Activiteiten SBB 

    
Van het Provincial Team is de afgelopen drie jaar niets meer vernomen   red. TZZ


Ontvangen: dinsdag 12 maart 2024 

Activiteitenoverzicht SBB te Radio Kootwijk, mrt-apr 2024

Uit: SBB  Nws Brf No 70

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Provinciaal Team, 1 nov 2019

Boswerkzaamheden rond Radio Kootwijk in november 2019

Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief starten we op korte termijn met het randenbeheer rond Radio Kootwijk. Het hoofddoel van deze boswerkzaamheden is brandveiligheid. In de bosranden worden grove dennen geveld om ruimte te geven aan loofbomen. De loofbomen vormen een soort buffer rond het dorp en beschermen het dorp bij eventuele bosbranden.
Het werk zal in twee werkgangen worden uitgevoerd. Eerst starten we met het zaagwerk om vervolgens in de tweede werkgang het hout af te voeren. Het hout wordt op stapels gelegd langs de Turfbergweg en eventueel ook langs de Burelhul. De verwachting is nu dat we in de 2de of 3de week van november zullen starten met deze werkzaamheden.

Schaapskudde Hoog Buurlo

We zullen de schaapskudde van Hoog Buurlo een tijdje moeten missen. De komende maanden worden de schapen ingezet voor de begrazing van de heide op zweefvliegveld Terlet. Vervolgens zullen ze een belangrijke rol vervullen in de begrazing van onze graslanden bij Deelen. De verwachting is dat de schapen eind dit jaar weer terugkeren op Hoog Buurlo.

Hieronder kaart van de boswerkzaamheden gedurende de maand november 2019

 


Nieuws van het Provincial Team juli-aug 2019

Wisentgeboorte op de Veluwe

De wisentkudde op de Veluwe heeft een nieuwe aanwinst. Opnieuw is een wisent-kalf in de Nederlandse natuur geboren. Het jonge dier werd onlangs voor het eerst gezien aan de zijde van de zorgzame moeder. Het is het derde kalf dat in de Veluwse wisent-kudde is geboren.

In 2016 en 2018 werden eerder al stierkalveren op de Veluwe geboren. Het geslacht van dit kalfje is nog niet bekend. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling zijn verheugd over de komst van het nieuwe kalf. Er leven nu in totaal vijf wisenten op de Veluwe, maar dit jaar wordt nog verdere uitbreiding verwacht, aangezien een andere wisent koe in de kudde momenteel drachtig is.
De kudde doet het volgens Frank Zanderink van ARK Natuurontwikkeling goed: ‘moeder en kalf zien er gezond en vitaal uit. De kudde maakt steeds meer gebruik van het gehele gebied. Zo is de groep regelmatig op de heide gezien waar ze onder andere van het pijpenstrootje eten. Met de warmte van vorig jaar verbleven de wisenten veel in het schaduwrijke bos. Daarnaast doen de wisenten zich volop tegoed aan Amerikaanse vogelkers, een exotische struik die in veel Nederlandse natuurgebieden bestreden wordt’.

Afwisseling in het landschap.

Samen met andere grazers als edelherten en reeën, zorgen de wisenten op de Veluwe voor geleidelijke overgangen van bossen en bosjes naar struiken en struwelen en naar graslanden. Het zijn herkauwers die gras, kruiden, knoppen, blaadjes, twijgen en bast eten. Net als paarden kunnen ze goed overweg met droog en voedselarm gras. Ze schillen meer bomen en struiken dan alle andere planteneters. Hierdoor maken ze meer openheid in een volwassen bos. Als loofhout niet beschikbaar is worden ook jonge loten van dennen gegeten, iets waartoe rund en paard nauwelijks in staat zijn. Desondanks zijn het fijnproevers die er niet voor terugdeinzen om dwars door een doornstruweel te lopen om bij een smakelijk hapje te komen.

Veluwse wisenten.

De conditie van de dieren wordt het hele jaar zorgvuldig gemonitord door beheerders, vrijwilligers en ARK Natuurontwikkeling. In de drinkpoelen is, ondanks de aanhoudende droogte van vorige zomer, ruim voldoende drinkwater beschikbaar. Het wisentproject startte in april 2016 met de komst van drie wisenten. Het wisentgebied op de Veluwe is het grootste leefgebied van wisenten in Nederland. Naast wisenten, leven er in het gebied ook andere wilde dieren zoals het edelhert en het wilde zwijn.

 


Nieuws vanuit het Provinciaal Team juni 2019
 

Voortgang schuurtjes terrein

Tijdens de dorpsbijeenkomst op 27 maart is toegezegd dat na ca. twee en een halve week meer nieuws zou worden gebracht over de verkaveling. Daartoe is een overzichtskaart in de maak bij Staatsbosbeheer. De kaart blijkt te zijn gemaakt zonder een duidelijke ondergrond waardoor deze niet goed bruikbaar is. Inmiddels blijkt de rentmeester en contactpersoon Bart van Luijk op vakantie te zijn tot 9 mei, waardoor tussentijds geen duidelijkheid kan worden gegeven die wel was toegezegd. Wij informeren u vanaf 9 mei opnieuw over dit onderwerp en hopen intussen op uw begrip (dat al te lang op de proef is gesteld).

 

Vragen in de Algemene Leden Vergadering  Dorpsraad/Bel. Ver. RKwk d.d. 27 maart 2019.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) kwam de vraag naar voren wanneer het asbest uit het terrein aan de Turfbergweg wordt gesaneerd. De voorbereidingen voor het saneren zijn in gang gezet. I.v.m. met de wet natuurbescherming en het vergunning traject zal het saneren niet voor het najaar 2019 worden uitgevoerd. Ook werd er tijdens de AVL gevraagd wanneer de oranje gebleste bomen in het dorp worden gerooid. Dit is nog niet definitief vastgesteld en wij komen hier in een komende nieuwsbrief op terug.


 

Nieuws vanuit het Provinciaal Team april 2019

Uitwisseling van wisenten binnen Nederland

De wisenten in de Maashorst hebben op 21 maart 2019 gezelschap gekregen van twee jonge wisent-stieren uit Natuurpark Lelystad en de Veluwe. Deze stieren zijn genetisch niet verwant aan elkaar en aan de kudde. Daardoor kan de kudde zich verder uitbreiden zonder kans op inteelt.

Vers bloed

Op de Maashorst leven sinds het voorjaar van 2016 wisenten. In 2017 werden de eerste Brabantse kalfjes geboren. De komst van de twee jonge stieren zorgt ervoor dat de vrouwelijke kalfjes met een niet-verwante stier kunnen paren als ze volwassen zijn. Deze diversiteit is goed voor de kudde.

Nederlandse wisenten

Sinds drie jaar zijn er in Nederland vier gebieden waar wisenten leven. Dit maakt het mogelijk dat er dieren uitgewisseld kunnen worden binnen de landsgrenzen. Dat is goed nieuws want de dieren zijn hierdoor niet lang onderweg naar andere leefgebieden. Ook komt het de gewenning van de dieren in hun nieuwe leefgebied ten goede, omdat de omstandigheden zoals klimaat op veel vlakken gelijk zijn.

Uitwisseling

ARK Natuurontwikkeling heeft het uitwisselen van de dieren georganiseerd en samen met Het Flevo- ent project op de Veluwe hebben de dieren ter beschikking gesteld aan de Maashorst. Voor de gebieden waar de stieren vandaan komen, is de uitplaatsing van verwante dieren ook belangrijk omdat het een genetisch gevarieerde groep wisenten bevordert.

Voor hun komst naar de Maashorst zijn de stieren voorbereid op het transport en zijn de benodigde veterinaire onderzoeken gedaan. De kudde wordt de komende tijd extra in de gaten gehouden om te zien hoe de dieren aan elkaar en de nieuwe omstandigheden wennen. Met de komst van de stieren leven er nu 21 wisenten op de Maashorst.

Meer informatie over wisenten in de Nederlandse natuur is te vinden op www.ark.eu/wisent.

 


Nieuws vanuit het Provinciaal Team december 2018

Verwijderen*  fietspad te Radio Kootwijk.

In de week van 10 tot 15 december 2018 is het fietspad, dat van Radio Kootwijk door de zendcirkel naar de Hoog Buurloseweg loopt, verwijderd.  De afvoerroute van het materiaal liep via de oprijlaan van Radio Kootwijk, de Gerritsflesweg en de Hoog Buurloseweg naar Harskamp.   Het verwijderen van het fietspad gebeurt in “samenhang der ontwikkeling van de locatie Radio Kootwijk en het creëren van rust in een deel van het gebied rondom het voormalige zendstation”.  De borden van de fietsknooppunten aan beide einden van het te verwijderen fietspad worden verplaatst naar locaties aan de Gerritsflesweg. 

(* Destructie door SBB. Red. TZZ)

      Destructie door SBB,  fietspad Geb A – Burelhul   (red TZZ)


Nieuws vanuit het Provinciaal Team  november 2018

Het voeren wilde zwijnen. Het voeren van wilde zwijnen blijft in de aandacht staan. Niet alleen is het voeren via de wet op de Natuurbescherming al jaren verboden. Ook is er nu een voorstel van de Christen Unie Apeldoorn om het strafbaar zijn van het voeren van zwijnen ook in de gemeentelijke APV (Algemene Politie Verordening) op te nemen. https://www.destentor.nl/apeldoorn/christenunie-wil-verbod-op-voeren-wilde-zwijnen-in-apeldoorn~aad39e3b/

Afrikaanse varkenspest

Vanwege het uitbreken van de Afrikaanse Varkenspest in België is er nu een volgende reden bijge-komen om het voeren van wilde zwijnen in Nederland te stoppen. Via een flyer van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-liteit) wordt gewaarschuwd geen levensmiddelen in de natuur te gooien. Ook via levensmiddelen kan de Afrikaanse Varkenspest verspreidt worden! En dan gaat het niet alleen om vlees. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/documenten/dier/dierziekten/overige-dierziekten/publicaties/flyer-afrikaanse-varkenspest

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens en zwijnen. De ziekte is in opmars via Oost-Europese landen richting West-Europa.
Sinds 2014 komt de ziekte voor in verschillende EU-landen, zoals Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen en Roemenië.
Het virus kan in lokale varkensvleesproducten zitten. Mensen worden daar niet ziek van. Maar het virus kan wel worden verspreid als varkens en wilde zwijnen besmette etensresten vinden. Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos?

Wat kunt u doen?

Neem geen vleesproducten mee uit besmette gebieden. Dit geldt voor iedereen die om wat voor reden dan ook naar Oost-Europa reist, zoals toeristen, vrachtwagenchauffeurs, zakelijke reizigers en jagers.
Levensmiddelen kunnen AVP overbrengen.
Geef levensmiddelen nooit aan varkens en gooi deze ook niet achteloos ergens neer in de natuur of bij een (kinder-)boerderij. Gooi levensmiddelen alleen weg in afsluitbare afvalbakken.
Varkenshouders moeten opletten dat bezoekers geen etenswaren mee het bedrijf op nemen. Vermijd contact met varkens. Als dat onvermijdelijk is, neem dan volledige hygiënische maatregelen zoals douchen, schone kleren en schoenen. Reinig en ontsmet veewagens uit besmette gebieden.

PS: Hieronder in de voetnoot staan gegevens die wellicht handig zijn om bij de hand te hebben!                           Deze nieuwsbrief is verzonden door Hier Radio Kootwijk – onderdeel van Staatsbosbeheer.


Heeft u klachten, opmerkingen of suggesties?
Over het zendterrein, de gebouwen en evenementen?
Bel 06 5120 7116 of mail e.schurer@staatsbosbeheer.nl
Over excursies, terreingebruik, recreatieve voorzieningen,
wisenten en SBB-communicatie?
Bel 06 2355 2435 of mail l.jansen@staatsbosbeheer.nl
Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos?
Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA’s SBBVerdachte situaties? Bel 112
Kan de politie ook iets later komen? Bel 0900-8844
De Dorpsraad is bereikbaar op 06 2071 7449 of mail
dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com.

 


Onderhoud  sept 2018

Afgelopen woensdag zijn wij gestart met de restauratie van de watertoren. De lichtkoepel is met een grote kraan van de toren gehaald en staat nu in een werkplaats. Wij verwachten de koepel in haar oorspronkelijke glans in november terug. In de tussentijd vinden er herstelwerkzaamheden 

      0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Achter gebouw T ligt een parkeerplaats die volgens het bestemmingsplan weggehaald moet worden. In september starten wij met het verwijderen daarvan.

Daarnaast starten wij op 10 september met het ophogen van het talud achter de woningen in het dorp.

         0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

 Kop met ‘vuurtorenlicht’ van de watertoren te Radio Kootwijk. foto: Staatsbosbeheer RKwk


Bij de nieuwsbrief no 38, sept 2018  was er geen bericht van het Provinciaal Team. 


Nieuws vanuit het Provinciaal Team   (uit Nieuwsbrf no 37 aug 2018)

Zwijnen voeren

In de nieuwsbrief van mei werd al besproken dat het verboden is om zwijnen te voeren. Inmiddels wordt er niet meer alleen gewaarschuwd, maar ook gehandhaafd. Onlangs werd de BOA  door mensen aangesproken die ook de overlast hadden ondervonden. De mensen zaten in de auto en stopte om de zwijnen te bekijken. Op het moment dat de auto stopte kwamen de zwijnen uit het bos rennen, kennelijk op zoek naar eten. De zwijnen waren zo brutaal dat ze tegen de auto aan het stoten waren. Dit is een zeer ongewenste situatie.

Wisentkalf geboren op de Veluwe

Maandag 30 juli is een wisentkalf op de Veluwe ontdekt tijdens monitoring door vrijwilligers. Het jonge dier werd gezien aan de zijde van de zorgzame moeder. Het is het tweede kalfje dat in dit wisentproject geboren is. In 2016 werd al een stierkalf geboren. De leidkoe van de groep is de moeder van het nieuwe kalf. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling zijn verheugd over de komst van het kalf. Er leven nu zes wisenten op de Veluwe. Het wisentproject startte in april 2016 met de komst van drie wisenten waaronder een drachtige koe. Al snel volgde de geboorte van een gezond kalf. Kort daarop ging helaas de volwassen stier dood door inwendige beschadigingen aan zijn magen. In juli 2017 werd daarom een stier, vergezeld door een jonge koe, aan de drie wisenten toegevoegd.

De nieuwelingen werden na hun komst direct opgenomen in het al aanwezige groepje en vanaf dat moment maken ze gezamenlijk gebruik van hun leefgebied van circa 400 hectare. Het wisent gebied op de Veluwe is het grootste leefgebied voor wisenten in Nederland.

De wisenten maken steeds meer gebruik van het gehele gebied. Zo is de groep regelmatig op de heide gezien waar ze onder andere van pijpenstrootje vreten. Met de warmte van de afgelopen weken verbleven de wisenten veelvuldig in het schaduwrijke bos. Ook daar is pijpenstrootje te vinden. Daarnaast doen de wisenten zich volop tegoed aan Amerikaanse vogelkers. Gedurende het gehele jaar wordt de conditie van de dieren zorgvuldig gemonitord door beheerders en vrijwilligers. In de drinkpoelen is, ondanks de aanhoudende droogte, ruim voldoende drinkwater beschikbaar.

De komende maanden zijn er nog verschillende excursies naar het wisentengebied. In het gebied leven niet alleen wisenten, maar ook ander wild zoals edelhert en wild zwijn. Meer informatie over het project en de excursies is te vinden op de website Wisent op de Veluwe.Wisentkalf Veluwe 2018.                        Foto: Ruud Maaskant PWN

______________________________________________

De Stip

Op 26 januari was Karin de Groot op televisie te zien in het RTL programma 5 uur live. Heb je dit gemist ? Terugkijken kan via de onderstaande link. Karin de Groot maakt deel uit van het SBB Kernteam ‘Hier Radio Kootwijk’ dat een onderdeel is van Staatsbosbeheer.

klik: https://www.rtl.nl/video/2808708f-9c6d-8743-4bb5-fdeb9a3c96bd

__________________________________________

Bij de nieuwsbrief no 36 juni 2018  was er geen nieuw bericht van het Provinciaal Team. 

Bij de nieuwsbrief no 34 mei 2018  een nieuw bericht van het Provinciaal Team :

Zwijnen voeren

Staatsbosbeheer roept bezoekers op om wilde zwijnen op de Veluwe niet meer te voeren. Door het voeren van wilde zwijnen ontstaat gevaarlijk en onnatuurlijk gedrag!Het is gevaarlijk als wilde zwijnen mensen associëren met eten. Gevaarlijk voor mensen en slecht voor het dier.
Met name rond Radio Kootwijk, Kootwijk en Hoenderloo vertonen groepen wilde zwijnen onnatuurlijk gedrag. Ze komen naar mensen toe en soms zelfs naar auto’s langs wegen. Dit kan leiden tot ongelukken, want een wild zwijn is een groot dier met flinke tanden en slagtanden. Voeren is slecht voor de wilde zwijnen. Het verstoort hun natuur-lijk gedrag en natuurlijke voedselevenwicht. Het heeft een negatief effect op hun gezondheid.

Wilde zwijnen die naar mensen toe komen vertonen onnatuurlijk en ongewenst gedrag. Een wild zwijn is een slim dier en leert snel. En eenmaal aangeleerd ongewenst gedrag is niet zomaar afgeleerd. Het voeren kan er zo uiteindelijk toe leiden dat Staatsbosbeheer genoodzaakt is om een wild zwijn af te schieten.

Waar en hoe zijn wilde zwijnen te zien?
Een ontmoeting met een wild zwijn en andere wilde dieren in hun natuurlijke omgeving faciliteert Staatsbosbeheer graag. Zien van wild is één van de redenen waarvoor bezoekers juist naar de Veluwe komen. Daarom organiseert Staatsbosbeheer diverse wildexcursies met de boswachter. Ook zijn er wildkijkschermen waar bezoekers zelfstandig kunnen gaan kijken. Deze staan op plekken waar de kans groot is om wild te zien.
Aan de Alverschotenseweg is een wildkijkscherm te vinden. Daar zijn bezoekers welkom. Verwijs toeristen daar heen. Voeren is overal verboden. Mocht je toeristen zwijnen zien voeren, bel dan de BOA. Het nummer is 06-11882512.

Zendcirkel
Het terrein rondom het voormalige zendstation is een kwetsbaar natuurgebied. Zeldzame vogels zoals de Nachtzwaluw, de Boompieper en de Veldleeuwerik broeden hier. De zendcirkel is daarom beschermd en het is niet toegestaan om je daarin te begeven. Op paden en wegen is het wel toegestaan.

Burelhul en Hoog Buurloseweg afgesloten
Vanaf 30 april is de Burelhul en Hoog Buurloseweg tussen de Gerritsflesweg en Harskamp afgesloten voor verkeer. De weg wordt gerenoveerd. Hoelang de werkzaamheden gaan duren is nog onbekend. 

Eerder Nieuws vanuit het Provinciaal Team:  zie “Groene Geluiden” 

Klik:  https://oud.radiokootwijk.nu/sbb/nieuwsbrieven-sbb/


Handig om te weten

Over vuilstort, dode dieren en verdachte situaties in het bos?   Bel 06 1188 2512, het calamiteitennummer BOA’s SBB
Verdachte situaties? Bel 112.  Kan de politie ook iets later komen? Bel 0900-8844
De Dorpsraad is bereikbaar op 06 2071 7449 of mail dorpsraad.r

z