Boeken & geschriften over RKwk.

Boeken en geschriften over Radio Kootwijk

Bezoek door Panorama

Schandaal RKwk

Bedrijfsbanden

Uit PTT bedrijfsbanden, november 1966

De Dom van Kootwijk

Uit het NRC van 4 september 1987

 

 


Een vleugje radio-geschiedenis: Het ontstaan van het station Kootwijk Radio.

‘VRIJHEIDSZIN EN ONDERNEMINGSGEEST’: 

“Dat zijn de gulden woorden, die zoo dikwijls al geschreven zijn boven dat prachtige hoofdstuk onzer geschiedenis, dat vertelt van onzen onafhankelijkheidsstrijd en van de kloeke ontdekkingsvaarten de wereld rond”.   

uit: PTT Bedrijfsbeelden Serie D n°1 “Rijkszendstation KOOTWIJK RADIO”  1930


Radio Kootwijk
biografie van een Zendstation en een Dorp in het hart van de Veluwe.

door: Cees van der Pluijm  (1954 – 2014)

Het boek vertelt het verhaal van de zendtechniek, de ontwikkeling van het telegraaf- en telefoonverkeer, aanFlyer-1vankelijk vooral met onze koloniën, van 1919 tot nu. Daarnaast wordt het bijzondere Gebouw A (het voormalige hoofdzendergebouw, ook wel de sfinx van het Kootwijkerzand) architectonisch en cultuurhistorisch geanalyseerd en toegelicht. In een derde hoofdstuk vertelt hij hoe het is op te groeien in een besloten, geïsoleerde gemeenschap midden op de Veluwe, waar zo’n 150 mensen woonden en werkten op en om het zendstation, zonder winkels, scholen, kerken of andere ‘gewone’ voorzieningen. De geschiedenis van natuur en landschap, van de ijstijd tot nu, is een boeiend aspect van Radio Kootwijk,  daar wordt uitgebreid op ingegaan, waarbij buurtschappen als Assel, Hoog Buurlo en Gerritsfles ruim aandacht krijgen. 

 

Tot slot wordt het verhaal verteld van Radio Kootwijk na de sluiting van het zendstation: een sociaal-cultureel centrum voor concerten theatervoorstellingen, exposities, bedrijfsfeesten en congressen.In  ‘Radio Kootwijk de biografie van een Zendstation en een Dorp in het hart van de Veluwe’  wordt het integrale verhaal gepresenteerd van bijna 100 jaar lokale geschiedenis. Maar wel een lokale geschiedenis van wereldbelang. Ook de rol van Radio Kootwijk in de oorlog komt uitgebreid aan de orde. Verder worden tal van misverstanden rechtgezet die in eerdere publicaties geslopen waren, worden broodje-aap verhalen ontzenuwd en krijgen de anonieme pioniers van Radio Kootwijk een naam en een gezicht.

Een luxe uitvoering met knip en leeslint, met veel en vaak unieke illustraties, 224 bladzijden en 1,34 kg zwaar.

De prijs is €29.50

2e druk (1000 ex): april 2015       Bron: Arnhem Direct 18 nov 2014

Te verkrijgen bij vele betere boekhandels en via internet.  

HALLO BANDOENG  november 2008. Nederlandse Radiopioniers (1900-1945)

Nieuwe boeken over Radio Kootwijk maarrrrrr……

Was er dan al eerder een boek over Radio Kootwijk ?  Ja zeker !

Alweer ruim 25 jaar geleden werd het boek ‘Tussen Zand en Zenders’ (147 blz.)te doop gehouden in het bedrijfsrestaurant te Radio Kootwijk. Dit boek is voortgekomen uit een fototentoonstelling. Zo’n duizend mensen bezochten in januari 1987 de tweedaagse expositie van foto’s, officiële en privé-opnamen, die met het ontstaan en bestaan van het radiostation op de Veluwe te maken hebben. En terwijl de belangstellenden langs de panelen schuifelden, hoorde men telkens de verzuchting: “het zou toch jammer zijn als met deze unieke verzameling verder niets zou gebeureTussen zand en zenders covern…”

‘Waarom maken jullie er geen boek van ?’  En dat gebeurde. Om een fotoboek als dit te kunnen uitgeven is een sponsor nodig. Het zou niet gelukt zijn zonder de steun van de Commissie voor Externe Budgettering van de Centrale Directie der PTT. Veel dank is ook verschuldigd aan al degenen die zo gulhartig foto’s hebben uitgeleend en afgedrukt, gegevens verstrekt herinneringen opgehaald, een technisch oogje in het zeil gehouden of op een andere manier geholpen. Zonder hùn medewerking was dit boek er zeker niet gekomen.

Het lijkt misschien ondankbaar maar in het boek zijn nauwelijks namen genoemd. Maar we meenden dat dit de beste manier was om de werkers van het radiostation in het algemeen de eer te geven die hun toekomt.

Zovelen immers hebben in de loop der jaren hun kennis en kundigheden, hun talenten en werkkracht aan Radio Kootwijk gewijd, dat een opsomming van al hun namen dit boek onleesbaar zou maken. En wie zijn wij om uit die lange rij een keus te kunnen maken ?

Tussen Zand en Zenders
Directeur generaal van de PTT dhr. Ir. C. Wit met het boek ‘Tussen Zand en zenders’. Van links naar rechts: Mw Betsy van de Pol (auteur), Ir. C. Wit, Mw Leona Udo-van der Sloot (samenstelling) en Mw Coby de Haan-van der Meulen (samenstelling).

RADIO KOOTWIJK – Bron van verhalen.
Ingekomen 21 december 2015

RKwk Bron van verhalen 2

Inhoud Boek Coby

‘Radio Kootwijk Monument in gewapend beton’ (2008)’

 RKwk monument in gewapend beton

 


Vanuit het voormalig zendstation Radio Kootwijk werd in de vorige eeuw contact onderhouden met Nederlands-Indië. Het bijna 90 jaar oude bouwwerk, ontworpen in art deco stijl, vormt een herkenbaar silhouet te midden van de Veluwse natuur. Het boek ‘Radio Kootwijk, monument in gewapend beton’ gaat in op de keuzes in het ontwerp en de uitvoering, in het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw. Zo wordt in dit boek uit de doeken gedaan waarom het gebouw juist werd opgetrokken uit gewapend beton. Vervolgens wordt ook de impact die de bouw van het zendstation had op de omtrek beschreven. Niet alleen architectonisch, maar ook sociologisch was het gebouw bepalend in de omgeving. De mensen die er bouwden, woonden en werkten vormden een bijzondere gemeenschap. Besloten wordt met een beschouwing van de huidige situatie en toekomstscenario’s. Na het wegvallen van de zendfunctie verkocht KPN Telecom in 2003 de gebouwen en de omliggende 400 hectare natuur aan het Rijk. Verschillende overheden zoeken nu samen naar een nieuwe bestemming voor dit unieke en kwetsbare complex.

Overige informatie: Auteur (s): Pieter Spits      Verschijningsdatum: 17 december 2008     Aantal pagina’s: 84  Taal: Nederlands

ISBN: 978075365924   Uitvoering: Hardcover   Overige informatie:    Prijs € 19,95 (incl. btw)

Wij ontvingen het bericht dat op 15 januari 2017 Hans Knap, op de leeftijd van 83 jaar, te Laren NH is overleden.

 

voorwoord Over en uit

 


In de september 2017 uitgave van Electron, het maandblad van de Vereniging voor Expirementeel Radio Onderzoek in Nederland (VERON), lazen we onder de titel ‘Een eeuw radiopioneren’ een technische verhandeling van onder andere het Radio(zend)station in de Malabar.
Het is dermate belangrijk dat we het in het menu zowel onder zendstation Malabar als bij zendstation zendstation Radio Kootwijk hebben geplaatst. (red TZZ)  zie hieronder.

De teloorgang

100 jaar geleden Radio Kootwijk 1920-2020

Op de bladzijden 13 t/m 17 van het boekje Foto 87 (zie onder) treft u het relaas aan van Henri Bultman die zijn belevenissen, precies 100 jaar geleden (1920), omschrijft tijdens zijn verblijf in het Barakkenkamp op Radio Kootwijk. Zijn vader bouwde de rail/spoorverbindingen op het terrein.

3 gedachten over “Boeken & geschriften over RKwk.”

Reacties zijn gesloten.