76 jaar bevrijding – EnglandSpiel – Fotogalerij ’40-’45 

     76 jaar bevrijding, Engeland Spiel  en Fotogalerij ’40 – ‘ 45

Canadese bevrijders met bewoners te RKwk. ………Foto: coll. Mw de Haan

Op zaterdag 17 april 2021 is/was het 76 jaar geleden dat manschappen van de 1e Canadian Infantry Division van Major-General H.W. Foster vanuit Ugchelen naar Radio Kootwijk trokken. Het Dorp en het geplunderde Radiozendstation werden door hen op snelle en accurate wijze bevrijd van de Duitse bezetting welke vijf jaar duurde. Radio Kootwijk kwam niet ongeschonden uit de oorlog. Het interieur van het hoofdzendergebouw werd geheel vernield en de zes 200 m hoge antenne masten ‘legden het loodje’. De redactie van TZZ meent met de onderstaande collectie berichten, foto’s, documenten, geluidfragmenten en afbeeldingen een bijdrage te leveren bij het herdenken van de bevrijding die 76 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

(red. TZZ).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

                    Englandspiel* (red. TZZ)                                                    

Het vervolg op de in 2018 gepubliceerde documentatie over het Englandspiel. (Zie hieronder en/of Facebook: Rondom “A”)

 Englandspiel* (red. TZZ)                                                                 

 Radio Kootwijk, 4 mei 2019

We zijn weer in de maand mei aangeland. Het begin van deze maand staat traditie getrouw in het teken van het ge- en herdenken van wat zich gedurende de 2e wereld oorlog heeft afgespeeld. Ook in Radio Kootwijk wordt jaarlijks 4 mei even stilgestaan bij het oorlogsmonument aan de Radioweg. In mei 2018 heeft de redactie van de website www.radiokootwijk.nu al aandacht besteed aan het Englandspiel en de rol die het zendstation Radio Kootwijk hierbij heeft gespeeld. Bij toeval werd ik op het internet getriggerd door een afbeelding getiteld “Gefingeerde aanval op Radio Kootwijk” in kapitale letters. De naam van de auteur: Joseph Schreieder deed mij de wenkbrauwen fronsen. Gedurende de oorlog was SS-Sturmbannführer Schreieder, hoofd van de Abwehr IIIF (militaire inlichtingen dienst), een van de belangrijkste figuren gedurende het Englandspiel (ook Operation Nordpol genoemd). Schreieder is direct betrokken geweest bij de dood van tientallen verzetsmensen waaronder tenminste 54 geallieerde agenten die bij het Englandspiel betrokken waren. Hij werd direct na de bevrijding berecht door het Bijzonder Gerechtshof en in juli 1948 buiten vervolging gesteld. Na een beroepsprocedure werd hij in 1949 vrijgelaten en aangesteld tot Oberregierungsrat van Beieren……….(Red.TZZ 4 mei 2019)

Hieronder treft u het (pdf) bestand aan: Klik zonodig op de tekst ‘Download het document op uw computer’.

* https://nl.wikipedia.org/wiki/Englandspiel

__________________________________________________________________________________________________________

     “GEFINGEERDE AANSLAG OP RADIO KOOTWIJK”

         uit: Ons Vrije Nederland,  21 januari 1950 nummer 30                                 door: Joseph Schreieder

 

 

Englandspiel: gedropped materiaal direct geconfisqueerd door SS

__________________________________________________________________________________________________________

Op 3 januari 2020 gekeken op NetFlix naar de film:  “Churchill’s secret agents – The new recruits”, over de training    van SOE agenten .

URL : https://www.opnetflix.nl/secret-agent-selection-ww2/33711

________________________________________________________________________________________________________

Radio Kootwijk, mei 2018  (red.TZZ)

Tijdens de Open Monumentendagen, in september 2017, kwam de redactie in contact met een bezoeker die onderzoek deed naar de rol van Radio Kootwijk, tijdens de 2e wereldoorlog, gedurende het z.g. Englandspiel (1941-1943). Via hem kwamen we in bezit van documenten waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het zendstation Kootwijk Radio eind augustus 1942 op het nippertje ontsnapt is aan een sabotage actie door de groep Taconis.(Operatie Feather). Op ‘het spoor gezet’ van deze zaak doen we verder onderzoek.(red TZZ.) Zie hieronder het resultaat.

Of klik op: Download dit bestand op uw computer (onderzijde pagina)  

Radio Kootwijk 1 mei 2016 (red.)

L.S.   Enige tijd geleden, kreeg ik van een inwoonster van Radio Kootwijk een afbeelding van Duitse (?) wachtposten boven de entree van gebouw A. Een uniek plaatje omdat er nauwelijks afbeeldingen bekend zijn van het Radiostation Kootwijk tijdens de bezetting. Het was de aanleiding om, bij de al bestaande fotocollages van de website Radio Kootwijk ‘Tussen Zand en Zenders’, een speciale ’40-’45 collage te implementeren. Achteraf bleken er in het archief toch nog sprekende afbeeldingen en documenten beschikbaar te zijn die een indruk geven over de positie van het radiostation en het dorp voor, tijdens en direct na de bezetting. Begin mei wordt er veel aandacht besteed aan de oorlogse periode. Het dorp Radio Kootwijk organiseert elk jaar een herdenking bij het oorlogsmonument aan de Radioweg. De redactie wil daar graag zijn steentje aan bijdragen door deze geschiedenis-collage ’40-’45 met documentatie in uw aandacht aan te bevelen.  JWU

 

                          Foto’s,  Afbeeldingen en Documenten RKwk  periode’40 – ‘45                                            Klik op de afbeelding om te vergroten.

Oorlogs Herdenkings monument (1947) Radio Kootwijk ter hoogte van Radioweg 2

 

Voor Historisch overzicht, oorlogsmonument en oorlogsjaren RKwk: klik op één van de URL’s

  = Historisch Overzicht Rkwk 10 mei – 30 juni 1940  Blz. 330 – 341  (.PDF)

 = voor geluidsfragment van de Gross Deutsche omroep “sender Kootwijk”: klik hieronder op:  de audiospeler   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________