Hotel Radio, het vervolg

Hotel Radio in 2004
Hotel Radio in 2014

 

“PLANNEN VOOR HERBOUW HOTEL RADIO KOOTWIJK IN VERGEVORDERD STADIUM”       

Radio Kootwijk  21 april 201
Lees ook : ” vijf jaar wachten”…….(zie elders op deze pagina)  
Jeroen Pol  21-04-19, 06:30

De plannen voor de wederopbouw van het hotel in Radio Kootwijk krijgen concrete vormen. Het hotel brandde in maart 2006 voor een groot deel af. Eelco Schurer, locatiemanager namens Staatsbosbeheer, hoopt dat er over twee jaar daadwerkelijk wordt gebouwd aan het monumentale pand. Provincie Gelderland heeft subsidie beschikbaar gesteld om onder meer de bouwkundige staat te kunnen onderzoeken.

In 1921 is het  Tehuis voor Vrijgezelle Ambtenaren gebouwd. Het gebouw kreeg vijf jaar later al een andere functie, toen de meeste woningen voor personeelsleden van het zendstation klaar waren en de telegrafisten waren vertrokken. Het werd een hotel met een restaurant, dat Hotel Radio werd genoemd; hier konden zowel ambtenaren van de PTT als toeristen overnachten. Het hotel was – evenals de Kathedraal – ontworpen door architect Julius Marie Luthmann. Zijn bouwstijl vertoonde sterke verwantschap met de Amsterdamse School

Familie Middelveen

In 1929 werd er een vleugel bijgebouwd, met twaalf personeelskamers, een eetzaal en een ontspanningszaal. Aan de achterkant kreeg de nieuwbouw een lage, langgerekte uitbouw, met een kegelbaan. In 1941-1942 vergrootten de Duitsers het gebouw met een vleugel aan de rechterkant. Van 1947, tot het hotel in 1972 de deuren sloot, zwaaide de familie Middelveen er de scepter. Enkele jaren daarna was het gebouw in gebruik als kantoor, daarna werd het verbouwd en ingericht voor leidinggevend en administratief PTT-personeel. Het kreeg de naam Gebouw H, als herinnering aan het vroegere Hotel Radio.

November 2000 kwam eigenaar KPN met het plan om het complex te slopen, omdat de onderhoudskosten tegen de miljoen gulden liepen. Zo ver kwam het niet, de gemeentebestuur van Apeldoorn stond op haar achterste benen. Twee jaar later lag er een plan dat met hotel en lodges zich richtte op verblijfsrecreatie, dat het ook niet zou halen.

Aftakeling

Sinds de brand van 2006 werd de herbouw van het hotel meer dan eens geopperd. In juni 2007 leek de kogel door de kerk.  Dienst Landelijk Gebied, de nieuwe eigenaar en beheerder van het voormalige zenderpark, wilde het hotel in oude luister herstellen. Zelfs de eerder verdwenen dubbele boog boven de entree zou terugkomen. Aan het eind van dat jaar werden de restanten van het hotel afgedekt om verdere aftakeling te voorkomen.

In 2010 deed de Dienst Landelijk Gebied het beheer over aan Staatsbosbeheer.  De gedachte was toen dat het hotel eind 2012 of in de loop van 2013 weer in gebruik kon worden genomen. Omdat er bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan kwamen en doordat de marktomstandigheden veranderden ging ook door die plannen een kruis. 

Het informatiebord dat eind 2007 in het front van de geblakerde bouwval werd geplaatst door de Dienst Landelijk gebied. Het noodddak was toen net aanbesteed.
Eelco Schurer
Eelco Schuler, terrein manager namens SBB is nog vol goeden moed .

25 Kamers

Eelco Schurer is nu optimistisch gestemd. ,,Want wie kan er nu tegen zijn dat op de plek van deze bouwval zo’n mooi gebouw in ere wordt hersteld?’’ Staatsbosbeheer gaat de kaders stellen waar binnen de architect, bouwer en de ondernemer die het hotel gaat runnen zich moeten bewegen. In het hotel is ruimte voor 25 kamers. ,,Het gaat voor ons niet alleen om geld’’, benadrukt Schurer, ,,maar bijvoorbeeld ook om de vraag:  Wat voeg je toe? Het moet passen binnen Radio Kootwijk. Het gaat om beleving, om kwaliteit, om cultureel erfgoed. We gaan het dan ook breed aanbesteden.’’

Het flora en faunaonderzoek loopt al. ,,Wat zit er aan bijzondere natuur en wat betekent dat?’’, legt Schurer uit. ,,Een ambtenaar van de gemeente Apeldoorn helpt ons mee in het hele proces. Over twee jaar zijn we bezig met de bouw, hoop ik.’’ Om de herontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. ,,Zo is het gebouw in de huidige staat hoger dan het bestemmingsplan toestaat’’, zegt Schurer. En zo zijn er meer zaken die een update behoeven. ,,Er is nog een plek voor een nieuw dorpshuis ingetekend bij de tennisbaan,  maar het dorpshuis heeft al onderdak in een bestaand gebouw gekregen’’, geeft Schurer een voorbeeld.

Rechtsgang

Waar in het verleden het vernieuwen van het bestemmingsplan voor Radio Kootwijk met lange rechtsgangen gepaard ging hoopt Schurer nu op een soepeler traject. ,,Er komt geen extra bezoek ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. Wij hebben ons steeds aan alle afspraken gehouden en dat blijven we doen. Het  asfalt van de grote parkeerplaats bij de Kathedraal is verwijderd. Asbestdaken zijn gesaneerd. De dieselloods is het volgende gebouw dat plat gaat.’’

Nieuwe functies

Radio Kootwijk is een zelfstandig erf binnen Staatsbosbeheer. Dat betekent dat het voormalige zendcomplex zichzelf in stand moet kunnen houden. Er is geld nodig om de kosten van personeel en het onderhoud van zo’n twintig gebouwen te kunnen dragen. ,,Een hotel heeft een functie waarmee we geld kunnen binnenhalen’’, zegt Eelco Schurer, die als de rentmeester van Radio Kootwijk kan worden gezien. ,,Een hotel op zo’n bijzondere plek zal gasten trekken die speciaal voor de ambiance komen. Rust en natuur zijn dan kernwaarden.’’

Veel oude gebouwen op het terrein hebben al een nieuwe functie. Zo zijn de Theaterloods en de Droomfabriek huurders. Het voormalige Zendgebouw A, bekend als de Kathedraal, wordt onder meer gebruikt voor conferenties, vergaderingen en muziekvoorstellingen. 

Eind 2007 werd een provisorisch dak op het deels afgebrande hotel gelegd om verder verval te voorkomen. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vijf jaar wachten, maar einde is nabij…….

Geplaatst op 19 maart 2011
Het gebouw anno 2014

 

RADIO KOOTWIJK – Afgelopen nacht was het precies vijf jaar geleden dat het voormalige hotel-restaurant Radio Kootwijk door een uitslaande brand zwaar werd getroffen. Sindsdien wacht het geblakerde karkas op herstel en heropening als hotel, restaurant, grand-café of een combinatie daarvan. Sinds kort met een plek op de gemeentelijke monumentenlijst als troef.

Eigenaar Staatsbosbeheer legt momenteel de laatste hand aan een tender die voor het gebouw en het beheer ervan wordt uitgeschreven. Volgens plan moet die in mei of juni van start gaan, zegt Jos Overman van het kernteam van Staatsbosbeheer voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk. Na het openstellen van de tender kunnen mogelijke initiatiefnemers zich met een plan inschrijven voor het voormalige hotel. Overman hoopt later dit jaar met een geschikte kandidaat naar een architect te kunnen stappen, om samen het ontwerp te maken voor de restauratie en gedeeltelijke herbouw van het hotel. ,,Dan duurt het vast nog wel even voor we het openingslint kunnen doorknippen. Ideaal gesproken zou het hotel eind 2012 of in de loop van 2013 weer in gebruik kunnen worden genomen”. Voor Radio Kootwijk is het hotel van groot belang. Niet alleen kunnen bezoekers er straks een overnachting boeken, maar volgens plan moet het hotel ook een rol spelen bij de catering op het voormalige zendercomplex, waar diverse gebouwen een andere functie krijgen, met onder meer plek voor evenementen.

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn besloten het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Niet bijzonder genoeg voor de rijkslijst, zoals bijvoorbeeld het hoofdgebouw en de watertoren (alledrie van architect Julius Maria Luthman), maar desondanks waardevol, zeker voor het ontstaan en de geschiedenis van Radio Kootwijk.

Het hotel werd in 1921 gebouwd als tehuis voor vrijgezelle ambtenaren. Dat was al kort na de eerste bouw in Radio Kootwijk. Vijf jaar later werd het gebouw veranderd in een hotel-restaurant, omdat de meeste woningen in Radio Kootwijk inmiddels waren opgeleverd en de eerste lichting ambtenaren die alleen nog de telegraafmachine bedienden weer was vertrokken. Desondanks logeerden er nog regelmatig werknemers van het zendstation.

In 1928 werd het hotel uitgebreid met een grote vleugel, waarin een grote eetzaal en een feestzaal werden ondergebracht die nodig was voor het grote herdenkingsfeest in 1929 voor de viering van de eerste radioverbinding met Nederlands-Indië. In de oorlog voegden de Duitsers nog een vleugel aan de oostzijde en een keuken toe, die later werd omgebouwd tot een drietal woningen.

Gelukkig voor Staatsbosbeheer en de Apeldoornse cultuur-historie is kort voor de verwoestende brand van vijf jaar geleden een nauwgezet monumentenonderzoek gehouden in en om het gebouw. Daarin zijn veel details beschreven en gefotografeerd, waardoor de restauratie een stuk gemakkelijker zal worden. Het onderzoek prijst het gebouw om zijn schilderachtige hoofdvorm, bijzondere materiaalgebruik en prominente ligging. Daardoor is het hotel een markant onderdeel van het zendcomplex.

NB. De termijn waarbinnen de goedkeuring van het bestemmingsplan RKwk zou moeten plaatsvinden lijkt elastiek.. Wordt het 2015 ?  De SWMA wordt bedankt ….!!!  (jwu)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________