‘De Wereld rond een zendstation’

 

Download het document op uw computer

 


 

         Onderhoud Openbare Ruimte

 

 

onderhoud

 


     

 

Sterrenwacht RKwk   

Melkweg Monument
 Cultuur & Historie         

 Cultuur Historische Effectrapportage Radio Kootwijk.

  In opdracht van: de provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, Rijksdienst voor de   Monumentenzorg.  Productie en Copyright:  stoa, . . .   d.d. 2 maart 2004.

 CHER FRONTOm de cultuurhistorische waarde van het complex Radio Kootwijk te kunnen beoordelen, is onderzoek verricht naar onder   meer de architectuurhistorie en de relatie met ecologie en landschap. Dit heeft ertoe geleidt dat in de rapportage gedetailleerde beschrijvingen en waarderingen voor Radio Kootwijk zijn opgenomen.

De CHER kent de volgende conclusies:

Het zendcomplex is op internationaal niveau van grote cultuurhistorische waarde. Het complex is in zijn   functionele en ruimtelijke samenhang van belang (de som der delen is uniek). De ruimtelijke structuur en samenhang van het complex moeten het uitgangspunt vormen voor nieuwe ontwikkelingen. Vanwege het belang van het complex als geheel moet gestreefd worden naar een visie op het hergebruik van het totale zendcomplex. De cultuurhistorische achtergrond van het complex kan als inspiratiebron dienen voor een nieuw gebruik. Diverse gebouwen kennen een monumentale status. Zendgebouw A is beschermd als rijksmonument. Voor diverse ander gebouwen wordt (ten tijde van het opstellen van het CHER) geadviseerd deze alsnog aan te wijzen als rijks- of gemeentelijk monument. De verschillende objecten die deel uitmaken van Radio Kootwijk hebben een waardering gekregen op basis van de aspecten “cultuurhistorische waarde”, “ensemblewaarde”, “architectuur-historische waarde”, “gaafheid” en “zeldzaamheid”.

In de CHER worden alle objecten op het zenderterrein als ook in het Dorp Radio Kootwijk omschreven en afgebeeld.Wilt u de CHER raadplegen klik dan op: https://radiokootwijk.nu/het-radiozendstation/613-2/zendstn-rkwk/

 


                                                     Cultuur & Historie

  De teloorgang van het directie gebouw F te Radio Kootwijk. juli 2015

  Tekst in bewerking 28-07-2015

 

  Zie fotogalerij: https://radiokootwijk.nu/het-radiozendstation/fotografie-zendstation-rkwk/de-teloorgang-vh-directie-gebouw-f/

 

 


 
 Uit : Nieuwe Apeldoornse courant, 25 nov 1991
 
RKwk TBBO