dat ik naar aanleiding van wat er gebeurd is tijdens de laatste dorpsraadvergadering mijn functie als lid opzeg.

Ik heb er toe besloten, omdat na de vele jaren dat ik in de dorpsraad gezeten heb, er altijd wel eens een meningsverschil was onderling, maar dat er altijd vertrouwen in elkaar geweest is. Het aanschuiven van een lid van de dorpsraad bij een vergadering of werkgroep is in het verleden nooit gezien als een bedreiging. Ook als een lid van de dorpsraad een van de anderen uitnodigd om mee te gaan werd dat nooit als een bedreiging gezien .

Zoals het nu gegaan is, is dit een Dorpsraad, waar ik mij niet prettig bij voel en ik geen deel meer van wil uitmaken. Het vertrouwen is weg in de onderlinge samenwerking.

Het is een vrijwilligersbaan en geen betaalde job en de Dorpsraad zou een team moeten zijn, maar is dat niet meer helaas als er geen vertrouwen in elkaar is .

Ik vind het ongelooflijk jammer, ook omdat ik graag het voetbalveldje zou willen renoveren , waar ik mee bezig was , zou willen afmaken, misschien kan dat nog wel als dorpsbewoner.

Ik wil jullie allemaal een voor een bedanken voor de fijne jaren. Ik vind het jammer dat het zo gelopen is.

Tilly Pronk

——————————————————————————————————————

Van: Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk [mailto:dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com]

Verzonden: donderdag 19 juli 2018 21:24

Aan: Dorpsraad

Onderwerp: Wijziging bestuur dorpsraad Radio Kootwijk

Beste bewoners,

Vorige week heeft u een mail ontvangen met daarin het besluit van drie dorpsraadleden om per direct hun taken neer te leggen en te stoppen als bestuurslid. Deze mail heeft ons als zittende dorpsraadleden compleet verrast. De beslissing en de email is zelfstandig en zonder overleg genomen en uitgevoerd.

Hoewel we ons goed kunnen voorstellen dat u graag onze reactie op de inhoud van deze mail zou willen hebben, kiezen we ervoor om daar nu niet op in te gaan. Wel willen wij u in kennis stellen dat wij ons niet herkennen in het beeld dat is neergezet. We nemen ook afstand van zowel de vorm als de inhoud waarmee men bewoners en  onze relaties heeft geïnformeerd. We betreuren dit zelfs; het beperkte gevoel voor diplomatie en bestuurlijk inzicht wat uit deze mail spreekt schaadt onze reputatie als dorp en de dorpsraad als gesprekspartner. We hadden dit graag op een constructieve manier en in gezamenlijkheid als dorpsraad en bestuur behandeld. Die kans is ons helaas ontnomen.

De zomerperiode is er voor om bij te komen. De een gebruikt het om te reflecteren op waar die staat en hoe die verder zou willen. De ander gebruikt het om de batterij op te laden en te ontspannen. Wij als overgebleven dorpsraadleden zouden graag beiden doen; bezinnen en ontspannen. We stellen u voor om het reces te gebruiken om in de eerste plaats af te koelen.

De nog zittende dorpsraad zal u uitnodigen voor een overleg na de zomer. Hierin gaan we samen met u op zoek naar antwoorden en oplossingen. We zullen u een voorstel doen hoe we denken verder te kunnen maar ook ons democratisch stelsel gebruiken om naar u te luisteren, ons door u laten adviseren en samen besluiten te nemen. Als interim bestuur zullen we de taken continueren tot aan dit overleg. Zoals het soms in de Haagse politiek gaat zo kan het lokaal ook zijn.

In dit geval is er geen weg meer terug, maar wel een die voor ons ligt met nog altijd veel uitdaging, verbinding en saamhorigheid. Om die reden zijn we blij met de berichten die we hebben ontvangen waarin bewoners en relaties hun zorgen hebben geuit, hun betrokkenheid hebben getoond maar ook hun hulp hebben aangeboden.

Wij hebben daarom vertrouwen in een toekomst van het dorp en de dorpsraad, samen met onze partners en met elkaar. Laten we bij elkaar aangesloten blijven en vanuit openheid en eerlijkheid verder werken aan een leefbaar dorp voor iedereen.

Een fijne zomer toegewenst en tot ziens in de herfst!

Hartelijke groet namens het interim bestuur van de dorpsraad Radio Kootwijk.

Els Hamaekers
Robert Sühre
Frank Hamaekers
Mirjam Knulst

Uw reacties zijn welkom per email.

Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk

E-mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com