Fotogalerij 1916 – 1923

Aanleg weg Assel/Kootwijk Radio 1919-1920
Amsterdamse bosarbeiders voor hun barak aan de Burelhul.
Directiegebouw
Het Barakkendorp voor de 150 boswerkers aan de Burelhul nadert zijn voltooiing (1918) .
Tuidraden met de geïsoleerde tuispanners.
Gebouw A in aanbouw vanuit een der 220m hoge masten
Langegolf antenne-afstem installatie
Luchtfoto Radio Station Kootwijk in oostelijke richting 1921. foto: NIMH
Lijst van symbolen en hun betekenis bij de bouwtekening (Renvooi) Radio Kootwijk 1923
Vorige slide
Volgende slide

Seintorens Assel

 

 

 ___________________________

Collage van foto’s van het terrein te Radio Kootwijk zendstation omstreeks 1923

______________________________________________

Watertoren Radio Kootwijk 1923. Ontwerp J.M. Luthmann .

  De watertoren van Radio Kootwijk

Watertorens in het algemeen dienen ervoor om de druk in het waterleidingnet op peil te houden. De relatief kleine hoeveelheid water in de toren zelf – de inhoud van het reservoir kan tussen de 110 m3 en maximaal 25.000 m3 bedragen – wordt alleen in noodsituaties gebruikt. De hoogte van zo’n toren ligt tussen de 35 en ruim 60 meter.

De watertoren in Radio Kootwijk werd gebouwd in 1922 naar een ontwerp van de Haagse architect Jules Marie Luthmann (1890-1973). Luthmann studeerde na zijn middelbare schoolopleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam Van 1919 tot 1923 werkte hij bij ‘s Rijks Gebouwendienst in Den Haag. In die functie ontwierp hij Zendgebouw A van het Radiostation in Kootwijk en een aantal bijgebouwen waaronder de watertoren, het transformatorhuis, hotel Kootwijk-Radio en enkele dienstwoningen.

De watertoren in Radio Kootwijk 37,85 meter hoog en heeft een waterreservoir van 110 m3. wat overeenkomt met 110000 liter. Het water werd van een diepte van 30 meter opgepompt en diende als koelwater voor de zenders (de radiolampen) en werd tevens gebruikt voor de drinkwatervoorziening van de bewoners van Radio Kootwijk. Links van de toren staan de twee pomphuisjes die, evenals Zendgebouw A, de watertoren zelf en enkele andere bijgebouwen op de Rijksmonumentenlijst staan. Tegenwoordig heeft de inhoud van het reservoir de functie als bluswaterbuffer bij bos en woning branden.

Bovenop de watertoren staat een lamp waardoor het gebouw ook functioneel als vuurtoren kon worden ingezet. Dergelijke lichten stonden er vroeger ook op de 250 meter hoge zendmasten van het zendstation en dienden als waarschuwingslichten voor het vliegverkeer. In de omgeving van het zendstation werden de afgelopen jaren veel bomen gekapt. Je kunt je nu dan ook veel meer dan vroeger voorstellen dat dergelijke hoge objecten gevaar voor de luchtvaart konden opleveren.


  Vanuit de watertoren is de onderstaande foto genomen.  De afbeelding is als ansichtkaart gebruikt. 

 

 

______________________________________________

 

Ongeluk bij de bouw van de mast(en)  4 juni 1920

 

 

 

 

 

 

Vijf antenne werkers in een hijskist ! De zesde kan er nog bij !