Een vleugje radio-geschiedenis: Het ontstaan van het station Kootwijk Radio.

 

‘VRIJHEIDSZIN EN ONDERNEMINGSGEEST’

“Dat zijn de gulden woorden, die zoo dikwijls al geschreven zijn boven dat prachtige hoofdstuk onzer geschiedenis, dat vertelt van onzen onafhankelijkheidsstrijd en van de kloeke ontdekkingsvaarten de wereld rond”.   

uit: PTT bedrijfsleven Serie D n°1 “Rijkszendstation KOOTWIJK RADIO” PTT Bedrijfsbeelden 1930

 

Download het document op uw computer

“”]