Monumenten in Radio Kootwijk

 
Radio Kootwijk herbergt een 3 tal monumenten te weten :

 = Het monument op ‘de driehoek’ : 10 jaar PTT Radiotelefonie met Indie (1928-1938)                                     

 = Het herinnerings monument nu naast de Theaterloods (2023) .  

    Eerst op de hei tegenover  Gebouw A. voor ‘50 jaar zendstation Radio Kootwijk’             (1923-1973)

 = Het herdenkings monument tegenover R9 voor gevallen PTT collega’s 1940-1945

IN MEMORIAM

Monument “50 jaar zendstation radio – kootwijk”  

Op 5 mei 1973 was het 50 jaar geleden dat het draadloos telegrafieverkeer met ‘ Ons Indië ’ werd geopend. De echtgenote van de toenmalig beheerder van het Radiostation Kootwijk mw Heespelink heeft dit feit gestalte gegeven door een monument te maken dat is opgebouwd uit alle materialen welke op het Radiostation Kootwijk voorhanden waren. Het symboliseert, door 25 phyton tuidraden vormgegeven de verbinding, vanuit één punt (RKwk) over de oceanen, met Indië en uitwaaierende over de Indische archipel. Diverse onderdelen en kleuren kenmerken het monument. De tuispanners zijn zwart, de Phyton tuidraden geel, de Mannesmann mastdelen blauw en de Indische archipel wordt door rood geschilderde profielijzer aan betonnen tui-blokken verbeeld. Het monument is geografisch geplaatst in de Oost-West richting. Bij het monument behoort een messing plaatje met het opschrift :  “7 mei 1973   50 jaar zendstation radio kootwijk”

Het monument stond op gesteld een 20 tal meters in de hei aan de noordzijde van de Radioweg in de nabijheid (140m )van het hoofdzendergebouw A. Volgens Staatsbosbeheer “zou het de natuur in de weg staan” !


    Het herinneringsmonument in volle glorie. 

    Monument onttakeld sinds 2011


       5 mei 2023 , herstel en herplaatsing van het herinneringsmonument RKwk.

    Monument Herdenking 1940-1945 Radio Kootwijk, begin Radioweg t.o. R9
  

Monument RKwk R2-1

Monument RKwk R2-2

Monument RKwk-4Monument RKwk R2-3


BRON :  Het artikel Monument in Radio Kootwijk troffen wij aan in het boek: Stichting Bevrijding   Apeldoorn  40-45 . Het verhaal achter de Apeldoornse oorlogs monumenten

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
‘Het Wereldbolmonument’ –10 jaar Radiotelefonie met Indië–
 

Radio Kootwijk “Piekt” weer

In Radio Kootwijk, op de splitsing van wegen, waar de Turfbergweg overgaat in de Radioweg bevindt zich het plantsoen ‘De driehoek’. Centraal in het plantsoen, met een van natuur-stenen platen bestraat gedeelte, werd in 1938 een monument geplaatst ter herinnering aan het feit dat tien jaar eerder de eerste officiële radiotelefoonverbinding met Nederlands-Indië tot stand kwam.

Het monument bestaat uit een viertal zitbanken, en een centraal geplaatste koperen wereldbol met ster(piek) op een terracotta pedestal. Aan de oostelijke rand bevindt zich een, uit de ijstijd daterende vanuit Scandinavië door de gletsjers meegevoerde, granieten zwerfkei. De beeldhouwer Titus Leeser heeft ter plaatse er een roepend hoofd uitgebeiteld met de tekst: Hallo Bandoeng! 28 februari 1928-1938

Tot oktober verleden jaar heeft de karakteristieke bronzen wereldbol er bijna 75 jaar ongeschonden gestaan totdat een onverlaat de koperen piek van het monument heeft afgebroken en daarmee het monument ernstig beschadigde. Het ‘robijntje’, op de positie Bandoeng op de wereldbol, was al vele jaren eerder van het monument verdwenen.
We hebben het er niet bij laten zitten, en contact opgenomen met Yvonne de Vries van de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Vormgeving te Apeldoorn. Zij vond de kunstenaar Tirza Verrips bereid om aan de hand van de door ons geleverde duidelijke foto’s, en in samenwerking met de volgens Tirza beste bronsgieter van Nederland Hans Steylaart uit Waardenburg, een replica te maken. Het heeft daarna toch nog tot medio mei 2013 geduurd voordat het monument weer herenigd werd met de bronzen ster.
Een ‘Pluim voor de Piek’ verdient het team Ruimtelijk Vormgeving van de Gemeente Apeldoorn. Als opdracht-gever en budgethouder ‘kleine monumenten’ heeft het de 1500 euro kunnen reserveren die de restauratie van het herinnerings monument heeft gekost. Een vervanger voor het Bandoeng Robijntje zal binnenkort ook weer worden teruggezet waarna het monument op de Driehoek weer helemaal compleet zal zijn.
Flitsredactie, juni 2013

Redactie en co-realisatie: J.W. Udo © 2022. Alle rechten voorbehouden.