78 jaar geleden bevrijding – EnglandSpiel – Fotogalerij ’40-’45 

     78 jaar geleden bevrijding, Engeland-Spiel  en Fotogalerij ’40 – ‘ 45

Canadese bevrijders met bewoners te RKwk.

Op maandag 17 april 2023 was het 78 jaar geleden dat manschappen van de 1e Canadian Infantry Division van Major-General H.W. Foster vanuit Ugchelen naar Radio Kootwijk trokken. Het Dorp en het geplunderde Radiozendstation werden door hen op snelle en accurate wijze bevrijd van de Duitse bezetting welke vijf jaar duurde. Radio Kootwijk kwam niet ongeschonden uit de oorlog. Het interieur van het hoofdzendergebouw werd geheel vernield en de zes 200 m hoge antenne masten ‘legden het loodje’. De redactie van TZZ meent met de onderstaande collectie berichten, foto’s, documenten, geluidfragmenten en afbeeldingen een bijdrage te leveren bij het herdenken van de bevrijding die 78 jaar geleden heeft plaatsgevonden .

(red. TZZ).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

                    Englandspiel* (red. TZZ)                                                    

Het vervolg op de in 2018 gepubliceerde documentatie over het Englandspiel. (Zie hieronder en/of Facebook: Rondom “A”)

 Englandspiel* (red. TZZ)                                                                 

 Radio Kootwijk, 3 mei 2023

We zijn weer in de maand mei aangeland. Het begin van deze maand staat traditie getrouw in het teken van het ge- en herdenken van wat zich gedurende de 2e wereld oorlog heeft afgespeeld. Ook in Radio Kootwijk wordt jaarlijks 4 mei even stilgestaan bij het oorlogsmonument aan de Radioweg. In mei 2018 heeft de redactie van de website www.radiokootwijk.nu al aandacht besteed aan het Englandspiel en de rol die het zendstation Radio Kootwijk hierbij heeft gespeeld. Bij toeval werd ik op het internet getriggerd door een afbeelding getiteld “Gefingeerde aanval op Radio Kootwijk” in kapitale letters. De naam van de auteur: Joseph Schreieder deed mij de wenkbrauwen fronsen. Gedurende de oorlog was SS-Sturmbannführer Schreieder, hoofd van de Abwehr IIIF (militaire inlichtingen dienst), een van de belangrijkste figuren gedurende het Englandspiel (ook Operation Nordpol genoemd). Schreieder is direct betrokken geweest bij de dood van tientallen verzetsmensen waaronder tenminste 54 geallieerde agenten die bij het Englandspiel betrokken waren. Hij werd direct na de bevrijding berecht door het Bijzonder Gerechtshof en in juli 1948 buiten vervolging gesteld. Na een beroepsprocedure werd hij in 1949 vrijgelaten en aangesteld tot Oberregierungsrat van Beieren……….(Red.TZZ 4 mei 2019)

Hieronder treft u het (pdf) bestand aan: Klik zonodig op de tekst ‘Download het document op uw computer’.

* https://nl.wikipedia.org/wiki/Englandspiel

__________________________________________________________________________________________________________

     “GEFINGEERDE AANSLAG OP RADIO KOOTWIJK”

        Uit: Ons Vrije Nederland,  21 januari 1950 nr 30   door: Joseph Schreieder

Englandspiel: gedropped materiaal direct geconfisqueerd door SS

 

__________________________________________________________________________________________________________

Op 3 januari 2020 gekeken op NetFlix naar de film:  “Churchill’s secret agents – The new recruits”, over de training    van SOE agenten .

URL : https://www.opnetflix.nl/secret-agent-selection-ww2/33711

________________________________________________________________________________________________________

Radio Kootwijk, mei 2018  (red.TZZ)

Tijdens de Open Monumentendagen, in september 2017, kwam de redactie in contact met een bezoeker die onderzoek deed naar de rol van Radio Kootwijk, tijdens de 2e wereldoorlog, gedurende het z.g. Englandspiel (1941-1943). Via hem kwamen we in bezit van documenten waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het zendstation Kootwijk Radio eind augustus 1942 op het nippertje ontsnapt is aan een sabotage actie door de groep Taconis.(Operatie Feather). Op ‘het spoor gezet’ van deze zaak doen we verder onderzoek.(red TZZ.) Zie hieronder het resultaat.

Of klik op: Download dit bestand op uw computer (onderzijde pagina)  

Radio Kootwijk 1 mei 2016 (red.)

L.S.   Enige tijd geleden, kreeg ik van een inwoonster van Radio Kootwijk een afbeelding van Duitse (?) wachtposten boven de entree van gebouw A. Een uniek plaatje omdat er nauwelijks afbeeldingen bekend zijn van het Radiostation Kootwijk tijdens de bezetting. Het was de aanleiding om, bij de al bestaande fotocollages van de website Radio Kootwijk ‘Tussen Zand en Zenders’, een speciale ’40-’45 collage te implementeren. Achteraf bleken er in het archief toch nog sprekende afbeeldingen en documenten beschikbaar te zijn die een indruk geven over de positie van het radiostation en het dorp voor, tijdens en direct na de bezetting. Begin mei wordt er veel aandacht besteed aan de oorlogse periode. Het dorp Radio Kootwijk organiseert elk jaar een herdenking bij het oorlogsmonument aan de Radioweg. De redactie wil daar graag zijn steentje aan bijdragen door deze geschiedenis-collage ’40-’45 met documentatie in uw aandacht aan te bevelen.  JWU

     Foto’s,  Afbeeldingen en Documenten RKwk  periode  ‘40 – ‘45 

Klik op de afbeelding om te vergroten.  

Luchtfoto van het zendstation gemaakt door de LuftWaffe in 1939.       
            
Ontspanning bijgebouw H (Hotel)
       
Bewakingskorps NL Radio Kootwijk
Winter 1940 met watertoren en gebouw H . Nog niets aan de hand.
Afbeelding voorzijde tegeltje gemaakt door sldt Van Kampen in 1940
Achterzijde tegeltje 1940
https://radiokootwijk.nu/wp-content/uploads/Historisch-Overzicht-Rkwk-mei-1940.pdf
Lees gehele inhoud: klik op Historisch overzicht mei 1940 onderzijde.
Verplichte loyaliteitsverklaring en dreigen met doodstraf door de duitse bezetter..
Duitse wachtpost Geb A
nazi-propaganda.-Gross-Deutsche-Sendung-ook-vanuit-Kootwijk-Radio.-Voor-geluid-klik-op-driehoek-in-Filmfragment.
In de Deutsche Zeitung in den Niederlanden troffen we het uitzendschema van Radio Kootwijk aan. Beluister geluisdsfragment onderzijde.
Dreigen met doodstraf door de duitse bezetter.
Verklaring Hr. Witsenburg na caputilatie.
SS Stoorzender in RKwk
Beschrijving Stoorzender RKwk
Enigma codeermachine waarmee de Duitse bezetter de uitzendingen vanuit RKwk naar de U-boten op de Atlantische oceaan versleutelde.
Dhr Witsenburg bij de achterzijde van geb A.
Tijdens het ‘Englandspiel’werd op 9 aug 1942 een sabotage actie gepland op het zendstation Radio Kootwijk. De door Thijs Taconis geformeerde groep liep in een mijnenveld waardoor de aktie mislukte . Art: Arnhemse Courant 10 aug.1942.
Ontslag Hr Witsenburg, beheerder RKwk.
Verblijf Ausweiss
De bezetters, zo zien ze eruit.
Geb. B droevenis !
Gebouw B in de vernieling.
210 meter verwrongen staal 1945. Let op het gat rechts in de toren.
Vernielingen door de Duitse bezetter gedurende de laatste dagen van de oorlog.
De zenderzaal zinloos vernield door de terugtrekkende wehrmacht.
Opgeblazen 220m mast langs gebouw A
Machinezender gesaboteerd door de Wehrmacht.
Germaanse destructie: 212m mast gevallen over de achterzijde van Geb A.
Buskaart 1943 voor een van de werknemers van het zendstation RKwk.
RKwk Granaattreffer in de toren van het hoofdzendergebouw (A)
De laatste VH 10 mei 1945
Het spel is uit mei 1945
Canadees leger 1945 Radioweg
1945 De jeugd van Radio Kootwijk met bevrijders bij een der gebouwen.
Canadees Tentenkamp ad Radioweg
Theetijd bij de Canadezen op de Radioweg RKwk
  
Bevrijders met een aantal bewoners van Radio Kootwijk .
verslag Aneta – A.N.P. 21 juni 1945
Door PTT gehuurde dubbeldekkers. 1946
Beschadiging interieur dubbeldekkers. Intrekking abonnementen ?
RKwk 16 aug 1946 Herstel toren gebouw A na granaattreffer 1945
Terugkeer dhr H. Witsenburg naar RKwk
Wederopbouw Geb. A 1945-46
Bouwkundig herstel Geb. A 1945-46 b
Geroofd materiaal weer terug in RKwk
4 mei herdenking. Kranslegging door Zendamateurverenigingen Veron en VRZA. 1984
Monument voor Radio zendamateurs aan gevel van gebouw A 1948 -2001
Kranslegging monument Radioweg 1946
Kranslegging Radio Kootwijk 1946
Kranslegging 1985 Bewoners en directie Radiodienst
Monument 40-45 aan de Radioweg.
Canadian Beer Bottles uit de grond R11
Richtingsbord Dcoy Mess achtergelaten door de Canadezen in de grond voor R2.
70 jaar ! later: Canadese radio 18 Set. Uit het zand bij R2
SS servies 2013 uit de grond bij R2 grond
Krantenfragment dd 3 aug 1945
Uit het zand bij R2: Authentiek krantenbericht dd may 1944 en los radiomateriaal.
Gedurende de oorlog werd
Kootwijk Radio tegen geallieerde luchtaanvallen beschermd door 2cm Duits luchtafweer geschut. 
De FLAK stond op drie verschillende posities in het terrein rond het zendergebouw opgesteld .
 
Handleiding voor de Duitse kanoniers van de 2cm FLAK (Flugabwehrkanone) die in het terrein rond het zendstation Kootwijk stonden opgesteld.

De PTT verleende na de oorlog  ten behoeve van de  gerepatrieerde Molukkers een tijdje gastvrijheid in het ‘Hotel Radio’ te
RKwk

Op het herdenkings monument aan Radioweg komt de naam G.A. Meerhof voor. Hij was radio zendamateur met de roepnaam PA0MB

 
 
 
 

Oorlogs Herdenkings monument (1947) Radio Kootwijk ter hoogte van Radioweg 2

 

Voor: Historisch overzicht, en oorlogsjaren RKwk: klik op één van de URL’s

  = Historisch Overzicht Rkwk 10 mei – 30 juni 1940  Blz. 330 – 341  (.PDF)

 = geluidsfragment van de Gross Deutsche omroep “sender Kootwijk”: klik hieronder op:   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________