Bewoners Radio Kootwijk “schrijven” en “spreken” 

 

“Eind 2019 kregen we bezoek van Thijs Groenewegen. Zijn vader was in de jaren 60 en 70  zender-chef in het gebouw A. Hij bracht wat knipsels mee afkomstig uit de nalaten-schap  van zijn in 1990 overleden vader. Hierbij was o.a. een kranten artikel uit 1988 over de eerste  uitgave van het boek  “Tussen Zand en Zenders”, samengesteld door Leona Udo-van der Sloot en Coby de Haan en geschreven door Betsy van de Pol, alle drie woonachtig in Radio Kootwijk.”  (redactie TZZ)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Onderstaande ontboezeming, van de oudste inwoonster van Radio Kootwijk

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Bijlage in het Verslag uit de ‘CHAT’. Een Interview met mw de Haan door  M. van Willigen op 6 juni 2013 

_____________________________________________________________________________________________________________________

‘100 jaar Radio Kootwijk’ 1920 – 2020

Op de bladzijden 13 t/m 17 van het boekje Foto ’87 treft u het relaas aan van Henri Bultman die zijn belevenissen, precies 100 jaar geleden (1920), omschrijft tijdens zijn verblijf in het Barakkenkamp op Radio Kootwijk. Zijn vader bouwde de rail/spoorverbindingen op het terrein. Meer lezen ?  Zie hieronder.

 

                                        

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Radio Kootwijk zoekt nieuwe gebruikers maar ook rust 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Astrid Bos vertelde aan ‘Boodschappen-lezers’ haar verhaal over Radio Kootwijk

_____________________________________________________________________________________________________________________

           

Radio Kootwijk ‘in de versnelling’

Radio Kootwijk, 27 oktober 2014    (red:  http://jwupcg.wordpress.com)

Het zal ons als Radio Kootwijkers nog wel enige tijd heugen: het 4e weekend in oktober 2014. De opening van het gerestaureerde gebouw A en het verschijnen van het nieuwe boek:

Radio Kootwijk, Biografie van een  Zendstation en een Dorp in het hart van de Veluwe. Het heeft vele duizenden mensen op de been gebracht. Op de aanrij routes naar het voormalige zendstation ontstonden kilometers lange files en moesten uiteindelijk worden afgesloten. De bezoekers wisten niet dat ze daarna nog een door Staatsbosbeheer (SBB) uitgezet drie km lang cross- country parcours, via een modderige Beukenlaan,  moesten afleggen voordat ze 40 min later uiteindelijk het voormalige hoofdzendergebouw konden aanschouwen. De in allerijl opgetrommelde  10 verkeersregelaars wisten ook niet wat ze overkwam en probeerde zo goed en zo kwaad als het ging de gang er in te houden. Op deze zonnige zondagmiddag bleek dit al gauw onbegonnen werk. Auto’s moesten kilometers verderop een parkeerplaats proberen te vinden. Deernis wekkend was te zien hoe de vele senioren al of niet met wandelstok of een rollator zich door de Beukenlaan ploeterden. Erg sneu ook voor de automobilisten die Radio Kootwijk nooit bereikt  hebben die dag. En de bewoners van Radio Kootwijk wisten eigenlijk niet wat hun overkwam. Ze wisten uit ervaring dat bij grootschalige evenementen er door SBB bij de organisatoren op wordt aangedrongen een transferium in te stellen waardoor de verkeerstromen kunnen worden gekanaliseerd vanuit de periferie.  Dit gold blijkbaar niet voor SBB zelf. Aan de ander kant mogen we trots zijn dat zoveel mensen belangstelling hebben getoond voor het gebouw en het nieuwe RKwk boek. De auteur van het ultieme RKwk boek verwoorde desgevraagd zijn gevoelens onder ander zo:

”De ‘oud- dorpsbewoners’ hebben voortreffelijk, nuchter en sportief gereageerd op de verkeersdrukte, die ze, en vele andere bezoekers, ertoe dwong 3 tot 7 kilometer te lopen van een parkeerplaats naar het Gebouw A. Ze hebben het allemaal met plezier gedaan, en dat zegt veel over wat Radio Kootwijk betekent voor het publiek”.

Sommige nieuwe Radio Kootwijkers hebben zich gestoord aan de drukte, maar ja: “wie niet tegen knallen kan, moet niet in Harskamp gaan wonen”  (citaat),  vernamen wij in de wandelgangen. En daar willen we het maar bij laten……….. ‘Ons’  boek, 224 bladzijden, 1,35 kg zwaar, adviesprijs € 29,50