FOTOGALERIJ 1 (van 5)  1916-1923 .   

‘Tussen Zand en Zenders’ 
Het document dat ten grondslag ligt aan de bouw van het

Radiostation Kootwijk

 

Aanleg electriciteitsnet Kootwijk Radio . Cornelis van Eijsden heeft als opzichter gewerkt aan de hoogspanningsleidingen en masten.
De PGEM was daarbij zijn werkgever.

Aanleg weg Assel-Radiostation 1919-’20
 
Panorama view van de opbouw van Radio Kootwijk met in de verte gebouw A in de steigers.


Amsterdamse bosarbeiders voor hun barak aan de Burelhul

Burelhul Barakken 1919 De eerste kantoren nabij het Barakken Dorp op de Kootwijkse heide


                                                                                       De personeels Cantine aan de Burelhul

SFA02_1001332_01_X-1

 Tuidraden met geïsoleerde tuispanners .

Opbouw geb A Rkwk 1921-21 zw

Geb. A in aanbouw op het Kootwijkerzand met spoorlijntje en ingegraven aardnet. 1921

Antenne Spoelen RKwk Geb A

                                                                                  Lange Golf antenne afstem installatie 

Renvooikaart 1923-1

                          Luchtfoto Radio Station Kootwijk in oostelijke richting 1921. foto: NIMH

______________________________________________________________________________________________________


Een schandaal te Radio Assel  (daar waar in Indie over wordt  geschreven)

____________________________________________________________________________________________

Collage van foto’s van het terrein te Radio Kootwijk zendstation omstreeks 1923

____________________________________________________________________________________________

               Watertoren Radio Kootwijk 1923. Ontwerp J.M. Luthmann .

De watertoren van Radio Kootwijk

 

Watertorens in het algemeen dienen ervoor om de druk in het waterleidingnet op peil te houden. De relatief kleine hoeveelheid water in de toren zelf – de inhoud van het reservoir kan tussen de 110 m3 en maximaal 25.000 m3 bedragen – wordt alleen in noodsituaties gebruikt. De hoogte van zo’n toren ligt tussen de 35 en ruim 60 meter.

De watertoren in Radio Kootwijk werd gebouwd in 1922 naar een ontwerp van de Haagse architect Jules Marie Luthmann (1890-1973). Luthmann studeerde na zijn middelbare schoolopleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam Van 1919 tot 1923 werkte hij bij ‘s Rijks Gebouwendienst in Den Haag. In die functie ontwierp hij Zendgebouw A van het Radiostation in Kootwijk en een aantal bijgebouwen waaronder de watertoren, het transformatorhuis, hotel Kootwijk-Radio en enkele dienstwoningen.

De watertoren in Radio Kootwijk 37,85 meter hoog en heeft een waterreservoir van 110 m3. wat overeenkomt met 110000 liter. Het water werd van een diepte van 30 meter opgepompt en diende als koelwater voor de zenders (de radiolampen) en werd tevens gebruikt voor de drinkwatervoorziening van de bewoners van Radio Kootwijk. Links van de toren staan de twee pomphuisjes die, evenals Zendgebouw A, de watertoren zelf en enkele andere bijgebouwen op de Rijksmonumentenlijst staan. Tegenwoordig heeft de inhoud van het reservoir de functie als bluswaterbuffer bij bos en woning branden.

Bovenop de watertoren staat een lamp waardoor het gebouw ook functioneel als vuurtoren kon worden ingezet. Dergelijke lichten stonden er vroeger ook op de 250 meter hoge zendmasten van het zendstation en dienden als waarschuwingslichten voor het vliegverkeer. In de omgeving van het zendstation werden de afgelopen jaren veel bomen gekapt. Je kunt je nu dan ook veel meer dan vroeger voorstellen dat dergelijke hoge objecten gevaar voor de luchtvaart konden opleveren.


  Vanuit de watertoren is de onderstaande foto genomen.  De afbeelding is als ansichtkaart gebruikt. 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Ongeluk bij de bouw van de mast(en)  4 juni 1920  

 


 
 
 
 

 

Panorama view